Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A. Fillon Mars 2006 1 Laoriste sigmatique Laoriste thématique Laoriste athématique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A. Fillon Mars 2006 1 Laoriste sigmatique Laoriste thématique Laoriste athématique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A. Fillon Mars 2006 1 Laoriste sigmatique Laoriste thématique Laoriste athématique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006

2 2 Laoriste sigmatique augment + rad. du présent + suff. -σα- + désinence - λυ - σα - λυ - σα- ς - λυ - σ- ε (ν) - λ - σα- μεν - λ - σα- τε - λυ - σα- ν

3 A. Fillon Mars 2006 3 Laoriste sigmatique λυσα λυσας λυσε(ν) λσαμεν λσατε λυσαν Pour laugment, consulter le diaporama...

4 A. Fillon Mars 2006 4 Laoriste sigmatique Nous connaissons lindicatif… λυσα λυσας λυσε(ν) λσαμεν λσατε λυσαν Ajoutons le participe λσας, λσαντος λσασα, λυσσης λσαν, λσαντος …et linfinitif λσαι Retrouvez laoriste sigmatique dans le précis de grammaire :

5 A. Fillon Mars 2006 5 Incidents Quand σ- rencontre… γ, κ, χ (ou ττ) les deux (ou trois) consonnes forment un ξ Phonétiques (1)…

6 A. Fillon Mars 2006 6 Quand σ- rencontre… β, π, ou φ les deux consonnes forment un ψ Incidents Phonétiques (2) …

7 A. Fillon Mars 2006 7 Incidents Quand σ- rencontre… δ, τ, θ ou ζ la deuxième consonne sefface au profit de σ Phonétiques (3) …

8 A. Fillon Mars 2006 8 Phonétiques (4) … Quand σ- rencontre… λ, μ, ν ou ρ … il disparaît … mais sa disparition est « compensée » par lallongement de la voyelle du radical… Incidents γγλλω (*-γγελ-σα) γγειλα

9 A. Fillon Mars 2006 9 Faisons le point ! γ, κ, χ (et ττ) ξ σ + β, π, φ ψ δ, τ, θ, ζ σ λ, μ, ν, ρ + « allongement compensatoire »

10 A. Fillon Mars 2006 10 Et les verbes contractes ? La voyelle du radical sallonge devant le suffixe –σα- de laoriste : αη ποιω / ποησα τιμω / τμησα εη ο ωδηλω / δλωσα

11 A. Fillon Mars 2006 11 Laoriste thématique Dautres aoristes sont formés sur un radical différent de celui du présent... auquel sont ajoutés, dune part laugment, dautre part, la voyelle thématique et les désinences de limparfait λεπω - λιπ- ο - ν - λπ- ο - μεν - λιπ- ε - ς - λιπ- ο - ν - λπ- ε - τε - λιπ- ε - (ν)

12 A. Fillon Mars 2006 12 Laoriste thématique Nous connaissons lindicatif… λιπον λιπες λιπε(ν) λπομεν λπετε λιπον Ajoutons le participe λιπν, ντος λιποσα, ης λιπν, ντος …et linfinitif λιπεν Retrouvez laoriste thématique dans le précis de grammaire...

13 A. Fillon Mars 2006 13 Laoriste athématique ou « aoriste à voyelle longue » Quelques verbes, peu nombreux… mais fréquents, nont ni suffixe, ni voyelle thématique, mais un radical à voyelle longue… auquel sont ajoutés, dune part laugment, dautre part, les désinences. γιγνσκω - γνω - ν - γνω - σαν - γνω - ς - γνω - τε - γνω - γνω - μεν

14 A. Fillon Mars 2006 14 Laoriste athématique Nous connaissons lindicatif… γνων γνως γνω γνωμεν γνωτε γνωσαν Ajoutons le participe γνος, ντος γνοσα, ης γνν, ντος …et linfinitif γνναι Retrouvez laoriste athématique dans le précis de grammaire...

15 A. Fillon Mars 2006 15 Nous connaissons maintenant (presque !) toutes les formations daoriste… FIN Laoriste sigmatique : λυσα Laoriste thématique : λιπον Laoriste athématique : γνων


Κατέβασμα ppt "A. Fillon Mars 2006 1 Laoriste sigmatique Laoriste thématique Laoriste athématique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google