Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES IAENUS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES IAENUS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES IAENUS

2 REPASO DE LA MORFOLOGÍA NOMINAL
singular A G plural DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) ETA ALFA IAENUS

3 singular MASCULINOS plural singular DECLINACIÓN TEMÁTICA plural
Y NEUTROS) N singular A G plural NEUTROS IAENUS

4 N singular A G plural masculinos femenino neutro IAENUS

5 LOS TEMAS MIXTOS δόξα, ης (mixto) singular DECLINACIÓN ALFATEMÁTICA
(FEMENINOS) δόξα, ης (mixto) N singular A G plural δίκη, ης (eta) σοφία, ας (alfa) IAENUS

6 MASCULINOS EN –ης/-ας ποιητής, ου Πυθαγόρας, ου DECLINACIÓN
ALFATEMÁTICA (FEMENINOS) masculinos ποιητής, ου Πυθαγόρας, ου δίκη, ης (eta) σοφία, ας (alfa) δόξα, ης (mixto) IAENUS

7 TEMAS PARTICULARES (DECLINACIÓN ATEMÁTICA)
ἀνήρ ἀνδρός γυνή γυναίκος βασιλεύς βασιλέως πάτηρ πατρός μητήρ μητρός N βασιλεύς μητήρ A ἀνδρά γυναίκα βασιλέα πατέρα μητέρα G βασιλέως μητρός ἀνδρες γυναίκες βασιλεῖς πατέρες μητέρες ἀνδράς γυκαίκας βασιλέας πατέρας μητέρας ἀνδρῶν γυναικῶν βασιλέων πατέρων μητέρων IAENUS

8 REPASO A LOS VERBOS φεύγω διώκω Πράττω ἔχω ποιέω ἐιμί φεύγει Φεύγουσι
él huye ellos huyen Λέγω Λέγει Λέγουσι él dice ellos dicen διώκω διώκει Διώκουσι él busca ellos buscan Λαμβάνω Λαμβάνει Λαμβάνουσι él toma ellos toman Πράττω πράττει Πράττουσι él practica ellos practícan Βασιλεύω Βασιλεύει Βασιλεύουσι él reina ellos reinan ἔχω ἔχει ἔχουσι él tiene ellos tienen ποιέω ποιεῖ Ποιοῦσι él hace ellos hacen ἐιμί ἐστι(ν) ἐισι(ν) él es/está ellos son/están IAENUS

9 PREPOSICIONES La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. Constituye un tipo de nexo de tal forma que subordina una de estas unidades (el elemento regido) a la anterior (elemento regente), de la cual depende a través de la preposición. Su significado es sumamente abstracto y gramatical y en la lengua precursora de las lenguas románicas, el latín, constituyó un procedimiento para evitar las imprecisiones y ambigüedades del morfema de caso, alcanzando tal éxito que vino a reemplazarlo en las lenguas románicas, también llamadas romances o neolatinas. IAENUS

10 SINTAGMA PREPOSICIONAL
El sintagma preposicional (SP) está constituido por una preposición que funciona como nexo subordinante y un sintagma nominal: "libro de física“ "pato a la naranja“ "carece de preparación“ El SP hace siempre función en Griego de Complemento Circunstancial IAENUS

11 ἘΙς SUSTANTIVO (ACUSATIVO)
Muchos rios llevan el agua desde la tierra hacia el mar IAENUS

12 ἘΚ SUSTANTIVO GENITIVO)
Muchos rios llevan el agua desde la tierra hacia el mar IAENUS

13 ἈΠΟ SUSTANTIVO (GENITIVO)
Arquelao, el milesio, alumno de Anaxágoras, lleva la filosofía desde el territorio Jonio hacia Atenas. IAENUS

14 USO DE LAS PREPOSICIONES (GRIEGO)
adverbios (C.C) ἡ γῆ ἔχει αὐτόν κατά la tierra lo retiene abajo Preposición + Sustantivo (acus. , gen. y dat.) (C.C) Χρυσείς βαίνει ἐκ νεώς Crises sale del barco Preposiciones Prefijos verbales εἰς ἐκ ἀπό βαίνω -> marchar περιβαίνω -> rodear IAENUS

15 REPASO A LOS ADJETIVOS ESPECIALES
√ πολλ- Eta IAENUS

16 √ μεγαλ- Alfa mixta IAENUS

17 √ παντ- Alfa mixta IAENUS


Κατέβασμα ppt "TEMA 6 - PRAGMA PREPOSICIONES IAENUS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google