Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CONCORDANCIA NOMINATIVO PLURAL FEMENINO Y NEUTRO

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CONCORDANCIA NOMINATIVO PLURAL FEMENINO Y NEUTRO"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CONCORDANCIA NOMINATIVO PLURAL FEMENINO Y NEUTRO
TEMA 3 - PRAGMA CONCORDANCIA NOMINATIVO PLURAL FEMENINO Y NEUTRO IAENUS

2 CONCORDANCIA η / α ος atributo sujeto femenino femenino sujeto
MORFEMAS NOMINATIVO FEMENINO η / α atributo femenino sujeto femenino MORFEMAS NOMINATIVO MASCULINO ος sujeto masculino atributo masculino IAENUS

3 La CONCORDANCIA es la relación de forma o de sentido que se establece entre palabara variables dentro de frases u oraciones. el verbo concierta con el sujeto en número y persona: ὁ Ζεύς ἐστι θεός Si hay varios sujetos, el verbo suele aparecer en plural, pero a veces concierta solamente con el sujeto más próximo o más importante ὃ Ζεὺς καὶ ἡ Ἁφροδίτη θεοί εἰσιν. IAENUS

4 τὰ ζῷα θνητά ἐστιν τὸν ζῷον θνητόν ἐστιν -ον -α Το τα Neutros Singular
artículo Το τα τὰ ζῷα θνητά ἐστιν El sujeto plural neutro el plural neutro tiene, como en latín, un sentido colectio. Por tanto, el sujeto plural conciera con el verbo en singular Neutros Singular Plural -ον τὸν ζῷον θνητόν ἐστιν IAENUS

5 PRINCIPALES ADJETIVOS
Masculino Femenino Νeutro Todo Πᾶς Πᾶσα Πᾶν Mucho Πολύς Πολλή Πολύ Pocos ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον Grande Μέγας Μεγάλη Μέγα Pequeño Μικρός Μικρά Μικρόν IAENUS

6 Masculino Femenino Νeutro Todo πᾶς πᾶσα πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα Mucho
πολύς πολλή πολύ πολλοί πολλαί πολλά Pocos ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον ὀλίγοι ὀλίγαι ὀλίγα Grande μέγας μεγάλη μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα Pequeño μικρός μικρά μικρόν μικροί μικραί IRREGULAR REGULAR IAENUS

7 EJEMPLOS IAENUS

8 CUADRO FINAL DESINENCIAS
Masculino Femenino Neutro ος η / α ον οι αι α IAENUS


Κατέβασμα ppt "CONCORDANCIA NOMINATIVO PLURAL FEMENINO Y NEUTRO"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google