Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Los numerales.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Los numerales."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Los numerales

2 El número 1 εἷς μία ἕν ἕνα μίαν ἑνός μιᾶς ἑνί μιᾷ Masculino Femenino
Neutro Nominativo εἷς μία ἕν Acusativo ἕνα μίαν Genitivo ἑνός μιᾶς Dativo ἑνί μιᾷ

3 Ejemplos ὁ μαθητὴς αναγιγνώσκει τάς σελίδας ἑνός βιβλίου
ὁ μαθητὴς αναγιγνώσκει τάς σελίδας ἑνός βιβλίου νικήσω τὴν μάχὴν μιᾷ ἡμέρᾳ Como εἷς μία ἕν se declinan οὐδείς, ούδεμία, οὐδέν y μηδείς, μηδεμία, μηδέν (ninguno/a)

4 El número 2 El numeral 2 se declina siguiendo el modelo de la antigua forma del DUAL: era una categoría gramatical del número, como el singular y el plural, que expresaba dos objetos que constituyen una pareja natural (ojos, manos), o circunstancial (ambos). Masc-Fem-Neutro Nominativo-Acusativo δύο Genitivo-Dativo δυοῖν

5 Ejemplos del dual “dos”
τό ταχὺ ὂρνις στρέφει δυοῖν πτεροῖν πρὸς τήν πόλην ὁράω τὸ φώς τῶν δυοῖν οφθαλμοῖν τὴς κόρης

6 El número 3 τρεῖς τρία τριῶν τρισί Masculino - Femenino Neutro
Nominativo τρεῖς τρία Acusativo Genitivo τριῶν Dativo τρισί

7 El número 4 τέτταρες τέτταρα τέτταρας τεττάρων τέτταρσι
Masculino - Femenino Neutro Nominativo τέτταρες τέτταρα Acusativo τέτταρας Genitivo τεττάρων Dativo τέτταρσι

8 Más números cuatro τέτταρες / τέσσαρες cinco πέντε seis ἓξ siete ἑπτά
ocho ὀκτώ nueve ἐννέα diez δέκα once ἓνδεκα doce δώδεκα trece τρεῖς καὶ δέκα catorce τέτταρες καὶ δέκα

9 15 πεντεκαίδεκα 20 εἲκοσι 30 τριάκοντα 40 τετταράκοντα 50 πεντήκοντα 60 ἑξήκοντα 70 ἑβδομήκοντα 80 ὀγδοήκοντα 90 ἐνενήκοντα 100 ἐκατόν

10 Ordinales primero πρῶτος, η, ον segundo δεύτερος tercero τρίτος cuarto
τέταρτος quinto πέμπτος sexto ἓκτος séptimo ἓβδομος octavo όγδοος noveno ἒνατος décimo δέκατος

11 Usos de los ordinales Al contrario que en castellano, los ordinales nunca pueden ser sustituidos muchas veces por los cardinales. Ejemplo: -El rey Luis XIV (catorce) ὁ βασιλεύς Λουίς ὁ τετταρακαιδέκατος -el año 5 τὸ πέμπτο ἒτος

12 http://www. educa2. madrid
al/files/d7e c6-473a fea72b98aa49/EDILIM/determinantes_numerales.html?t=

13

14


Κατέβασμα ppt "Los numerales."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google