Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Concepto y clasificación

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Concepto y clasificación"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Concepto y clasificación
GLÚCIDOS: Concepto y clasificación Hidratos de Carbono Biomoléculas formadas por C,H y O y de función energética. MONOSACARIDOS DISACÁRIDOS POLISACÁRIDOS HETERÓSIDOS

2 GLÚCIDOS: MONOSACARIDOS
Simples ó monomeros. Blancos, dulces. ENERGÉTICOS REDUCTORES Polialcohol con una función química aldehído o cetona

3 MONOSACÁRIDOS: NÚMERO DE CARBONOS ALDEHIDOS (ALDOSAS) CETONAS
(CETOSAS) 3 C (TRIOSAS) GLICERALDEHIDO DIHIDROXICETONA 5C (PENTOSAS) RIBOSA DESOXIRRIBOSA RIBULOSA 6C (HEXOSAS) GLUCOSA GALACTOSA FRUCTOSA

4 GLÚCIDOS: 2.2. Monosacáridos TRIOSAS: 3C PENTOSAS: 5C: HEXOSAS: 6C
Gliceraldehido. Dihidroxicetona PENTOSAS: 5C: Ribosa Desoxirribosa Ribulosa HEXOSAS: 6C Glucosa Galactosa Fructosa

5

6 MONOSACÁRIDOS CICLADOS
α-FRUCTOFURANOSA

7 DISACÁRIDOS Maltosa Celobiosa Lactosa Sacarosa Oligosacáridos simples.
Formado por 2 Monosacáridos Enlace O-Glucosídico Blancos y dulces. ENERGÉTICOS Ejemplos: Maltosa Celobiosa Lactosa Sacarosa

8 2.3.- DISACÁRIDOS MALTOSA α: Formación del enlace O-Glucosídico

9 DISACÁRIDOS LOCALIZACIÓN REINO VEGETAL ANIMAL LIBRE SACAROSA LACTOSA
ASOCIADOS MALTOSA CELOBIOSA

10 DISACÁRIDOS CELOBIOSA β MALTOSA β SACAROSA LACTOSA β

11 POLISACÁRIDOS Polímeros: Formados por la unión de muchos monosacáridos: de 11 a cientos de miles. Sus enlaces son O-glucosídicos con pérdida de una molécula de agua por enlace. Peso molecular elevado. No tienen sabor dulce. Pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales. Estructurales β (1-4): Quitina Reserva energética (enlace α  (1-4) : Glucógeno. a) Homopolisacáridos: formados por monosacáridos de un solo tipo         - Almidón y celulosa.        b) Heteropolisacárido: formado por más de un tipo de monosacárido         - Pectina, la goma arábiga y el agar-agar

12 HETEROPOLISACÁRIDOS Hemicelulosa:
Formado por cadenas de Glucosas β, con ramificaciones de galactosa, xilosas (5)… que establecen unión con las cadenas de celulosa. Pectina: Otro componente de la pared celular vegetal, también ramificada (galacturónico) y muy hidratado: Ca++ Mucopolisacáridos: Ác. Hialurónico. Forman geles Galacto y Glucurónico

13 HOMOPOLISACÁRIDOS ENLACE REINO VEGETAL ANIMAL α (1-4) RESERVA ALMIDÓN
FUNCIÓN REINO VEGETAL ANIMAL α (1-4) RESERVA ALMIDÓN GLUCÓGENO β (1-4) ESTRUCTURAL CELULOSA QUITINA

14 ALMIDÓN AL ELECTRÓNICO

15 ALMIDÓN Definición Compuesto por dos polisacáridos:
Amilosa: Helicoidal Amilopectina: Ramificada Proceden de la polimerización de la glucosa α sintetizada en la fotosíntesis. Localizado en semillas de cereales y legumbres. En patatas y frutos: castaña y bellota.

16 GLUCÓGENO

17 ESTRUCTURA CELULOSA

18 ESTRUCTURA CELULOSA CRISTALINA

19 QUITINA

20 HETERÓSIDOS GLÚCIDOS ASOCIADOS A OTRAS MOLÉCULAS
PROTEOGLUCANOS: Paredes bacterianas CON PROTEÍNAS GLUCOPROTEÍNAS: Protrombina, FSH, LH LIPOPOLISACÁRIDOS: Bacterias CON LÍPIDOS GLUCOLÍPIDOS: Gangliosidos y Cerebrósidos

21 2.6.- FUNCIONES DE LOS GLÚCIDOS
MONOSACÁRIDOS: Glucosa 1.- ENERGÉTICA DISACÁRIDOS: Lactosa 2.- RESERVA ENERGÉTICA Polisacáridos: Almidón MONOSACÁRIDOS: Ribosa, Desoxirribosa 3.- ESTRUCTURAL POLISACÁRIDOS: Celulosa, Quitina 4.- METABÓLICAS: Ribulosa: Fijación del CO2; Hormonal: FSH


Κατέβασμα ppt "Concepto y clasificación"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google