Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Declinaciones Griegas:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Declinaciones Griegas:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Declinaciones Griegas:
En griego los sustantivos y adjetivos se clasifican en tres declinaciones. En esta presentación vamos a ver las dos primeras declinaciones griegas.

2 Primera declinación griega:
Incluye la declinación de sustantivos y adjetivos femeninos y algunos sustantivos masculinos. La primera declinación griega se divide en cinco grupos dependiendo de la forma como se declina el singular.

3 El primer grupo lo forman sustantivos y adjetivos de tema en alfa pura.
Se dice que una palabra pertenece a este grupo cuando la desinencia de la misma en singular contiene siempre una -α-. SINGULAR PLURAL NOMINATIVO ἡμέρα ἡμέραι VOCATIVO ἡμέρα ἡμέραι ACUSATIVO ἡμέραν ἡμέρας GENITIVO ἡμέρας ἡμερῶν DATIVO ἡμέρᾳ ἡμέραις

4 El segundo grupo lo forman sustantivos y adjetivos de tema en eta pura.
Se dice que una palabra pertenece a este grupo cuando la desinencia de la misma en singular contiene siempre una -α-. SINGULAR PLURAL NOMINATIVO κεφαλή κεφαλαί VOCATIVO κεφαλή κεφαλαί ACUSATIVO κεφαλήν κεφαλάς GENITIVO κεφαλῆς κεφαλῶν DATIVO κεφαλῇ κεφαλαῖς

5 El tercer grupo lo forman sustantivos de tema mixto
Son sustantivos de tema mixto aquéllos en los que el singular alterna la vocal α con la η. Esto ocurre cuando la a del nominativo lleva delante una consonante distinta de ρ. SINGULAR PLURAL NOMINATIVO δόξα δόξαι VOCATIVO δόξα δόξαι ACUSATIVO δόξαν δόξας GENITIVO δόξης δοξῶν DATIVO δόξῃ δόξαις

6 El cuarto grupo lo forman sustantivos masculinos de tema en -α
La particularidad de estos sustantivos es que acaban el nominativo singular en –ας y el genitivo singular en –ου; por lo demás, se declinan como sustantivos de tema en -α normales y corrientes. Ej. ὁ νεανίας, -ου

7 El quinto grupo lo forman sustantivos masculinos de tema en -η
La particularidad de estos sustantivos es que acaban el nominativo singular en –ης y el genitivo singular en –ου; por lo demás, se declinan como sustantivos de tema en -η normales y corrientes, pero con vocativo singular en -α como si fuera un tema en -α. Ej. ὁ πολίτης, -ου

8 Declinación de los sustantivos masculinos de la primera:
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL N. νεανίας νεανίαι πολίτης πολῖται V. νεανία νεανίαι πολίτα πολῖται Ac. νεανίαν νεανίας πολίτην πολίτας G. νεανίου νεανιῶν πολίτου πολιτῶν D. νεανίᾳ νεανίαις πολίτῃ πολίταις

9 SEGUNDA DECLINACIÓN GRIEGA
LA SEGUNDA DECLINACIÓN GRIEGA INCLUYE: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS MASCULINOS Y NEUTROS ALGUNOS SUSTANTIVOS FEMENINOS

10 DECLINACIÓN DE LOS SUSTANTIVOS MASCULINOS Y FEMENINOS
Los sustantivos masculinos y femeninos a efectos de declinación no se diferencian en nada. La diferencia la marca el artículo que lleva el sustantivo: ὁ λογος, -ου sustantivo masculino ἡ νησος, -ου sustantivo femenino

11 Paradigma de la 2ª declinación:
MASCULINO-FEMENINO NEUTRO SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL N. λόγος λόγοι ῥόδον ῥόδα V. λόγε λόγοι ῥόδον ῥόδα Ac. λόγον λόγους ῥόδον ῥόδα G. λόγου λόγων ῥόδου ῥόδων D λογῷ λόγοις ῥοδῷ ῥόδοις

12 Adjetivos Griegos Los adjetivos en griego se dividen en dos grupos dependiendo de la declinación que siguen: Adjetivos de primera clase: adjetivos de tres terminaciones en los que el masculino y neutro se declinan por la 2ª y el femenino por la primera adjetivos de dos terminaciones en los que todo se declina por la segunda declinación y no hay ninguna diferencia entre el masculino y femenino en lo que se refiere a las desinencias. Adjetivos de segunda clase: Si son adjetivos de dos terminaciones se declinan por la 3ª declinación. Si son adjetivos de tres terminaciones masculino y neutro se declinan por la tercera y el femenino se declina por la primera como un tema en α pura.

13 Ejemplos de adjetivos:
Primera clase tres terminaciones: Femenino en α pura δίκαιος, δικαία, δίκαιον Femenino en η pura ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν Primera clase dos terminaciones: ἔνδοξος/-ον (M-F ἔνδοξος; N ἔνδοξον) Segunda clase tres terminaciones: γλυκύς, γλυκεια, γλυκύ (adj. de tema en u variable en el masculino y neutro) Segunda clase dos terminaciones: εὐδαίμων/εὔδαιμον (adj. de tema en nasal) ἀληθής/-ές (adj. de tema en silbante) Los adjetivos de primera clase no se declinan aquí porque son iguales que los sustantivos. Los adjetivos de segunda clase se declinan en la presentación de POWER POINT correspondiente a la 3ª declinación.


Κατέβασμα ppt "Declinaciones Griegas:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google