Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LOGISTICS : ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LOGISTICS : ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LOGISTICS : ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
Μεταφορές Προμήθειες Διακίνηση Διανομή Διαχείριση Αποθεμάτων Αποθήκευση Κύκλωμα Logistics (Eφοδιασμού) Εφοδιαστική : Πλέγμα σημαντικών λειτουργιών σε αλληλεξάρτηση. Στόχος η αποτελεσματική διεκπεραίωση του συνόλου των λειτουργιών με προσοχή στο συνολικό αποτέλεσμα (κύκλωμα Logistics)  επίτευξη στόχων

2 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ο όρος διακίνηση συνδέεται με την εργασία εξεύρεσης του άριστου τρόπου της φυσικής μετακίνησης των προϊόντων που έχει παραγγείλει η επιχείρηση, από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή έως της εγκαταστάσεις της. Οι διανομές από τις μεταφορές διαφέρουν βασικά στο ότι οι διανομές έχουν ως αντικείμενο τη διακίνηση των τελικών προϊόντων από τα αποθηκευτικά κέντρα στα καταστήματα (συχνές μετακινήσεις μικρών ποσοτήτων), ενώ οι μεταφορές αναφέρονται στη μεταφορά των προϊόντων από την παραγωγή προς τις αποθήκες ή α’ υλών προς τα εργοστάσια (αραιές μετακινήσεις μεγάλων ποσοτήτων). μεταφορές μεταφορές διανομές ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α’ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

3 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡEΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η βελτίωση της διακίνησης των προϊόντων σε όρους ταχύτητας, με τον συντονισμό των διαφορετικών μέσων και διαδικασιών, έχει συντελέσει καθοριστικά στην άνθηση του παγκόσμιου εμπορίου και στην επίτευξη του στόχου για ποικιλία αγαθών στα νοικοκυριά, έγκαιρα και σε τιμές προσιτές για τους καταναλωτές. Η απόσταση λοιπόν δεν αποτελεί πλέον περιορισμό και σε όλο τον κόσμο μεταφέρονται αγαθά με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών με ποικιλία ποιοτικών αγαθών.

4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γεγονός είναι ότι από τις αρχές της εμπορικής δραστηριότητας, ο άνθρωπος, αντιμετώπισε έντονα το χωρο-χρονικό πρόβλημα της απόστασης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, ως πρόβλημα μεταφορών και αποθήκευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές ανάγκες σε πρώτες ύλες και αγαθά, καθώς και η συντήρησή τους. Η ανυπαρξία ανεπτυγμένων συστημάτων μεταφορών και αποθήκευσης, περιόριζε την διακίνηση των αγαθών, αναγκάζοντας τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές να ζουν επί μακρόν πλησίον των τόπων παραγωγής, καταναλώνοντας περιορισμένες ποσότητες προϊόντων και συγκρατώντας την οικονομική πρόοδο και το βιοτικό επίπεδο των Λαών. Η ανάπτυξη των συστημάτων μεταφοράς συνετέλεσε στο να γίνει βαθμιαία εφικτός ο γεωγραφικός διαχωρισμός μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, με άλλα λόγια ο τόπος παραγωγής σιγά-σιγά να μπορεί να είναι μακριά από τον τόπο που διαμένουν οι καταναλωτές και διαθέτονται τα προϊόντα.

5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Κίνα σημαντικοί εμπορικοί συνέταιρος της ΕΕ, Ιδιαίτερες μετατοπίσεις λαμβάνουν χώρα μέσα στην ασιατική ήπειρο. Η Ιαπωνία χάνει γρήγορα έδαφος σε σχέση με τις άλλες ασιατικές οικονομίες, ειδικά σε σχέση με την Κίνα που τα τελευταία χρόνια έχει προσπεράσει την Ιαπωνία για να γίνει ο σημαντικότερος ασιατικός συνεργάτης της ΕΕ.

6 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ : ΔΙΑΝΟΜΕΣ Οι διανομές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις εταιρείες που παράγουν και διακινούν καταναλωτικά προϊόντα και οι οποίες έχουν χιλιάδες πελάτες και έχουν πάρα πολλά σημεία που χρειάζεται να εξυπηρετήσουν και για αυτό επιβάλλεται να διακρίνονται και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις μεταφορές. Βασική διαφορά επίσης πλέον της ποσότητας-συχνότητας μετακίνησης αποτελεί και το μέσο μεταφοράς. Στις διανομές χρησιμοποιούνται μικρά μέσα μεταφοράς (για ευελιξία μετακινήσεων εντός των αστικών κέντρων), ενώ στις μεταφορές μεγαλύτερα μεταφορικά μέσα …

7 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Σχετίζεται με την εκτέλεση της εργασίας παραλαβής, φύλαξης, εξαγωγής και παράδοσης των προϊόντων που αποκτά η επιχείρηση από τρίτους ή των προϊόντων που παράγει η ίδια η επιχείρηση. Οι εργασίες που γίνονται μέσα στην αποθήκη είναι πολλές και ξεκινούν με την οργάνωση των χώρων, την επιλογή εξοπλισμού των ραφιών, τη λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων, και γενικά την εκτέλεση πολλών εργασιών που βοηθούν να φτάσει το τελικό προϊόν στους πελάτες. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή (ποιοτικά), γρήγορα (χρόνος) και οικονομικά (κόστος), γιατί παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην τελική διαμόρφωση του κόστους.

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΟΣΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΟΣΤΟΣ Η σωστή προσέγγιση στα Logistics απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος Εφοδιαστικής και όχι το κόστος των επιμέρους λειτουργιών (ΟΛΙΣΤΙΚΗ, ΌΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ). Π.χ. μια προσπάθεια μείωσης του κόστους λειτουργίας της αποθήκης με τη μείωση των εργαζόμενων στην αποθήκη, μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική αύξηση του κόστους διανομής, διότι μπορεί μετά να αναγκάζονται στη χρησιμοποίηση ταχυμεταφορών για την έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών (αύξηση κόστους) και την κάλυψη των καθυστερήσεων από την αποθήκη (λόγω έλλειψης προσωπικού). Το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους με δεδομένο το κάποιο συγκεκριμένο και αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

9 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
Με κριτήριο το χρονικό ορίζοντα (time horizon) του επιχειρηματικού σχεδίου εισαγωγής ολοκληρωμένου συστήματος Logistics, διακρίνουμε σε “στρατηγικό” (strategic), “τακτικό” (tactical) και “λειτουργικό” (operational) 9

10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
“στρατηγικό” (strategic) επίπεδο Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός: πώς φανταζόμαστε ότι θα είμαστε σε κάποια έτη μπροστά … “τακτικό” (tactical) επίπεδο Οργάνωση υποδομών και λειτουργίας, προγραμματισμός πόρων (πώς θα λειτουργήσουμε ?) “λειτουργικό” (operational) επίπεδο Καθημερινές αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών , σχεδιασμένων στο τακτικό επίπεδο

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στρατηγικό επίπεδο (συνήθως 1-5 έτη)
Αριθμός και θέση αποθηκών (κέντρων διανομής) Εξυπηρέτηση σημείων ζήτησης κάθε πότε ? Ιδιόκτητα Μέσα μεταφοράς/ αποθήκες ή ενοικίαση Τακτικός (συνήθως 6-12 μήνες)  ΟΡΓΑΝΩΣΗ Μεταφορικά: Μέσα μεταφοράς, είδη, τύποι, αριθμός, μέγεθος μεταφορικών μέσων Σχεδίαση αποθηκών, εξοπλισμός αποθήκης (ράφια) Μηχανογραφική υποστήριξη διαδικασιών, έλεγχος αποδοτικότητας διαδικασιών αποθήκης Λειτουργικός (Καθημερινή βάση) – Δυναμικές αποφάσεις Συντονισμός και εκτέλεση παραγγελιών στην αποθήκη, παραλαβής από τους προμηθευτές, κτλ Σχεδίαση δρομολογίων ανάλογα με τη θέση των πελατών Συντήρηση εξοπλισμού 11

12 TA LOGISTICS ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑRKETING ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS TMHMA EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LOGISTICS : ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google