Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

2 Αποθήκες και Απόθεμα • Συνεχής παρακολούθηση και ομοιόμορφη ζήτηση. • Περιοδική παραγγελία. • Διαχείριση αποθέματος υπό συνθήκες αβεβαιότητος. • Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης αποθέματος (JIT) 1 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Συνεχής παρακολούθηση σε ομοιόμορφη ζήτηση 2Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Ομοιόμορφη ζήτηση δε σημαίνει σταθερή ζήτηση, επειδή υπόκειται σε εποχική διακύμανση. • Συνάρτηση των ορίων του αποθέματος ανεφοδιασμού, των μεταβολών στη ζήτηση. • Συστήματα διαρκούς απογραφής: – Με ενημέρωση των εισαγωγών εξαγωγών μιας βάσης δεδομένων. – Με οπτική αναγνώριση του ύψους προϊόντων στα ράφια. – Με σύγκριση του βάρους των ραφιών με τα λογιστικά βάρη των αποθεμάτων. – Με συνδυασμένη τακτική – περιοδική απογραφή, πέρα από τη φορολογική του τέλους του οικονομικού έτους.

4 Περιοδική παραγγελία 3Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Με βάση τις συμφωνίες με τους προμηθευτές. • Με βάση τις προβλεπόμενες εκροές της αποθήκης προς τους πελάτες. • Με βάση τη χωρητικότητα των αποθηκών. • Με βάση τη χρηματοοικονομική δυνατότητα. • Με βάση τις παρτίδες παραγγελίας – μεταφορών.

5 Διαχείριση αποθέματος υπό συνθήκες αβεβαιότητος 4Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Στατιστική εκτίμησης των ορίων: – Εκτίμηση της πιθανότητας εξάντλησης των αποθεμάτων. – Εκτίμηση της πιθανότητας ακινησίας των αποθεμάτων. • Αναθεώρηση των πιθανοτήτων με τα πραγματοποιηθέντα στοιχεία της κάθε φοράς νεώτερων ιστορικών δεδομένων. • Απόδοση ποσοτικής διάστασης στο διαταρακτικό παράγοντα, ως προς τις μεταβολές στον ανταγωνισμό, τις μεταφορές, τα δεδομένα της οικονομίας, τα δεδομένα του κλάδου των προϊόντων, ακόμη και τα καιρικά φεινόμενα.

6 Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης αποθέματος (JIT) 5Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • JIT = Just In Time (Μηδενισμός αποθεμάτων). • Απαιτούνται: – Βεβαιότητα ως προς τη διαθεσιμότητα των υποδομών μεταφοράς. – Βεβαιότητα ως προς την έγκαιρη παράδοση εκ μέρους των προμηθευτών. – Μακροχρόνιες συμφωνίες με προμηθευτές και πελάτες. – Βεβαιότητα ως προς τη συνέπεια των μεταφορέων.

7 Λιτή Διαχείριση (Lean Management) 6Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων. • Μείωση του δεσμευμένου κεφαλαίου, που επενδύεται σε αποθέματα. • Μείωση των Ελαττωματικών συστατικών, τα οποία παραμένουν λιγότερο χρόνο στην αποθήκη. • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. • Βράχυνση του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών. • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, ως αποτέλεσμα έγκαιρων παραδόσεων.

8 Λήψη Παραγγελίας 7Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Αποτελεί το «πρόσωπο» της επιχείρησης και το κύριο στοιχείο της «εξυπηρέτησης του πελάτη». • Είναι στοιχείο του Marketing, επειδή: – Μπορεί να μετατρέψει τον αγοραστή σε πελάτη. – Προωθεί τις πωλήσεις, με τους κατάλληλους χειρισμούς του παραγγελειολήπτη. – Είναι η κύρια εξωτερική εικόνα της επιχείρησης στην αγορά. – Είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης της επιχείρησης για τις μεταβολές στις επιθυμίες των πελατών / καταναλωτών.

9 Διεκπεραίωση Παραγγελίας 8Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Η διεκπεραίωση της παραγγελίας οφείλει να είναι: – Ακριβής, ως προς το συμφωνημένο χρόνο, προκειμένου να ικανοποιήσει τον πελάτη. – Ακριβής, ως προς τη σύνθεση των παραγγελθέντων προϊόντων, σε ότι αφορά την ποσότητα του καθενός. – Συνεπής, ως προς την τιμή που γνωρίζει, ή έχει συμφωνήσει ο πελάτης. – Συνεπής, ως προς τη δηλωθείσα διαθεσιμότητα αποθεμάτων.

10 Διαχείριση Επιστροφών 9Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Για όλα τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα δεν ευθύνεται ο αποστολέας, με τη νομική έννοια του όρου. Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να διατυπώσει συγκεκριμένη πολιτική αποδοχής των επιστροφών, που να δίνει κατευθύνσεις: – Για το είδος των πελατών από τους οποίους όλες οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές, χωρίς αντίρρηση. – Για το είδος της αντιμετώπισης των επιστροφών από τις υπόλοιπες κατηγορίες πελατών (περιστασιακοί, ύποπτοι, αφερέγγυοι, στενά συνδεδεμένοι με τους ανταγωνιστές κλπ). – Για τον τρόπο της αποδοχής των επιστρεφομένων (αντικατάσταση, αναστροφή της πώλησης). • Προσδιορισμός των χώρων αποθήκευσης των επιστροφών. • Προσδιορισμός της τύχης των επιστρεφομένων (εκ νέου εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία, καταστροφή, διοχέτευση σε άλλες αγορές, διάλυση για χρήση των συστατικών). • Τρόπος σύνδεσης των επιστροφών με τον όγκο πωλήσεων από τους παραγγελειολήπτες.

11 Διαχείριση Παραπόνων 10Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Τα παράπονα των πελατών είναι πάντοτε δικαιωματικά (αφού ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο), δεν είναι όμως πάντοτε ορθά˙ πως επιτυγχάνεται ισορροπία; • Ολόκληρη επιστημονική περιοχή˙ «Διαχείριση Πελατών» (CRM [Customer Relation Management]). • Η διαχείριση παραπόνων ανήκει στο Marketing: – Αποτελεί μέρος της εικόνας της επιχείρησης, όπως την προσλαμβάνουν οι καταναλωτές. – Δημιουργεί σχέσεις πελατείας (εμπιστοσύνης). – Αποτελεί στοιχείο εσωτερικού ελέγχου των πωλητών. • Ανήκει και στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, επειδή τα παράπονα αφορούν και: – Την έγκαιρη και ακριβή παράδοση. – Την ορθολογική μεταφορά. – Τη διαδικασία παράδοσης (πχ στην κατοικία του πελάτη, την εκφόρτωση, την αναμονή για την άσκηση του δικαιώματος σύγκρισης με την παραγγελία).


Κατέβασμα ppt "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google