Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιλογές Marketing & Logistics

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιλογές Marketing & Logistics"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)
Επιλογές Marketing Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

1 Επιλογές Marketing & Logistics
Επιλογή υπηρεσιών μεταφοράς. Η επίδραση των συνδυασμένων μεταφορών. Η επιλογή της διανομής πόρτα – πόρτα. Η επιλογή της μεταφοράς από τρίτους. Η προσωπική μεταφορά από τον πωλητή. Υποδοχή παραγγελίας. Ενημέρωση διεκπεραίωσης. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

2 Επιλογή υπηρεσιών μεταφοράς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μεταφορά από τον προμηθευτή (δική του διανομή). Μεταφορά με μέσο του αποδέκτη. Ναύλωση μεταφορικού μέσου (πλοίου, τρένου, φορτηγού, αεροπλάνου). Από κοινού χρήση Μεταφορικού Γραφείου. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Με ιδιωτικά μέσα. Με ναύλωση μεταφορικού μέσου. Με τη χρήση Μεταφορικού Γραφείου. Με ανάθεση σε επιχείρηση διανομών. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Η επίδραση των συνδυασμένων μεταφορών
Έννοια: Είναι οι μεταφορές στις οποίες χρησιμοποιούνται διαδοχικά, μεταφορικά μέσα διαφορετικών τύπων (εναέρια, πλωτά, εναέρια, οδικά) με σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά από πολλές αφετηρίες σε πολλούς προορισμούς. Οι συνδυασμένες μεταφορές απαιτούν αποθήκες και σημεία μεταφόρτωσης, καθώς και ανεπτυγμένα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αύξηση της ταχύτητας σε μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Μείωση του κόστους μεταφοράς. Δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης για την πορεία του φορτίου. Αύξηση της ασφάλειας του φορτίου. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απαιτούνται σημαντικές υποδομές (σπάνια μια και μόνη μεταφορική επιχείρηση μπορεί να είναι επαρκής). Οι παραδοσιακές υποδομές (λιμένες, αερολιμένες, σιδηροδρομικοί σταθμοί), αντιστέκονται στη συμμετοχή τους, προσπαθώντας να διατηρήσουν «κεκτημένα». Ανεπάρκεια χώρων για την κατασκευή αποθηκών σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών, εξαιτίας της οικιστικής ανάπτυξης. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Η επιλογή της διανομής πόρτα – πόρτα
Αφορά και τις προμήθειες και τις διανομές. Αποτελεί επιθυμία των και προμηθευτών και των πελατών. Προσθέτει πολυπλοκότητα στις μεταφορές, ιδίως σε περιπτώσεις προέλευσης ή και προορισμού που βρίσκεται σε αστρικές περιοχές, υψηλής οικιστικής πυκνότητας. Δυσχεραίνει την εκφόρτωση στους αστικούς προορισμούς. Αποτελεί σημείο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων μεταξύ τους αλλά και με τις υποδείξεις των Συγκοινωνιολόγων (που οι τοπικές αρχές μετατρέπουν σε υποχρεωτικούς κανονισμούς), με αποτέλεσμα το ασταθές νομικό περιβάλλον. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Η επιλογή της μεταφοράς από τρίτους
Τα μεταφορικά μέσα Δημόσιας Χρήσης. Οι Διεθνείς Οδικές Μεταφορές. Τα Μεταφορικά Γραφεία (Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες). Πλοιοκτησία. Εφοπλισμός. Ναυτιλιακά Γραφεία. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Η προσωπική μεταφορά από τον πωλητή
Πώληση από αυτοκινήτου. Παράδοση στην επόμενη επίσκεψη. Μεταφορά με μέσο του πωλητή. Οργάνωση της μεταφοράς από τον πωλητή με χρήση μέσων Δημόσιας Χρήσης. Οργάνωση της μεταφοράς από τον πωλητή με ναύλωση μέσων. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Υποδοχή παραγγελίας Κωδικοποίηση των ειδών (ανά επιχείρηση, ή με παγκόσμιο σύστημα), ώστε να ανταποκρίνεται η παραγγελία στην πραγματική επιθυμία του πελάτη. Διανομή στους εμπόρους των καταλόγων με τους κωδικούς του προμηθευτή. Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παραγγελία. Αυτοματοποίηση (με τη χρήση έξυπνων δικτυακών βάσεων δεδομένων) της παραγγελίας. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

8 Ενημέρωση διεκπεραίωσης
Πακέτο είναι μια ομάδα εμπορευμάτων που έχει ένα συγκεκριμένο αποστολέα και ένα συγκεκριμένο παραλήπτη. Ο παραλήπτης μπορεί, εφόσον ενδιαφέρεται, να πληροφορείται για το σημείο στο οποίο βρίσκεται το πακέτο που περιμένει και να εκτιμά το χρόνο άφιξης, ώστε να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα προσωπικού για την εκφόρτωση, καταμέτρηση, έλεγχο και τοποθέτηση στην αποθήκη του. Καταχώρηση κάθε «πακέτου» σε κάθε μεταφόρτωση. Δημοσίευση σε δικτυακό τόπο ελεγχόμενης πρόσβασης, της σύνδεσης πακέτου, μέσου μεταφοράς και δρομολογίου. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "Επιλογές Marketing & Logistics"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google