Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιλογές Marketing & Logistics

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιλογές Marketing & Logistics"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)
Logistics και marketing Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

1 Επιλογές Marketing & Logistics
Η διαδικασία της υποδοχής παραγγελίας. Οι μετακινήσεις των ερευνητών του Marketing. Η διανομή υλικού προώθησης. Η Συσκευασία. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

2 Το περιβάλλον του Marketing
Θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διάγνωση των επιθυμιών των πελατών. Προσαρμογή στις επιθυμίες των πελατών. Δημοσιότητα των στοιχείων ικανοποίησης των επιθυμιών των πελατών. Προβολή και προώθηση των υπηρεσιών διανομής. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Πολιτική είσπραξης. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Βραχυπρόθεσμο και Μακροπρόθεσμο περιβάλλον
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Ταχύτητα προσαρμογής στις μεταβολές των επιθυμιών των πελατών. Προγραμματισμός προβολής και προώθησης των υπηρεσιών εφοδιαστικής. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Κατασκευή υποδομών διανομής. Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαχείρισης και διανομής. Τεχνολογική Έρευνα και δημιουργικότητα για νέες μεθόδους ικανοποίησης των πελατών. Προσαρμογή των διανομών στις παγκόσμιες εξελίξεις. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Η διαδικασία της υποδοχής παραγγελίας
Η υποδοχή της παραγγελίας αποτελεί τη βάση της εικόνας μιας επιχείρησης. Από αυτή προβάλλεται η ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των πελατών. Τα στοιχεία της υποδοχής εστιάζονται: Στην ικανότητα άμεσου προσδιορισμού του «κωδικού» που παραγγέλλεται, με ακρίβεια. Στην επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του «κωδικού» στις αποθήκες. Στην ακρίβεια του προσδιορισμού του χρόνου παράδοσης. Στην επιβεβαίωση της τιμής, αλλά και τη διαπραγμάτευσή της. Στην οριστική δέσμευση για τους όρους πληρωμής και τη διαπραγμάτευσή τους. Στη διαπραγμάτευση, δέσμευση και υλοποίηση των όρων παράδοσης (πχ τρόπος υπερ-συσκευασίας). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Οι μετακινήσεις των ερευνητών του Marketing
Πότε μετακινούνται οι ερευνητές: Όταν οι έρευνα αφορά νέες αγορές. Όταν η έρευνα αφορά απομακρυσμένους χώρους (για παράδειγμα την Εθνική οδό, τα νησιά, τους ορεινούς όγκους). Όταν δεν υπάρχουν τοπικοί αξιόπιστοι ερευνητές. Τι περιλαμβάνει: Μεταφορά των ερευνητών. Διατροφή των ερευνητών. Εφοδιασμός με ερωτηματολόγια. Ενδεχόμενη διαμονή, όταν απαιτείται. Παραλαβή και έλεγχος των ερωτηματολογίων – συνεντεύξεων. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Η διανομή υλικού προώθησης
Το υλικό προώθησης είναι προϊόν το οποίο πρέπει να φτάσει στους πελάτες και μόνο σ’ αυτούς. Ανάθεση υπεργολαβίας δημιουργίας και παραγωγής. Παραλαβή υλικού. Ποσοτικός έλεγχος παραλαβής. Έλεγχος ανταπόκρισης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αποθήκευση υλικού. Διατύπωση της Στρατηγικής της διανομής. Προγραμματισμός διανομής. Σύσταση συστήματος ελέγχου της αποτελεσματικότητας της διανομής. Διαμόρφωση συστήματος αξιολόγησης κόστους – απόδοσης. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Η Συσκευασία Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Η συσκευασία ως στοιχείο του Marketing. Εικόνα της συσκευασίας. Πληροφορίες επί της συσκευασίας. Δυνατότητα τοποθέτησης στο ράφι του λιανοπωλητή. Η συσκευασία στα πλαίσια της αποθήκευσης. Πληροφορίες παρακολούθησης (bar code, IRDF κλπ). Χώρος που καταλαμβάνει. Ειδικές συνθήκες (θερμοκρασία, φωτισμός, βάρος, ανάγκη αλλαγής θέσης). Η συσκευασία στα πλαίσια της μεταφοράς. Σύνθεση υπερσυσκευασίας. Αντοχή υπερσυσκευασίας. Υποδιαίρεση μεταφορικής μονάδας (παλέτα, container) Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "Επιλογές Marketing & Logistics"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google