Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

2 Επιλογές Marketing & Logistics • Το περιβάλλον του Marketing. Βραχυπρόθεσμο και Μακροπρόθεσμο περιβάλλον. • Η διαδικασία της υποδοχής παραγγελίας. • Οι μετακινήσεις των ερευνητών του Marketing. • Η διανομή υλικού προώθησης. • Η Συσκευασία. 1 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Το περιβάλλον του Marketing • Διάγνωση των επιθυμιών των πελατών. • Προσαρμογή στις επιθυμίες των πελατών. • Δημοσιότητα των στοιχείων ικανοποίησης των επιθυμιών των πελατών. • Προβολή και προώθηση των υπηρεσιών διανομής. • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση. • Πολιτική είσπραξης. 2Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4 Βραχυπρόθεσμο και Μακροπρόθεσμο περιβάλλον •Ταχύτητα προσαρμογής στις μεταβολές των επιθυμιών των πελατών. •Προγραμματισμός προβολής και προώθησης των υπηρεσιών εφοδιαστικής. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ •Κατασκευή υποδομών διανομής. •Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαχείρισης και διανομής. •Τεχνολογική Έρευνα και δημιουργικότητα για νέες μεθόδους ικανοποίησης των πελατών. •Προσαρμογή των διανομών στις παγκόσμιες εξελίξεις. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 3Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Η διαδικασία της υποδοχής παραγγελίας • Η υποδοχή της παραγγελίας αποτελεί τη βάση της εικόνας μιας επιχείρησης. Από αυτή προβάλλεται η ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των πελατών. • Τα στοιχεία της υποδοχής εστιάζονται: – Στην ικανότητα άμεσου προσδιορισμού του «κωδικού» που παραγγέλλεται, με ακρίβεια. – Στην επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του «κωδικού» στις αποθήκες. – Στην ακρίβεια του προσδιορισμού του χρόνου παράδοσης. – Στην επιβεβαίωση της τιμής, αλλά και τη διαπραγμάτευσή της. – Στην οριστική δέσμευση για τους όρους πληρωμής και τη διαπραγμάτευσή τους. – Στη διαπραγμάτευση, δέσμευση και υλοποίηση των όρων παράδοσης (πχ τρόπος υπερ-συσκευασίας). 4Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Οι μετακινήσεις των ερευνητών του Marketing • Πότε μετακινούνται οι ερευνητές: – Όταν οι έρευνα αφορά νέες αγορές. – Όταν η έρευνα αφορά απομακρυσμένους χώρους (για παράδειγμα την Εθνική οδό, τα νησιά, τους ορεινούς όγκους). – Όταν δεν υπάρχουν τοπικοί αξιόπιστοι ερευνητές. • Τι περιλαμβάνει: – Μεταφορά των ερευνητών. – Διατροφή των ερευνητών. – Εφοδιασμός με ερωτηματολόγια. – Ενδεχόμενη διαμονή, όταν απαιτείται. – Παραλαβή και έλεγχος των ερωτηματολογίων – συνεντεύξεων. 5Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Η διανομή υλικού προώθησης Το υλικό προώθησης είναι προϊόν το οποίο πρέπει να φτάσει στους πελάτες και μόνο σ’ αυτούς. 6Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής • Ανάθεση υπεργολαβίας δημιουργίας και παραγωγής. • Παραλαβή υλικού. • Ποσοτικός έλεγχος παραλαβής. • Έλεγχος ανταπόκρισης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. • Αποθήκευση υλικού. • Διατύπωση της Στρατηγικής της διανομής. • Προγραμματισμός διανομής. • Σύσταση συστήματος ελέγχου της αποτελεσματικότητας της διανομής. • Διαμόρφωση συστήματος αξιολόγησης κόστους – απόδοσης.

8 Η Συσκευασία Η συσκευασία ως στοιχείο του Marketing. •Εικόνα της συσκευασίας. •Πληροφορίες επί της συσκευασίας. •Δυνατότητα τοποθέτησης στο ράφι του λιανοπωλητή. Η συσκευασία στα πλαίσια της αποθήκευσης. •Πληροφορίες παρακολούθησης (bar code, IRDF κλπ). •Χώρος που καταλαμβάνει. •Ειδικές συνθήκες (θερμοκρασία, φωτισμός, βάρος, ανάγκη αλλαγής θέσης). Η συσκευασία στα πλαίσια της μεταφοράς. •Σύνθεση υπερσυσκευασίας. •Αντοχή υπερσυσκευασίας. •Υποδιαίρεση μεταφορικής μονάδας (παλέτα, container) 7Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google