Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις» «Για ένα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις» «Για ένα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις» «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

2 Ενότητες: Απλοποίηση του Φορολογικού συστήματος Σταθερότητά του Φ.Σ Περιορισμό της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής και κατ’ επέκταση της παραοικονομίας Έλεγχος λειτουργίας του Φ.Σ και της Φορολογικής Διοίκησης Πελατοκεντρικός προσανατολισμός λειτουργίας του Φ.Σ και κοινωνική δικαιοσύνη «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

3 Ανάπτυξη Ενοτήτων: Πρώτο, στην αναφορά της υφιστάμενης νομοθεσίας και τους λόγους που αυτή δεν εφαρμόζεται ή τους μηχανισμούς που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της, - γνωρίζεται ότι όλες οι κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία είχαν και έχουν ως προεκλογική τους δέσμευση την απλοποίηση του Φ.Σ., όπως γνωστή είναι η διαπίστωση ότι όλοι οι πολιτικοί δεν είναι διεφθαρμένοι και όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι χειραγωγήσιμοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη φορολογική νομοθεσία με στόχευση τις παραπάνω ενότητες που αστοχίες ή σκοπιμότητες εάν θέλετε εδραιωμένων μηχανισμών εντός της φορολογικής διοίκησης, προσπαθούν, και πολλές φορές τα καταφέρνουν να απενεργοποιήσουν την εφαρμογή υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας (θα αναπτυχθούν σχετικά παραδείγματα) Δεύτερο μέρος της ανάπτυξης κάθε ενότητας είναι η παρουσίαση προτάσεων άμεσης όμως εφαρμογής για κάθε ενότητα ξεχωριστά «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

4 Παρουσίαση 27/3/2012: Το Taxisnet και οι Λ/Φ ως αναπτυξιακά εργαλεία για την υλοποίηση της δημοσιονομικής αναδιάρθρωσης και ως παράδειγμα για τον μετασχηματισμό της υφιστάμενης διοικητικής οργάνωσης σε ένα αποτελεσματικό και παραγωγικό μηχανισμό προσφοράς υπηρεσιών και παραγωγής Εθνικού πλούτου. Ή, αλλιώς, πως μεταλλάσεις τις απαρχαιωμένες δομές με την συμμετοχή ενεργών τμημάτων της κοινωνίας σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς μηχανισμούς. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

5 Καθολική εφαρμογή της ταυτότητας πληρωμής για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, ανεξαρτήτου ποσού. (παραδείγματα για ΦΠΑ Φ.Ε Τέλος Επιτηδεύματος, Δόσεις 4002/11 Αποδέσμευση υποβολής δήλωσης από πληρωμή της (Δηλαδή δεν διαγράφεται ως μη υποβληθείσα, αλλά βεβαιώνεται ως οφειλή, σε περίπτωση λάθους πληκτρολόγησης κατά την υποβολή, να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης και έκδοση νέας ταυτότητας πληρωμής πριν την ημερομηνία πληρωμής, η να υποβάλλεται τροποποιητική). Δυνατότητα εμφάνισης καρτέλας χρεών φορολογούμενου (για την έκδοση αντίστοιχα εντάλματος πληρωμής μέσα από την ταυτότητα πληρωμής) στους εξουσιοδοτημένους Λ/Φ. Ανοικτές όλες οι εφαρμογές και μετά την λήξη υποβολής των δηλώσεων, για εκπρόθεσμες υποβολές αρχικών η τροποποιητικών με τον καταλογισμό των αντίστοιχων προστίμων. (βεβαίωση οφειλής) Από 1/7/2012 ( καμία παράταση στην χορήγηση κλειδαρίθμου) υποχρεωτικά όλες οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο Λ/Φ χωρίς την δυνατότητα υποβολής με τους παλιούς κωδικούς (username, password) με ΑΦΜ και αριθμό αδείας Λ/Φ «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

6 Στόχοι: Έτσι και τώρα ο στόχος είναι η Απλοποίηση και αποδοτικότητα του Φ.Σ με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνίας και ενεργών τμημάτων της κοινωνίας μη δυνάμενα να χειραγωγηθούν από την Πολιτική Διοίκηση και δίχως να επιβαρύνουν με το κόστος λειτουργίας τους την Δ.Δ. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτή τη χρονική περίοδο κάθε φορά που μιλάμε και προσπαθούμε για την απλοποίηση του Φ.Σ,δεν έχουμε τίποτα άλλο στο μυαλό μας παρά την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, και σε δεύτερο χρόνο την αποδοτική και ορθολογική ανάπτυξή της. Επανεκκίνηση και ανάπτυξη όμως που θα βασίζονται πάνω στο σεβασμό των φυσικών – ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαχειριζόμαστε ως κοινωνία. Είναι κατανοητό ότι οι επιτυχείς απαντήσεις που θέτουν τα ερωτήματα των παραπάνω ενοτήτων είναι αναγκαίες προϋποθέσεις διότι η απλοποίηση και αποδοτική λειτουργία του Φορολογικού Συστήματος δεν έχει να κάνει μόνο με την φορολόγηση δηλαδή την (δίκαιη και ορθολογική) συνεχή ανακατανομή μέρους του ετήσιου παραγόμενου πλούτου της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο με την επανεκκίνηση της οικονομίας της, αφού είναι ένα ισχυρό σήμα στις αγορές για δράση. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

7 Μέρος 1 – Αρχή ανάκτησης και διασποράς της φορολογικής πληροφορίας κατά την διενέργεια του οικονομικού γεγονότος Παράδειγμα 1 – Οι ευθύνες της φορολογικής διοίκησης για τη μη απλοποίηση του Φ.Σ Η εφαρμογή της αρχής Ανάκτησης της φορολογικής πληροφορίας κατά την διενέργεια της οικονομικής πράξης και η αυτοματοποιημένη διάχυσής της στα φορολογικά αντικείμενα που αναφέρεται ή επηρεάζει, με την προσυμπλήρωση των αντίστοιχων φορολογικών εντύπων, που δεν αναφερόταν σε κάποια καινοτομία, παρά μόνο στην αναπαραγωγή της εφαρμοσμένης πρακτικής του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από την χρήση των πιστωτικών καρτών εάν όχι σε πραγματικό χρόνο το αργότερο εντός της ημέρας με την αποστολή πακέτου, αντίστοιχα του Ζ των Φ.Τ.Μ και των ΕΑΦΔΣΣ είχε ως αποτέλεσμα την νομοθέτηση των Πολ. 1220-1/13-12-2012, που έδιναν την δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση για καθημερινή πολλαπλή ενημέρωση της οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα ως προς τον κύριο έμμεσο φόρο Φ.Π.Α, την προσυμπλήρωση φορολογικών εντύπων και τον έλεγχο εξ αποστάσεως. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις» Απλοποίηση του Φορολογικού Συστήματος:

8 Φορολογική νομοθεσία όμως που δεν εφαρμόστηκε τον Απρίλιο του 2013,όταν οι γνωστοί – άγνωστοι κύκλοι του Υπ. Οικονομικών συνειδητοποίησαν το «ολίσθημα» για τα όποια θολά κεκτημένα τους αναβάλλοντας την εφαρμογή από 1/4/2013 της υφιστάμενης νομοθεσίας με το πρόσχημα της υλοποίησης μίας καλύτερης – πληρέστερης, αυτής των μηνιαίων υποβολών των Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (Μ.Υ.Φ) που μετά από παρατάσεις θα ίσχυε από 01/01/2014, υπολογίζοντας ότι οι έντονες αντιδράσεις των χειραγωγούμενων κομματικών ενώσεων λόγω της χρονοβόρου γραφειοκρατικής διαδικασίας αλλά και της ελλιπούς σχεδίασης της εφαρμογής θα καθιστούσαν ανενεργή την νομοθεσία. Όμως τελικά (σχετική αναφορά σε άρθρο της 13/2/2015) τα περισσότερα νόμιμα λογιστήρια υπέβαλαν τις ΜΥΦ για το 2014 έως τις αρχές του 2015 (σήμερα πλέον των 5.000.000) γεγονός που έδινε στη φορολογική διοίκηση την μοναδική δυνατότητα για αποκάλυψη μεγάλου μέρους της φοροδιαφυγής που συντελέσθηκε την χρήση του 2014 αλλά πολύ περισσότερο την αποστολή του μηνύματος ότι αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί και την χρήση του 2015. ( μην ξεχνούμε ότι ο περιορισμός της υφιστάμενης φοροδιαφυγής κλιμακούμενος από 30% έως 60% για μια πενταετία δίνει την δυνατότητα βιωσιμότητας του χρέους της χώρας και η σταθεροποίηση του περιορισμού στο 70% επί 10 έτη περιορίζει αισθητά το δημόσιο χρέος, πλέον των παράπλευρων ωφελειών για όλο αυτό το χρονικό διάστημα (μείωση των συντελεστών φορολόγησης, άρση αδικιών ανισοτήτων αύξηση βιοτικού επιπέδου, εξόδου από όποιες οικονομικές και εθνικές δεσμεύσεις...)σχετική αναφορά σε άρθρο της 13/2/2015 Και ενώ στις 17/9/2014 η Γ.Γ.Δ.Ε αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ως τελευταία παράταση για την υποβολή των ΜΥΦ την 02/02/2015, έρχεται με την Πολ.1075/15-01-2015 να την παρατείνει έως την 02/3/2015 και ακόμα χειρότερα με ένα ανεξήγητο Δελτίο Τύπου στις 20/3/2015 ενώ κοντεύει να ολοκληρωθεί η υποβολή τους, την ξανά-παρατείνει έως 30/9/2015, δηλαδή πολύ αργότερα μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

9 Προσέξτε τι λέει αυτή η παράταση που έχει δοθεί α) ότι οι οντότητες που έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 έως την καταληκτική ημερομηνία 30/6/2015 ή έστω έως την πιθανή παράταση 30/7/2015 και έχει προσδιορισθεί φόρος εισοδήματος Χ ποσό, εάν στις 30/9/2015 προκύψουν διαφορές από τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών ( που τολμούμε να κάνουμε μία εκτίμηση ότι θα προκύψουν στο 80% των περιπτώσεων). Τότε (30/9/2015) θα πρέπει: 1 ον να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ από το 2014 έως και το 3 ο τρίμηνο του 2015 ( ενώ ενδιάμεσα θα έχει αλλάξει και η μορφή του εντύπου Φ2) 2 ον να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οντοτήτων αλλά και των φυσικών προσώπων που τα αποτελέσματα, τους επηρεάζουν δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος σχεδόν των υποβληθέντων δηλώσεων που μόλις θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή τους. Τότε ( Οκτώβριος – Νοέμβριος 2015 ) μπροστά σε αυτή την χαοτική κατάσταση θα υπάρχουν δύο (2) λύσεις : α) να ακυρωθούν ή να περιοριστούν τα οφέλη από την υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (Μ.Υ.Φ) – που συμπτωματικά αυτοί που δεν θα έχουν υποβάλει θα είναι και εκείνοι με την μεγαλύτερη φοροδιαφυγή σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα, β) να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μία έντονη και δίκαιη κοινωνική διαμαρτυρία από τους νόμιμους επαγγελματίες και επιχειρηματίες για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί και την πλήρη ανικανότητά των στελεχών του Υ.Ο στο χειρισμό του φορολογικού συστήματος της χώρας και αντίστοιχα της οικονομίας, επιβραβεύοντας μόνιμα τους φοροδιαφεύγοντες και παραοικονομούντες. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

10 Μέρος 2 – Αρχή ανάκτησης και διασποράς της φορολογικής πληροφορίας κατά την διενέργεια του οικονομικού γεγονότος Προτάσεις: Καθολική εφαρμογή για το σύνολο των δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και των υποκειμένων σε φόρο αρ.3 του Κ.Φ.Ε της χρήσης Η.Τ.Μ (Φ.Τ.Μ - ΕΑΦΔΣΣ – Εικονικής μηχανής σε ΓΓΠΣ θα αναφερθεί στη συνέχεια), και της ημερήσιας αποστολής φορολογικών δεδομένων που με αυτοματοποιημένη διαδικασία της ΓΓΠΣ προσυμπληρώνουν τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα άμεσης και έμμεσης φορολόγησης με μόνη πλέον υποχρέωση του φορολογούμενου την αποδοχή τους ή πιθανή τροποποίησή τους. Την ενεργοποίηση δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής (πχ λογισμικό ΕΑΦΔΣΣ,.. ) για έκδοση παραστατικών μέσω του Taxisnet με ταυτόχρονη δημιουργία πιστοποιημένου.pdf αρχείου (για αποστολή) και ενημέρωση της ΜΥΦ και περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ή ακόμα και αναβάθμισης των drivers ΦΤΜ μέσω της Γ.Γ.Δ.Ε ως κίνητρο για την χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής στοιχείων. Ενημέρωση του κυρίου εντύπου (Περιοδική δήλωση ΦΠΑ) υποβολής του συνόλου σχεδόν των φορολογικών δεδομένων μεγάλο μέρος των οποίων θα έρχεται προσυμπληρωμένο από την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων και Ο.Π.Σ των οργανισμών που ορίζει η ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία (επεξηγείται στη συνέχεια) Την άμεση υλοποίηση εδώ και έτους πρότασης καταχώρησης Α.Φ.Μ σε υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, γεγονός που θα περιορίσει την ψηφιακή γραφειοκρατία με την μη υποβολή του μεγαλύτερου μέρους των οριστικών βεβαιώσεων Υποβολή του ΦΜΥ μέσω της ΑΠΔ και αντίστοιχη ενημέρωση του εμπλουτισμένου εντύπου Φ2 - 050 με τα αντίστοιχα κόστη μισθοδοσίας. Ολοκλήρωση των ψηφιακών εφαρμογών για υποβολή των παρακρατούμενων φόρων αρ.61.62.63.64 (και των εξαιρουμένων ) μέσω του Taxisnet. Ενοποίηση των βάσεων δεδομένων της Δ.Δ και Ο.Π.Σ για άντληση φορολογικών – ασφαλιστικών – εργατικών - ταυτοποίησης δεδομένων σε προσυμπληρωμένα έντυπα φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

11 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

12 Σταθερότητα του Φ.Σ.: Μέρος 1 – Σταθερότητα του Φ.Σ – Φοροδιαφυγή – Εθνική Φορολογική Στρατηγική – Ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών και της φορολογικής διοίκησης. Παράδειγμα 1 - Αλλαγή γραμμογράφησης του εντύπου υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) Από την 15/05/2015 είναι σε λειτουργία το νέο έντυπο Φ2 υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (Πολ.1198/25-8-2014, ΑΥΟ Α4003559ΕΞ2015/18-2-2015) η γραμμογράφηση του συγκεκριμένου εντύπου σε σχέση με το προηγούμενο που αντικατέστησε στερεί από την Φορολογική Αρχή την δυνατότητα μηχανογραφικού ελέγχου της φοροδιαφυγής μέσω της διαδικασίας μετακύλισης του Φ.Π.Α που γίνεται στον κυριότερο έμμεσο φόρο για τα έσοδα του Δημοσίου Και αυτό συμβαίνει διότι στο νέο έντυπο Φ2 υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έχει αφαιρεθεί από το σκέλος των εισροών η ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α Για τους όσους από το ακροατήριο αγνοούν την διαδικασία μετακύλισης του ΦΠΑ περιληπτικά αναφέρουμε ως παράδειγμα, την αγορά εμπορευμάτων αξίας 100,00€ με συντελεστή 23% αξία φόρου εισροών 23,00€, Εάν κατά την πώλησή τους τα συγκεκριμένα εμπορεύματα απεικονισθούν εσφαλμένα ή εκ παραδρομής στον συντελεστή 13% θα έχουμε Αξία πώλησης εμπορευμάτων 120,00€ αξία φόρου εκροών 15,60€ Πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή 7,40€ Εάν κατά την πώλησή τους τα συγκεκριμένα εμπορεύματα απεικονισθούν ορθά στον συντελεστή 23% θα έχουμε Αξία πώλησης εμπορευμάτων 120,00€ αξία φόρου εκροών 27,60€ Χρεωστικό υπόλοιπο προς απόδοση 4,60€ «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

13 Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας ενδεικτικά αναφέρω τους ΚΑΔ: 4774…., 5610…. που με μία απλή μηχανογραφική επεξεργασία ελάχιστου χρόνου για το σύνολο της χώρας από την Γ.Γ.Π.Σ θα έδειχνε την έκταση και το μέγεθος του φαινομένου ( Αιτιάσεις όπως στο 23% συμπεριλαμβάνονται και επενδυτικά αγαθά που αλλοιώνουν τις αναλογίες, διότι πριν χρόνια πάλι ένα άλλο επιτελικό στέλεχος φρόντισε να αφαιρέσει από την τότε φόρμα του ΦΠΑ το αντίστοιχο πεδίο για την απεικόνιση των παγίων επαναλαμβάνουμε, ότι η ανάλογη πληροφόρηση αντλείται από τα πεδία 811-2 του Ε3. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι ποιά ανάγκη οδήγησε την Γ.Γ της ΓΓΔΕ κ. Κατερίνα Σαββαΐδου στην υιοθέτηση ενός εντύπου που παρ΄'ολα τα αναπάντητα αιτήματα Αρ.Πρωτ.: 15 /5-1-2015 που έχουν υποβληθεί στη Γ.Γ.Δ.Ε για την ορθότητα ή όχι του προβληματισμού ή για τον τρόπο που σκέφτονται να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους την φοροδιαφυγή, επέμενε να το εφαρμόσει ( Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής ήταν η 01/01/2015, αλλά τελικά εφαρμόστηκε με αριστερή κυβέρνηση στις 15/5/2015, ανάθεση δημιουργίας εφαρμογής 18/2/2015 Πολ.1198/18-2- 15Αρ.Πρωτ.: 15 /5-1-2015 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

14 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

15 Μέρος 2 - Σταθερότητα του Φ.Σ – Φοροδιαφυγή – Εθνική Φορολογική Στρατηγική – Ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών και της φορολογικής διοίκησης. Προτάσεις: Ακύρωση της Πολ.1198/25.8.2014 ή εμπλουτισμού του εντύπου Φ2 050 με τα απαραίτητα πεδία έτσι ώστε η υποβολή του να είναι η μοναδική (μηνιαία- τριμηνιαία- εξαμηνιαία-ετήσια) τυπική υποχρέωση των φυσικών και νομικών προσώπων (οντοτήτων) από όπου θα προέρχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα φορολογικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου από το γραφείο. Επισυνάπτεται υπόδειγμα εμπλουτισμένου εντύπου Φ2 Ενεργή συμμετοχή και δέσμευση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας για την διαμόρφωση της Εθνικής Φορολογικής Στρατηγικής που θα συνοδεύεται και με τις αντίστοιχές τακτικές (επιμέρους ενέργειες βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και χρονοδιαγράμματα τακτικών υλοποίησης των) «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

16 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

17 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

18 Περιορισμός της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής και κατ’ επέκταση της παραοικονομίας: Μέρος 1 – Φοροδιαφυγή – Φοροαποφυγή – Παραοικονομία Συλλογική και ατομική ευθύνη της Φορολογικής Διοίκησης και του Φορολογούμενου Παράδειγμα 1 – Εκπιπτόμενη δαπάνη μη εφαρμογή της §α του αρ.23 ( με τους περιορισμούς του αρ.50 σε σχέση με το αρ.49 ) οι τόκοι δανεισμού ανάμεσα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, έστω και εάν το επιτόκιο υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της ΤτΕ. Εδώ έχουμε την σκανδαλώδη εύνοια φοροαποφυγής των εξωχώριων εταιρειών (μητρικών – θυγατρικών) σε σχέση με την μεσαία ημεδαπή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο και πιθανόν έχει παρόμοιο μεικτό περιθώριο κέρδους. Παράδειγμα 2 - Αλλαγή γραμμογράφησης του εντύπου υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) με την Πολ.1198/25-8-2014 Η αναποτελεσματική σύλληψη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας έως τώρα έχει επικεντρωθεί από την φορολογική διοίκηση σε κατασταλτικές τεχνικές που συνήθως υποθάλπουν το φαινόμενο της συνδιαλλαγής και της διαφθοράς και αμφιβόλου ωφέλειας σε σχέση με το κόστος λειτουργίας τους γεγονός που περιορίζει το εύρος των δραστηριοτήτων τους. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

19 Ας εξετάσουμε μια πραγματική υπόθεση εργασίας: Επιχείρηση Κ.Α.Δ 56.30.10.04 με οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από την υποβολή της περιοδικής δήλωσης Α τριμήνου και τις μηνιαίες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων.(πραγματικά στοιχεία) Βάσει του νέου εντύπου Φ2 Πωλήσεις 13% 208.036,31 ΦΠΑ 27.044,73 Αγορές 13%+23% ΦΠΑ 13%+23% Πωλήσεις 23% 9.001,37 ΦΠΑ 2.073,32 183.270,37 23.353,00 16.508,81 3.587,53 Με αυτή την πληροφόρηση η μόνη απαίτηση είναι η εμπρόθεσμη απόδοση στο δημόσιο της διαφοράς του ΦΠΑ αξίας 2.174,52€ επιφυλασσόμενο για ένα μελλοντικό έλεγχο για τ η ν τυχαία σύλληψη (συνεργεία ελέγχου για έκδοση Α.Λ.Π). «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

20 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

21 Μέρος 2 – Φοροδιαφυγή – Φοροαποφυγή – Παραοικονομία Συλλογική και ατομική ευθύνη της Φορολογικής Διοίκησης και του Φορολογούμενου Προτάσεις: Παράδειγμα 1 – Εδώ εάν δεν διευκρινισθεί επίσημα από τη πολιτική ηγεσία ότι δεν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα διαμόρφωσης της φορολογικής νομοθεσίας δεν έχει νόημα κανενός είδους πρόταση. Παράδειγμα 2 – Ας εξετάσουμε σε πρώτο βαθμό τα ίδια στοιχεία απεικονισμένα στο έντυπο που καταργείσαι η Πολ.1198/25-8-2014 Η πρώτη πληροφορία που αντλούμε από την παραπάνω επεξεργασία είναι η έκταση (6 εκατοστιαίες μονάδες) της μετακύλισης του Φ.Π.Α από τον κανονικό συντελεστή 23% στον μειωμένο 13%) φοροδιαφυγή αξίας πλέον των 1.186,10€ Εάν στο ίδιο έντυπο μεταφέρουμε και τις πληροφορίες που έχει η ΓΓΠΣ από την μηνιαία υποβολή των παρακρατούμενων φόρων, και μάλιστα μέρος τους μπορεί να το επιβεβαιώσει και από το Ο.Π.Σ του ΙΚΑ (υποβολή ΑΠΔ), όπως και την προαιρετική ενημέρωση από το χρηματοπιστωτικό σύστημα του λογ. 65 τότε έχουμε την παρακάτω ουσιαστική πληροφόρηση Ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση παρότι αποδίδει Φ.Π.Α είναι ζημιογόνα, γεγονός που μπορεί να οφείλεται : 1 ον σε λάθος της διοίκησης ως προς το κόστος παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων ή 2 ον σε μειωμένη απεικόνιση των πραγματικών της εκροών λόγω μη έκδοσης των Α.Λ.Π Η αποστολή ενός μηχανογραφικού ηλεκτρονικού μηνύματος για την πιθανή αρνητική απεικόνιση του ΕΒΙΤ ή ΕΒΙΤDA, σίγουρα θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και για τις δύο πιθανές αιτίες του ζημιογόνου αποτελέσματος. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

22 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις» Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Α Τριμήνου χρήσης 2014 Αποτελέσματα Εκροές Εισροές Μετακύλιση ΦΠΑ 301 208.036,4196%331 27.044,73 351 151.191,8490%371 19.654,946 303 9.001,374%333 2.070,32 353 16.078,5310%373 3.698,06-6 357 16.508,81 377 3.587,53 Μερικό κέρδος 307 217.037,78 337 29.115,05 358 183.779,18 387 26.940,53 33.258,60 60* 52.284,61 61* 2.463,78 511 2.174,52 62 60* Ανάκτηση από μηνιαία υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 63 61* 64 65* Ζημία Μερικό σύνολο εισροών 238.527,57 26.940,53- 21.489,79

23 Πλέον είναι εφικτός σε ελάχιστο χρόνο για το σύνολο των επιχειρήσεων ο υπολογισμός από Γ.Γ.Π.Σ και η κοινοποίηση ανά επιχείρηση Λ/Φ και Δ.Ο.Υ των οικονομικών δεικτών* από την επεξεργασία των φορολογικών – ασφαλιστικών δεδομένων (που πλέον με αυτοματοποιημένο τρόπο ενημερώνεται η φορολογική διοίκηση σε μηνιαία – διμηνιαία -τριμηνιαία χρονική περίοδο), κοινοποίηση που θα φέρει ως ανταπόκριση την εν μέρει διόρθωση ασυμφωνιών ή αρρυθμιών λειτουργίας της διοίκησης της οικονομικής μονάδας, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και παράπλευρες ωφέλειες, άμεση αύξηση εσόδων, εμπέδωση φορολογικής συνείδησης, συνεχή διενέργεια προληπτικών ελέγχων, βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, αποκάλυψη διαπλεκόμενης παραβατικότητας. *Ενδεικτικά αναφέρονται: Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες (ποιοτικοί) παρακολούθησης πελατολογίου Λ/Φ «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

24 Έλεγχος λειτουργίας Φ.Σ. και της Φορολογικής Διοίκησης: Μέρος 1- Τα αίτια της αποτυχίας του συνόλου των πολιτικών κομμάτων για την απλοποίηση του Φ.Σ Ο κίνδυνος που συναντάει η υλοποίηση των όποιων λύσεων – προτάσεων για την απλοποίηση – αποδοτικότητα του Φ.Σ, είναι η λυσσώδης αντίδραση ενός εδραιωμένου συστήματος που ωφελείται με πολλαπλούς τρόπους από το μέγεθος της φοροδιαφυγής και το αντίστοιχο της γραφειοκρατίας. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση είναι συνέπεια μίας βαθύτερης πολιτικής που δημιούργησε η διακυβέρνηση της χώρας από τα δύο πρώην συστημικά κόμματα και τους εκπροσώπους των, αλλά πολύ περισσότερο κοινωνικής και πολιτισμικής, αφού ακόμα και σήμερα οι εδραιωμένοι μηχανισμοί μπορούν και ανατρέπουν αποφάσεις, σχεδιασμούς και δεσμεύσεις για τον ορθολογισμό λειτουργίας της Δ.Δ και κατ' επέκταση της κοινωνικής ευημερίας. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

25 Το γεγονός μόνο ότι η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων 40 χρόνων έγινε εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης και χωρίς κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο, και με ταυτόχρονη ωφέλεια την δωρεάν ενημέρωση του περιουσιολογίου (είχαν κοστίσει αρκετά εκατομμύρια οι έως τώρα ανεπιτυχείς προσπάθειες ενημέρωσής του), αλλά και την για πρώτη φορά ψηφιακή καταγραφή των οικονομικών δεδομένων του συνόλου των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών δαπανών της φορολογικής διοίκησης και διάφορες παράπλευρες οικονομίες πχ μη αποστολή εντύπων δηλώσεων (ετησίως πλέον των 10εκ.Ε1 6εκ.Ε2 3εκΕ3,….), επειδή αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και ενεργά τμήματα της κοινωνίας (Οικονομολόγοι – Λογιστές – Φοροτεχνικοί) μη ελεγχόμενα από κομματικά ή συντεχνιακά συμφέροντα, αποδεικνύει το μέγεθος της ζημιάς που έχουν κάνει αυτοί η όχι απαραίτητα κομματικοί μηχανισμοί στην οικονομία της χώρας και την Ελληνική κοινωνία. Ένα κοινωνικό καρκίνωμα που δυστυχώς δεν μπορεί να ξεριζωθεί από τον φορέα του ( χωρίς ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες) αλλά που το χειρότερο απ' όλα επιβιώνει αναπαραγόμενο μέσα στη λογική και καθημερινή πρακτική ως στάση ζωής του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ειδικότερα του νευραλγικού τομέα των Α.Ε.Ι. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

26 «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

27 Μέρος 2- Τα αίτια της αποτυχίας του συνόλου των πολιτικών κομμάτων για την απλοποίηση του Φ.Σ Προτάσεις: Δημιουργία και νομοθετική κατοχύρωση βάσει του άρθρου 101 Α του Συντάγματος, της «Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής λειτουργίας του Φορολογικού Συστήματος» ελέγχου του αποτελέσματος των εφαρμοζόμενων τακτικών – πρακτικών της Δημόσιας Διοίκησης ως προς την: απλοποίηση του φορολογικού συστήματος (Εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας - Υλοποίηση στόχων Εθνικής φορολογικής Στρατηγικής) σταθερότητα του φορολογικού συστήματος (Εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας - Υλοποίηση στόχων Εθνικής φορολογικής Στρατηγικής) περιορισμό της πολυνομοθεσίας (Εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας - Υλοποίηση στόχων Εθνικής φορολογικής Στρατηγικής) περιορισμό της φοροδιαφυγής (Εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας - Υλοποίηση στόχων Εθνικής φορολογικής Στρατηγικής) περιορισμό της παραοικονομίας (Εφαρμογή φορολογικής νομοθεσίας - Υλοποίηση στόχων Εθνικής φορολογικής Στρατηγικής) ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ανάπτυξη της οικονομίας «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

28 Η λειτουργία της Α.Δ.Α θα έχει ως αρμοδιότητα την εγγύηση της νομιμότητας (με τις αντίστοιχες δυνατότητες επιβολής της) και αποτελεσματικότητα δράσης της Δημόσιας Διοίκησης ως προς τους παραπάνω στόχους, με ταυτόχρονη υποβολή προτάσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος ως προς τις εκάστοτε υιοθετούμενες πολιτικές. Η στελέχωσή της θα επικουρείται από μέλη του Ο.Ε.Ε, των ενώσεων Λ/Φ, μεμονωμένων ενεργών οικονομολόγων – Λ/Φ, και νομικών με πιστοποιημένη τη γνώση των αναγκών λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας. Η Θεσμική της κατοχύρωση αλλά και η δυνατότητα παρέμβασης με τη χρήση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη συμμόρφωση των εμπλεκομένων (πχ §ιη του αρ.107 Ν.4057/2012, η του αρ.4 του Ν.2690/1990,..) η ακόμα και αυτό της επιβολής ποινών, ταυτόχρονα με τη παραπάνω στελέχωση θα είναι τα εχέγγυα της αποτελεσματικότητάς της. Προτάσεις: Απεξάρτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας από τον κομματικό παρεμβατισμό, και αποστασιοποίησή - παρέμβαση της για την εξάλειψη φαινομένων χειραγώγησης συνειδήσεων με την δράση των κομματικών μηχανισμών εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

29 Πελατοκεντρικός προσανατολισμός λειτουργίας του Φ.Σ. και κοινωνική δικαιοσύνη: Μέρος 1 - Η πελατοκεντρική προσέγγιση του φορολογούμενου, ως εργαλείο επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Δημόσιας Διοίκησης – πολίτη, και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο από την κατάρρευση ενός σαθρού και αναποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού ως αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικών επιλογών που βασίστηκαν σε πελατειακές σχέσεις νομής εξουσίας και όχι αποδοτικότητας παραγόμενου έργου προσφοράς υπηρεσιών ή έστω μακροπροθέσμων σχεδιασμών βελτίωσης της παραγωγικότητας αυτών. Συνεχίζουμε μια αναποτελεσματική πολιτική οριζόντιων μέτρων και καχύποπτης έως εχθρικής αντιμετώπισης του φορολογούμενου και της επιχειρηματικότητας.. Γιατί άραγε απορούμε για τα αδιέξοδα; «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

30 Μέρος 2 - Η πελατοκεντρική προσέγγιση του φορολογούμενου, ως εργαλείο επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Δημόσιας Διοίκησης – πολίτη, και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας. Προτάσεις: Μεταβολή του προσανατολισμού της φορολογικής διοίκησης από τον Φοροεισπρακτικό στόχο που βασίζεται στην Τυπολατρική γραφειοκρατία,τον αδιαφανή έλεγχο, την ποινή, και την συναλλαγή, στον Ανταποδοτικό στόχο που βασίζεται στην συνεχή εκπαίδευση, την υποστήριξη, την συμβουλή, την φοροδοτική ικανότητα, και την ανάπτυξη. Στρατηγικός σχεδιασμός και οι αντίστοιχες τακτικές υλοποίησης του για την συνεχή παρακολούθηση και προσωποποιημένη καθοδήγηση του φορολογούμενου ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις σε σχέση με την φοροδοτική του ικανότητα και πιθανές ειδικές συνθήκες με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την βιωσιμότητα και ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων. 1. Εργαλεία : 1.α Φορολογικό προφίλ 1.β Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 1.γ Elenxis 1.δ Τυποποιημένη αποστολή ψηφιακών μηνυμάτων υπενθύμισης υποχρεώσεων. 1.ε Εξουσιοδότηση σε πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό Ειδικών Προσόντων για την απεικόνιση των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων του φορολογούμενου. 1.στ Διαδικτυακή επικοινωνία (ήχος – εικόνα – μεταφορά δεδομένων) φορολογούμενου – φορολογικής αρχής- Λ-Φ.Ε.Π σε προκαθορισμένο χρόνο για υποβολή τεχνικής – οικονομικής μελέτης ως προς τη βιωσιμότητα αποπληρωμής των οφειλών με επανακαθορισμό τους και συν-διαμόρφωση ρεαλιστικού πλάνου εξασφαλισμένων χρηματοοικονομικών ροών αποπληρωμής τους. 1.ζ Έλεγχος υλοποίησης και διαμορφωμένου πλάνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες για αποφυγή επανάληψης παρόμοιων καταστάσεων. «Για ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα» Εισηγητής: Σπύρος Χρήστου «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις»

31 Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ «Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις κοινωνικά-οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις» «Για ένα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google