Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΧΡΗΣΗ VIDEOCONFERENCE ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 2o Δημοτικό Σχολείου Βόλου Παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΧΡΗΣΗ VIDEOCONFERENCE ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 2o Δημοτικό Σχολείου Βόλου Παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΧΡΗΣΗ VIDEOCONFERENCE ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 2o Δημοτικό Σχολείου Βόλου Παρουσίαση Προγράμματος ΟΙΚΑΔΕ Πατέρη Γεωργία – Μουζαλά Δέσποινα Μάρτιος 2010

2 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Τηλεδιάσκεψη  Με τον όρο τηλεδιάσκεψη εννοούμε τη σύγχρονη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο ήχου και εικόνας με τη μορφή αλληλεπιδραστικής (interactive) επικοινωνίας  Η μαθησιακή διαδικασία η οποία κάτω από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών ταυτίζεται με ερευνητικές, δρασιακές και συμμετοχικές διαδικασίες: learning by doing

3 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Ο ρόλος της τηλεδιάσκεψης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  Αποτελεί εκπαιδευτικό περιβάλλον ανοικτής μάθησης  Συνδέει διαφορετικά εκπαιδευτικά μοντέλα (δασκαλοκεντρικά - μαθητοκεντρικά) με τη νέα τεχνολογία.

4 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Αλλαγές στη μαθησιακή διαδικασία: α) Ως προς το μαθητή:  Τον μετατρέπει σε ενεργητικό χρήστη μάθησης  Συμβάλλει στο να χρησιμοποιεί περισσότερα μέσα (βιβλία, υπολογιστές, διαδίκτυο)  Του επιτρέπει να πραγματοποιεί διαφορετικές δραστηριότητες ταυτόχρονα (διαβάζει, γράφει, ερευνά, συνεργάζεται, αξιολογεί, κρίνει, επικοινωνεί)

5 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ β) Ως προς το δάσκαλο: β) Ως προς το δάσκαλο:  Διαφοροποιεί το ρόλο του  Τον ενθαρρύνει να χρησιμοποιεί νέες μεθόδους διδασκαλίας που οδηγούν το μαθητή στην οικοδόμηση της γνώσης  Του παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών Αλλαγές στη μαθησιακή διαδικασία:

6 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Ο ρόλος της τηλεδιάσκεψης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  Ενθαρρύνει τον πειραματισμό, την διαφοροποίηση, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τη φαντασία των εκπαιδευτικών αντισταθμίζοντας τις μονομέρειες του παραδοσιακού σχολείου και τον κατακερματισμό της γνώσης με διαθεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας  Εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη μελέτη θεμάτων που ξεκινούν από τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών και την επικαιρότητα

7 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Ο ρόλος της τηλεδιάσκεψης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Σαν εκπαιδευτικό εποπτικό μέσο επιτρέπει: Σαν εκπαιδευτικό εποπτικό μέσο επιτρέπει:  Tη γνωριμία με διαφορετικούς ανθρώπους, κοινωνικές ομάδες και κοινότητες  Τις ομαδικές εργασίες, συλλογικές, ενδοσχολικές ή διασχολικές, σε τοπικό, εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη κοινών στόχων και τη συνειδητοποίηση της πολυπολιτισμικότητας του σχολείου  Tην εξ αποστάσεως παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και τη συνεργατική διδασκαλία  Tην επικοινωνία με ειδικούς σε ποικίλα θέματα και αντικείμενα εκτός ορίων του σχολείου

8 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Ο ρόλος της τηλεδιάσκεψης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Επίσης: Επίσης:  Υποβοηθά την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να επικοινωνούν και να συνεργάζονται  Επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την αναγνώριση ατομικών και πολιτισμικών διαφορών, το σεβασμό στην ετερότητα, αλλά και τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης κοινών αναγκών και προβλημάτων  Παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο στους μαθητές να βελτιώσουν τη γλώσσα τους μέσα από αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας

9 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Κριτική και αξιολόγηση του προγράμματος  Οι μαθητές, σε μια πρώτη φάση, κλήθηκαν να παρουσιάσουν μέσα από τη διαθεματική και τη διεπιστημονική προσέγγιση, με τη χρήση σχεδίου εργασίας (project) γνωστικά αντικείμενα:  Τοπικής ιστορίας  Γεωγραφίας  Μελέτης περιβάλλοντος  Περιβαλλοντικού προγράμματος  Γλώσσας

10 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Κριτική και αξιολόγηση του προγράμματος  Η κάθε ομάδα επέλεξε στόχους, δραστηριότητες και σχεδίασε πορείες μάθησης  Οι μαθητές :  Ανέτρεξαν σε πρωτογενείς πηγές άντλησης πληροφοριών  Προσπάθησαν να δώσουν εξηγήσεις, να αναπτύξουν θεωρίες, το κάθε παιδί με το δικό του τρόπο και ρυθμό

11 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Κριτική και αξιολόγηση του προγράμματος Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη μαθησιακή διαδικασία ήταν πολλαπλός: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη μαθησιακή διαδικασία ήταν πολλαπλός:  Συνεργατικός  Βοηθητικός  Καθοδηγητικός σε θέματα τεχνικής  Διαμεσολαβητικός χωρίς να είναι εξουσιαστικός  Οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι συνεργάστηκαν και συνεισέφεραν στην ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος

12 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Κριτική και αξιολόγηση του προγράμματος Η αξιολόγηση του προγράμματος εστιάζεται σε: Η αξιολόγηση του προγράμματος εστιάζεται σε:  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές  Αξιολόγηση χρήσης τεχνολογικών μέσων

13 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Κριτική και αξιολόγηση του προγράμματος  Η άμεση εμπλοκή των μαθητών στη δομή της διδακτικής ενότητας  Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας μεταξύ των ομάδων  Η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της προσωπικότητας κάθε μαθητή  Αυξήθηκε σταδιακά το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα  Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη θετικού μαθησιακού κλίματος

14 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Κοινωνικές επιπτώσεις του προτεινόμενου μοντέλου Η εξ’ αποστάσεως μάθησης προσφέρει:  Ισχυρή αλληλεπίδραση η οποία βελτιώνει τις συνθήκες επικοινωνίας  Συμβάλλει στην ανάπτυξη συναισθημάτων μεταξύ των μαθητών, παρόλο που οι μαθητές βιώνουν το μαθησιακό περιβάλλον μέσα από την εικονική πραγματικότητα

15 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Συνοψίζοντας  Οι αλλαγές που επέρχονται από τη χρήση της τηλεδιάσκεψης στο σχολείο μας οδηγούν από την «έννοια της τάξης» στην «έννοια της κοινότητας μάθησης» αναγνωρίζοντάς την ως ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον μάθησης

16 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Συνεργασίες Σχολείων  Το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου υλοποιεί το Πρόγραμμα Οίκαδε που τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Κύπρου, ως μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης μέσω διαδικτύου, από το 2003 έως σήμερα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί, ήρθαμε σε επαφή τόσο με σχολεία του εσωτερικού, όσο και του απόδημου ελληνισμού μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω σχολεία: Μαθητές και εκπαιδευτικοί, ήρθαμε σε επαφή τόσο με σχολεία του εσωτερικού, όσο και του απόδημου ελληνισμού μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω σχολεία:  2 ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας 17 ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου  2 ο Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου Κύπρου  Ελληνικό Ορθόδοξο Σχολείο Belmore Aυστραλίας  Ελληνικό Σχολείο Ντύσεντολφ Γερμανίας

17 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Βράβευση του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου Το 2004 στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το πρόγραμμα Οίκαδε που τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Κύπρου, με θέμα: «Τοπικά ελληνικά έθιμα του Πάσχα» το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου βραβεύτηκε στην κατηγορία: «Αυθεντική χρήση εκπαιδευτικών πηγών και διαδικτύου» και τον Μάιο του 2007 βραβεύθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί Μουζαλά Δέσποινα και Πατέρη Γεωργία

18 Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας e-mail paterig @ hotmail.com


Κατέβασμα ppt "Η ΧΡΗΣΗ VIDEOCONFERENCE ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 2o Δημοτικό Σχολείου Βόλου Παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google