Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λ ογισμικού Τσουλής Μιλτιάδης – & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λ ογισμικού Τσουλής Μιλτιάδης – & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λ ογισμικού Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λ ογισμικού  Εκπαιδευτικά λογισμικά ή μαθησιακά – εκπαιδευτικά περιβάλλοντα;  Κατηγοριοποίηση ως προς τι; - Ως προς το ποιος είναι ο μαθητής και ποιος ο διδάσκοντας (μαθητοεντρικό – δασκαλοκεντικό) - Ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιείται - Ως προς το περιβάλλον διεπαφής (δηλ. προς τον τρόπο που είναι δομημένο το ίδιο το λογισμικό) Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

3 Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λ ογισμικού Με βάση το ποιος είναι ο μαθητής και ποιος ο διδάσκοντας (μαθητοεντρικό – δασκαλοκεντικό): • Λογισμικά στα οποία το πληροφορικό σύστημα λειτουργεί ως «δάσκαλος» • Λογισμικά στα οποία το πληροφορικό σύστημα λειτουργεί ως «μαθητής» • Λογισμικά στα οποία το πληροφορικό σύστημα λειτουργεί ως «συνεργάτης» του μαθητή ή ως εργαλείο μάθησης. Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

4 Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λ ογισμικού Με βάση την ακολουθούμενη διδακτική σχεδίαση: • Συστήματα καθοδηγούμενης από τους υπολογιστές διδασκαλίας: εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) και συστήματα καθοδήγησης (tutorials) ή επίλυσης προβλημάτων. • Περιβάλλοντα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης (discovery and explanatory learning), κατά κανόνα ανοικτού τύπου. • Περιβάλλοντα έκφρασης και αναζήτησης πληροφορίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, κατά κανόνα λογισμικά γενικής χρήσης, εφαρμογές διαδικτύου. Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

5  Ανοιχτά περιβάλλοντα (παραμετροποιούνται, προσαρμόζονται εύκολα από τους χρήστες ή περιβάλλοντα ευρείας χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία)  Κλειστά περιβάλλοντα Με βάση το περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη: Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού

6 Συστήματα Καθοθοδήγησης και Διδασκαλίας  Χαρακτηρίζονται από τη γραμμική διάταξη του γνωστικού αντικειμένου.  Υποστηρίζουν το μοντέλο μεταφοράς γνώσης.  Έχουν τη μορφή Ηλεκτρονικού βιβλίου ή του λογισμικού πολυμέσων.  Εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com Η χρήση των περιβαλλόντων αυτών προϋποθέτει την επιδίωξη κι εξασφάλιση της μαθητικής προσοχής.

7 Εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice)  Βιβλίο ασκήσεων άνευ διδασκάλου  Ανατροφοδότηση από το πρόγραμμα  Καταγραφή της επίδοσης  Κομμάτια διδαγμένης ύλης  Παροχή ενισχυτών στον μαθητή.  Περιορισμός της αυτονομίας του μαθητή Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

8 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα •Σεβασμός στον ατομικό ρυθμό μάθησης. • Νομιμοποιείται το μαθητικό σφάλμα σε μια διαδικασία δοκιμής και πλάνης. •Άμεση αξιολόγηση των αντιδράσεων του μαθητή. •Παρέχονται κίνητρα για επιτυχία ακόμη και στους αδύναμους μαθητές ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους. •Διευκολύνεται η εξατομικευμένη διδασκαλία ιδιαίτερα ωφέλιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες. •Σεβασμός στον ατομικό ρυθμό μάθησης. • Νομιμοποιείται το μαθητικό σφάλμα σε μια διαδικασία δοκιμής και πλάνης. •Άμεση αξιολόγηση των αντιδράσεων του μαθητή. •Παρέχονται κίνητρα για επιτυχία ακόμη και στους αδύναμους μαθητές ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους. •Διευκολύνεται η εξατομικευμένη διδασκαλία ιδιαίτερα ωφέλιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες. •Ενασχόληση των μαθητών με χαμηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες και αναπαραγωγικές διαδικασίες •Αφήνουν ανεκμετάλλευτο παιδαγωγικά το μαθητικό λάθος •Προβλέψιμοι ενισχυτές, άσχετοι με το θέμα (π.χ. άσχετοι ήχοι). •Έλλειψη μαθητικής αυτονομίας. •Ενασχόληση των μαθητών με χαμηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες και αναπαραγωγικές διαδικασίες •Αφήνουν ανεκμετάλλευτο παιδαγωγικά το μαθητικό λάθος •Προβλέψιμοι ενισχυτές, άσχετοι με το θέμα (π.χ. άσχετοι ήχοι). •Έλλειψη μαθητικής αυτονομίας. Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

9 Περιβάλλοντα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης  Περιβάλλοντα προσομοίωσης.  Περιβάλλοντα μοντελοποίησης.  Εκπαιδευτικοί – ανοιχτοί μικρόκοσμοι.  LOGO – εφαρμογές ρομποτικής Η χρήση των περιβαλλόντων αυτών προϋποθέτει την εξοικείωση του μαθητή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την κατάρτιση φύλλου δραστηριοτήτων από το δάσκαλο. Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

10 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα •Εμπλέκουν το μαθητή σε γνωστικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου. •Μεγιστοποιούν το μαθητικό ενδιαφέρον για μάθηση και παρατήρηση •Ενισχύουν τη διαμαθητική επικοινωνία-συνεργασία •Δημιουργούν αυθεντικές καταστάσεις μάθησης •Προσφέρουν πολλαπλές αναπαραστάσεις του γνωστικού αντικειμένου •Εμπλέκουν το μαθητή σε γνωστικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου. •Μεγιστοποιούν το μαθητικό ενδιαφέρον για μάθηση και παρατήρηση •Ενισχύουν τη διαμαθητική επικοινωνία-συνεργασία •Δημιουργούν αυθεντικές καταστάσεις μάθησης •Προσφέρουν πολλαπλές αναπαραστάσεις του γνωστικού αντικειμένου Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com •Προϋποθέτουν την εξοικείωση του μαθητή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή •Προϋποθέτουν επαρκή γνώση του λογισμικού από τον εκπαιδευτικό •Προϋποθέτουν καλή προετοιμασία για τον εκπαιδευτικό •Προϋποθέτουν την εξοικείωση του μαθητή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή •Προϋποθέτουν επαρκή γνώση του λογισμικού από τον εκπαιδευτικό •Προϋποθέτουν καλή προετοιμασία για τον εκπαιδευτικό

11 Περιβάλλοντα προσωπικής έκφρασης και αναζήτησης πληροφορίας, επικοινωνίας και συνεργασίας  Εφαρμογές διαδικτύου (chat, forums, video conference, συστήματα συνεργατικής μάθησης Web2, εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες)  Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιοθήκες, μηχανές αναζήτησης.  Λογισμικά γενικής χρήσης  Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών, πολυμέσων, ιστοσελίδων  Εννοιολογικοί χάρτες, λογισμικά ζωγραφικής. Η χρήση των περιβαλλόντων αυτών προϋποθέτει την εξοικείωση του μαθητή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την κατάρτιση φύλλου δραστηριοτήτων από το δάσκαλο. Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com

12 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com •Προϋποθέτουν την εφαρμογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού σεναρίου από τον εκπαιδευτικό και καλή προετοιμασία. •Μετατρέπουν το μαθητή σε εξερευνητή της γνώσης •Καλλιεργούν την κριτική σκέψη στον μαθητή μέσα από την συγκριτική συνεκτίμηση κι εξάντληση των διαθέσιμων πηγών •Δημιουργούν περιβάλλοντα ενεργητικής μάθησης •Οπλίζουν το μαθητή με τα απαραίτητα εφόδια για την κριτική αντιμετώπιση των πηγών του διαδικτύου •Καλλιεργούν το σεβασμό στην πνευματική δημιουργία του άλλου •Μετατρέπουν το μαθητή σε εξερευνητή της γνώσης •Καλλιεργούν την κριτική σκέψη στον μαθητή μέσα από την συγκριτική συνεκτίμηση κι εξάντληση των διαθέσιμων πηγών •Δημιουργούν περιβάλλοντα ενεργητικής μάθησης •Οπλίζουν το μαθητή με τα απαραίτητα εφόδια για την κριτική αντιμετώπιση των πηγών του διαδικτύου •Καλλιεργούν το σεβασμό στην πνευματική δημιουργία του άλλου

13 Προγράμματα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Network)  Wikis  Blogs  Web 2.0 Services http://del.icio.us http://www.youtube.com http://www.myspace.com http://www.google.com/google-d-s/intl/el/tour1.html Τσουλής Μιλτιάδης – e-mail: mtsoulis@sch.gr & mtsoulis@gmail.commtsoulis@sch.grmtsoulis@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λ ογισμικού Τσουλής Μιλτιάδης – & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google