Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1 Γεώργιος Γιαννικόπουλος Ενότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1 Γεώργιος Γιαννικόπουλος Ενότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1 Γεώργιος Γιαννικόπουλος Ενότητα 2. Θεωρίες της μάθησης

2 2 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ  Διαρκής μεταβολή της συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της εμπειρίας και της άσκησης Συμπεριφορισμός Τι είναι μάθηση;  Διαδικασία αλλαγής του γνωστικού δυναμικού του ατόμου ως αποτέλεσμα εσωτερικών νοητικών διεργασιών. Γνωστικές θεωρίες (Κονστρουκτιβισμός)  Η αλλαγή στον τρόπο και την ποιότητα της συμμετοχής σε μια κοινότητα μάθησης Κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση

3 3 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ  Το αντικείμενο της μάθησης αναλύεται σε πολύ απλά μέρη – τμήματα που εύκολα μαθαίνονται. Α. Συμπεριφορισμός (Skinner, Pavlov κα.)  Η μάθηση επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της σύνδεσης ερεθίσματος – ανταπόκρισης - Θετική ενίσχυση = επιβράβευση - Αρνητική ενίσχυση = αποθάρρυνση - τιμωρία

4 4 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ  Διδακτική προσέγγιση: Από τα απλά και εύκολα στα σύνθετα και δύσκολα. Επίδραση στη διδακτική των μαθημάτων 1/3  Μοντέλα διδασκαλίας: α. Προγραμματισμένη διδασκαλία. β. Διδακτικός σχεδιασμός (Instructional Design) Συμπεριφορισμός  Σχεδίαση μαθημάτων  Ανάπτυξη διδακτικού υλικού  Εφαρμογή  Αξιολόγηση  Ανάλυση των αναγκών των μαθητών  Γραμμική διάταξη της ύλης  Μικρά διδακτικά βήματα  Αυξανόμενη δυσκολία  Άμεση ανατροφοδότηση

5 5 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ  Εκπαιδευτικό λογισμικό: α. Καθοδήγησης και διδασκαλίας (Tutorials)  Ο υπολογιστής ως μέντορας και δάσκαλος β. Πρακτικής και εξάσκησης (Drill and Practice)  Ασκήσεις – ερωτήσεις κλειστού τύπου  Παιδαγωγικός προσανατολισμός : α. Ο μαθητής δέχεται παθητικά πληροφορίες - γνώσεις. β. Ενθαρρύνεται, εξασκείται, αντιδρά άμεσα. Επίδραση στη διδακτική των μαθημάτων 2/3 Συμπεριφορισμός

6 6 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ Κριτική στον Συμπεριφορισμό Επίδραση στη διδακτική των μαθημάτων 3/3  Έμφαση στην απομνημόνευση  Κατακερματισμένη γνώση  Η χρησιμότητα της σχολικής ύλης δε γίνεται εμφανής στην καθημερινή ζωή  Η αξιολόγηση καθορίζει τα αναλυτικά προγράμματα  Δεν μπορεί να διευκολύνει σύνθετες δραστηριότητες, όπως την επίλυση προβλήματος  Το λάθος «στιγματίζει» το μαθητή (ανεπιθύμητη συμπεριφορά)

7 7 Συμπεριφορισμός Πρότυπο της Κλασικής Εξαρτημένης Μάθησης (Pavlov) Μάθηση με Δοκιμή και Πλάνη (Thorndike) Συντελεστική Μάθηση (Skinner) Α. Προγράμματα πρακτικής & εξάσκησης Β. Συστήματα καθοδήγησης Γ. Εφαρμογές πολυμέσων Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ

8 8  Η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία κατασκευής της γνώσης με προϋπάρχοντα γνωστικά υλικά.  Μάθηση είναι η αναδιάταξη των νοητικών δομών και σχημάτων του ατόμου. Β. Γνωστικές θεωρίες – Κονστρουκτιβισμός 1/2 Β.1. Εποικοδομισμός (Piaget) -  Κάθε μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο  Χρειάζεται πλούσιο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον

9 9 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ Β.2. Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) Ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση με: πείραμα – δοκιμή – επαλήθευση – διάψευση (δοκιμή και πλάνη) και την αναπαριστά εσωτερικά και την εκφράζει.  Ο εκπαιδευτικός είναι εμψυχωτής – καθοδηγητής – σύμβουλος – διυκολυντής της μάθησης. Β. Γνωστικές θεωρίες – Κονστρουκτιβισμός 2/2 Είδη αναπαραστάσεων: α. Πραξιακή αναπαράσταση β. Εικονιστική αναπαράσταση και γ. Συμβολική αναπαράσταση

10 10 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ  Διδακτική προσέγγιση : Ο μαθητής αυτενεργεί, ανακαλύπτει και οικοδομεί συνεχώς τη γνώση. Επίδραση στη διδακτική των μαθημάτων 1/2  Εκπαιδευτική προσέγγιση και λογισμικά: α. Στηρίζουν την ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης.  Λογισμικά γενικής χρήσης για καταγραφή και παρουσίαση της γνώσης  Μαθησιακά περιβάλλοντα Logo (Papert) – ανοικτοί μικρόκοσμοι (Αβάκιο) Γνωστικές θεωρίες – Κονστρουκτιβισμός

11 11 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ Επίδραση στη διδακτική των μαθημάτων 2/2  Εκπαιδευτική προσέγγιση και λογισμικά (συνέχεια): β. Ενθαρρύνουν τις διερευνητικές – ανακαλυπτικές διαδικασίες.  Ιστοεξερευνήσεις (Webquests)  Πλοήγηση στο διαδίκτυο γ. Παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών  Πλυτροπικότητα – πολυγραμματισμοί  Χρήση πολλών σημειωτικών τρόπων / κωδίκων δ. Υποστηρίζουν την κοοινωνιογνωστική σύγκρουση. Οι λανθασμένες αντιλήψεις ανατρέπονται, όταν ο μαθητής ανακαλύπτει το λάθος. Γνωστικές θεωρίες – Κονστρουκτιβισμός

12 12 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ  Η μάθηση είναι αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης  Συντελείται μέσα σε κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια με την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα. Γ. Κοινωνικές- πολιτισμικές θεωρίες, (Vygotsky, Wenger κα.) Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης : Είναι το σύνολο των γνώσεων που μπορεί ο μαθητής να οικοδομήσει με τη βοήθεια του περιβάλλοντος  Δίνει μεγάλη σημασία την επικοινωνία και τη γλώσσα

13 13 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ  Διδακτική προσέγγιση : Συνεργατική μάθηση. Επίδραση στη διδακτική των μαθημάτων  Λογισμικά:  Νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ηλεκτρονική τάξη (CMS και LMS) Τηλεκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη)  Κοινότητες πρακτικής και μάθησης - Wiki (Wikiwikiweb περιβάλλον ομαδικής συγγραφικής δραστηριότητας - Web2 - Ιστολόγια (Blogs) κα. Κοινωνικές πολιτισμικές θεωρίες


Κατέβασμα ppt "1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1 Γεώργιος Γιαννικόπουλος Ενότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google