Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικά Λογισμικά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

2 Θεωρίες μάθησης Συμπεριφοριστική προσέγγιση Εποικοδομιστική προσέγγιση
Κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση

3 Θεωρίες μάθησης Συμπεριφοριστικές θεωρίες
Προέχει ο ξεκάθαρος λειτουργικός ορισμός των παιδαγωγικών στόχων και η αξιολόγηση της επίτευξής τους.

4 Θεωρίες μάθησης Εποικοδομηστική Προσέγγιση
Τα παιδιά οικοδομούν γνώσεις πάνω σ’ αυτές που ήδη κατέχουν.

5 Θεωρίες μάθησης Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις
Βλέπουν τη μαθησιακή δραστηριότητα μέσα στο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται.

6 Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ειδικά κατασκευασμένο λογισμικό και υλικό με σαφή διατακτικό και μαθησιακό σκοπό. Το υπάρχον λογισμικό γενικής ή ειδικής χρήσης

7 Εκπαιδευτικό Λογισμικό
«Κλειστού» τύπου «Ανοικτού» τύπου

8 Λογισμικά Κλειστού Τύπου
Τα λογισμικά «κλειστού» τύπου, δίνουν έμφαση στην παρουσίαση της πληροφορίας, συνήθως με τη μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων και στην αξιολόγηση των γνώσεων συνήθως με τη μορφή δραστηριοτήτων εξάσκησης κα πρακτικής.

9 Λογισμικά Κλειστού Τύπου
Εξυπηρετούν: Στην ορθή παρουσίαση της πληροφορίας Στην εξάσκηση και την πρακτική Στην αξιολόγηση

10 Λογισμικά «Κλειστού» Τύπου
Χρησιμοποιούνται: Μελέτη Περιβάλλοντος Ιστορία Γλώσσα Μαθηματικά

11 Λογισμικά «Κλειστού» Τύπου
Λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής Ηλεκτρονικά βιβλία Λογισμικά πολυμέσων Λογισμικά παρουσίασης

12 Λογισμικά «Κλειστού» Τύπου
Ψηφιακές θεματικές εγκυκλοπαίδειες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία: της Μελέτης Περιβάλλοντος Των Φυσικών Επιστημών Της Ιστορίας

13 Λογισμικά «Ανοικτού Τύπου»
Τα λογισμικά «ανοικτού» τύπου προσφέρουν συνήθως ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης του μαθητή με αντικείμενα και έννοιες, επιτρέποντάς του να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου.

14 Λογισμικά «Ανοικτού Τύπου»
Εξυπηρετούν: Στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή Στην ανακάλυψη ή τη διερεύνηση της γνώσης

15 Λογισμικά «Ανοικτού Τύπου»
Χρησιμοποιούνται: Μελέτη Περιβάλλοντος Ιστορία Γλώσσα Μαθηματικά

16 Λογισμικά «Ανοικτού Τύπου»
Ευνοούν: Την ανακαλυπτική μάθηση Τη διερευνητική μάθηση

17 Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης
Φέρνει το μαθητή αντιμέτωπο με προβληματικές καταστάσεις. Οργανώνει το περιεχόμενό του με σκοπό την προσπέλαση των απαιτούμενων πληροφοριών. Παρέχει στο δάσκαλο, ρόλο διευκολυντή στη διαδικασία της μάθησης. Προωθεί δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής.

18 Λογισμικά Ανακαλυπτικής Μάθησης
Καθοδηγούν τους μαθητές στην πορεία ανακάλυψης της γνώσης. Βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες, μέσω πειραματισμού και πρακτικής. Ευνοεί τον πειραματισμό και την ανακάλυψη κανόνων. Ευνοεί την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω αυθεντικών εμπειριών.

19 Λογισμικά Προσομοίωσης Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση
Λογισμικά Προσομοίωσης Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση Αναπαριστούν με δυναμικό τρόπο δεδομένα διαφόρων μορφών. Επιτρέπουν στο χρήστη το χειρισμό παραμέτρων και μεταβλητών ενός μοντέλου Βοηθούν στην κατανόηση της λειτουργίας καταστάσεων και φαινομένων.

20 Λογισμικά Προσομοίωσης Πλεονεκτήματα
Λογισμικά Προσομοίωσης Πλεονεκτήματα Αποτελούν τη μόνη προσέγγιση για την επίλυση κάποιων προβλημάτων. Κοστίζουν λιγότερο. Είναι ασφαλής μέθοδος. Δίνουν τη δυνατότητα επανάληψης του φαινομένου.

21 Λογισμικά Προσομοίωσης- Μοντελοποίησης Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση
Μελέτη Περιβάλλοντος Φυσικές Επιστήμες Μαθηματικά

22 Λογισμικά Μοντελοποίησης Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση
Λογισμικά Μοντελοποίησης Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση Αναπαριστούν με δυναμικό τρόπο δεδομένα διαφόρων μορφών. Επιτρέπουν στο χρήστη το χειρισμό παραμέτρων και μεταβλητών ενός μοντέλου. Επιτρέπουν στο χρήστη τη δημιουργία μοντέλων. Το υπολογιστικό σύστημα παρέχει τη δημιουργία, τη χρήση, ή την επαλήθευση ενός φαινομένου.

23 Λογισμικά Εννοιολογικής χαρτογράφησης Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση
Εποπτικό εργαλείο. Εργαλείο για την καταγραφή των ιδεών των μαθητών. Γνωστικό εργαλείο για οικοδόμηση εννοιών και γνώσεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Εργαλείο αξιολόγησης

24 Λογισμικά Εννοιολογικής χαρτογράφησης Διερευνητική – Ανακαλυπτική Μάθηση
Μελέτη περιβάλλοντος Ιστορία Γλώσσα Μαθηματικά

25 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικά Λογισμικά
Η πολλαπλότητα των τρόπων εισαγωγής και ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η ποικιλία των θεωριών και μοντέλων που ερμηνεύουν την ανθρώπινη γνώση και τη μάθηση έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισμικού.

26 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικά Λογισμικά
Ο ρόλος του δασκάλου;


Κατέβασμα ppt "Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικά Λογισμικά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google