Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦ. 20 : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦ. 20 : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦ. 20 : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ
ΚΕΦ. 20 : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

2 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Στο ατομικό πρότυπο του Bohr (πλανητικό μοντέλο) πρωτόνια και νετρόνια βρίσκονται στον πυρήνα του ατόμου ενώ τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω του . Οι αποστάσεις στις οποίες μπορεί να κινούνται τα e είναι ορισμένες και ονομάζονται επιτρεπόμενες τροχιές ή στιβάδες . Σε κάθε στιβάδα αντιστοιχεί μια καθορισμένη ενέργεια για το e και δεν αλλάζει αν δεν αλλάξει στιβάδα. Τα e που κινούνται στην ίδια απόσταση έχουν την ίδια ενέργεια και ανήκουν στην ίδια στιβάδα ή ενεργειακή στάθμη. Οι στιβάδες ονομάζονται από τον πυρήνα προς τα έξω : Κ , L , M , N , O , P , Q . Η κάθε στιβάδα μπορεί να πάρει το πολύ : το n είναι ο αύξων αριθμός της στιβάδας Άρα : η (Κ) με n = 1 χωράει : η (L) με n = 2 χωράει: η (Μ) με n = 3 χωράει: η (Ν) με n = 4 χωράει: 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

3 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Κατανομή των e του ατόμου σε στιβάδες Η κατανομή (μοίρασμα) των ηλεκτρονίων που διαθέτει ένα άτομο στις στιβάδες γίνεται με ορισμένους κανόνες που επιβάλλει η « αρχή της ελάχιστης ενέργειας» κατά την οποία : « Η σταθερότερη κατάσταση του ατόμου είναι εκείνη που περικλείει την μικρότερη ενέργεια ». 1. Ξεκινάμε από την στιβάδα Κ και μετά κατά σειρά στην L , M , N , ... ( ) 2. Η τελευταία στοιβάδα που ονομάζουμε « εξωτερική » χωράει έως 8e ( aριθ. e ≤ 8 ) εκτός της Κ που χωράει μόνο 2e. 3. Η προτελευταία στοιβάδα χωράει έως 18 e (aριθ. e ≤ 18 ) π.χ. Να γίνει η κατανομή από 1 e έως και 12 e . 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

4 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
1e: Κ1 2e: Κ2 3e: Κ2, L1 5e: Κ2, L3 6e: Κ2, L4 4e: Κ2, L2 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

5 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
7e : Κ2, L5 8e: Κ2, L6 9e: Κ2, L7 10e: Κ2, L8 11e: Κ2, L8, M1 12e: Κ2, L8, M2 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

6 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
13e : Κ2, L8, Μ3 14e : Κ2, L8, Μ4 15e: Κ2, L8, Μ5 16e: Κ2, L8, Μ6 17e: Κ2, L8, M7 18e: Κ2, L8, M8 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

7 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
§ 2.3 : Γενικά για το Χημικό Δεσμό Χημικός Δεσμός : Είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή τα ιόντα ενωμένα μεταξύ τους οδηγώντας το σύστημα σε σταθερότερη κατάσταση με χαμηλότερη ενέργεια. 1) Ηλεκτρόνια σθένους : Είναι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας. Χημική συμπεριφορά των ατόμων Μέγεθος ατόμου ( ατομική ακτίνα ) : Εξαρτάται από τον αριθμό των ηλεκτρονικών στιβάδων ( ή την περίοδο στο Π.Π ) . 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

8 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Κανόνας των οκτώ : η σταθερότερη κατάσταση ενός ατόμου είναι όταν αποκτήσει εξωτερική στιβάδα ευγενούς αερίου δηλαδή με οκτώ ηλεκτρόνια. ( εκτός της Κ με δύο ηλεκτρόνια ) α) Αποβολή ηλεκτρονίων ( μέταλλα ) Ηλεκτροθετικά στοιχεία – Δότες e ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ β) Πρόσληψη ηλεκτρονίων ( αμέταλλα ) Ηλεκτραρνητικά στοιχεία – Δέκτες e γ) Συνεισφορά ηλεκτρονίων ( αμέταλλα ) Ηλεκτραρνητικά στοιχεία – Δέκτες e 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

9 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Μέταλλα - Ηλεκτροθετικά στοιχεία - Δότες e α) Έχουν 1 , 2 , 3 e στην εξωτερική στιβάδα βρίσκονται στη Ι , ΙΙ , ΙΙΙ ομάδα του Π.Π. β) Είναι δραστικότερα όσο μεγαλώνει η ατομική ακτίνα τους (από πάνω προς τα κάτω σε μια ομάδα του Π.Π.). Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά ενός στοιχείου Αμέταλλα - Ηλεκτραρνητικά στοιχεία - Δέκτες e α) Έχουν 5 , 6 , 7 e στην εξωτερική στιβάδα βρίσκονται στη V , VI ,VII ομάδα του Π.Π. β) Είναι δραστικότερα όσο μικραίνει η ατομική ακτίνα τους (από κάτω προς τα πάνω σε μια ομάδα του Π.Π.). 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

10 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΩΝ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NaCl
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

12 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

13 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Α . ΙΟΝΤΙΚΟΣ -- ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Σχηματίζεται με μεταφορά ηλεκτρονίου από άτομο μετάλλου (δότης e ) σε άτομο αμετάλλου (δέκτης e) Είναι ηλεκτροστατικής φύσης δηλαδή έλξη μεταξύ θετικού κατιόντος (+) του μετάλλου και αρνητικού ανιόντος ( - ) του αμετάλλου . Τα ιόντα διατάσσονται στον χώρο σε ιοντικά πλέγματα ασκώντας δυνάμεις προς όλα τα γειτονικά προς αυτά ιόντα δηλαδή δεν υπάρχουν μόρια. Είναι στερεά κρυσταλλικά σώματα με υψηλό Σ.Τ. Τα διαλύματα και τα τήγματα τους είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Ιοντικές ενώσεις είναι κυρίως τα άλατα , οι βάσεις ,τα οξείδια των μετάλλων και συνήθως είναι ευδιάλυτες στο νερό. 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

14 Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΤΟΥ NaCl ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ Na+ και Cl-
6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

15 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΝΗ3
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΝΗ3 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

16 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
3) Δομική μονάδα στις Ο.Ε. : Είναι το ένα μόριο . Τα άτομα συνδέονται μόνιμα σε μόρια με τα κοινά ζεύγη e και προσμετρούνται και στα δύο άτομα και έτσι κάθε άτομο εμφανίζεται με συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα ( 8e ). Ο αριθμός των e που θα συνεισφέρει και άρα ο αριθμός των Ο.Δ. ενός ατόμου καθορίζεται από τα «μονήρη» e της εξωτερικής στιβάδας . 4) Χαρακτηριστικά των Ο.Ε. : α) Αποτελούνται από μόρια και είναι στερεά με χαμηλό Σ.Τ. υγρά ή αέρια . β) Ομοιοπολικές ενώσεις είναι τα οξέα , τα οξείδια των αμετάλλων και άλλες ενώσεις μεταξύ αμετάλλων . γ) Δεν είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού εκτός από τα διαλύματα των οξέων. 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

17 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ υδρογόνου - οξυγόνου - νερού διοξειδίου του άνθρακα οινοπνεύματος 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

18 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
5) Είδη μορίων Ο.Ε - Πολωμένος Δεσμός : Τα μόρια των ομοιοπολικών ενώσεων μπορεί : α) Να αποτελούνται από όμοια άτομα δηλαδή είναι μόρια ενός στοιχείου π.χ μόρια υδρογόνου Η-Η ή οξυγόνου Ο=O β) Να αποτελούνται από δύο ή περισσότερα άτομα διαφορετι- κών στοιχείων οπότε είναι μόρια μιας χημικής ένωσης π.χ. Υδροχλώριο Η-Cl , νερό Η2Ο . Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου ονομάζουμε την τάση που έχει το άτομο του να έλκει τα κοινά ηλεκτρόνια προς το μέρος του . Πολωμένος Ο.Δ. : ονομάζεται εκείνος στον οποίο το κοινό ζεύγος e έλκεται περισσότερο από το ένα άτομο και έτσι σ΄ αυτό εμφανίζεται ένα ‘κλάσμα’ αρνητικού φορτίου δ - ενώ στο άλλο άτομο εμφανίζεται θετικό φορτίο δ + . Ημιπολικός ή Δοτικός Ο.Δ.: ονομάζεται εκείνος ο Ο.Δ. στον στον οποίο τα ηλεκτρόνια του κοινού ζεύγους προέρχονται από το ίδιο άτομο . 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

19 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Παραδείγματα σχηματισμού Ο.Ε. . . H* ̣Cl : ˙˙ . . ∙ Cl : ˙˙ + Η * . : Ο . ˙˙ . . Ο : ˙˙ : Ο :: Ο: ˙˙ ˙˙ 2) + . . Η *̣ Ν * ̣ Η ˙* Η .. . Ν . ˙ 3) + Η * Η * + + Η * 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

20 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
§ 2.4 ΓΡΑΦΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1. Χημικά Σύμβολα : Κάθε στοιχείο συμβολίζεται από το πρώτο γράμμα του λατινικού του ονόματος ή δύο γράμματα όπου είναι απαραίτητο. Ελληνικό Όνομα Λατινικό Όνομα Σύμβολο Υδρογόνο Hydrogen H Άζωτο Nitrogen N Na Νάτριο Νatrium 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

21 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μας φανερώνουν : 1. Από ποια στοιχεία αποτελείται η ένωση . 2. Τον ακριβή αριθμό των ατόμων στο μόριο * της ένωσης . π.χ. Η2Ο ( νερό ) , ΝΗ3 ( αμμωνία ) , Ο2 ( οξυγόνο ) . HCl ( υδροχλώριο ) , SO2 ( διοξείδιο του θείου ). * Παρατήρηση : Στις ιοντικές ενώσεις που δεν αποτελούνται από μόρια ο Μ.Τ. φανερώνει την απλούστερη αναλογία των ιόντων στην ένωση ( κρυσταλλικό πλέγμα ). π.χ. ΝaCl ( αλάτι ) , CaCO3 ( ασβεστόλιθος – μάρμαρο ), ΚΟΗ ( καυστικό κάλιο ) , AgNO3 ( νιτρικός άργυρος ) . 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

22 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Ονοματολογία των κυριοτέρων μονοατομικών ιόντων Cl – χλωριούχο ( - ιδιο ) Ο οξυγονούχο ( οξείδιο ) S θειούχο ( σουλφίδιο ) Br – βρωμιούχο ( - ίδιο ) I – ιωδιούχο ( - ίδιο ) N αζωτούχο ( νιτρίδιο ) F– φθοριούχο ( - ίδιο ) P 3- φωσφορούχο (φωσφίδιο) H υδρογονούχο ( - ίδιο ) 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

23 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων όξινο ανθρακικό ΝΟ3– νιτρικό CO ανθρακικό HCO3– ClO4– υπερχλωρικό SO θειικό HSO4– όξινο-θειικό ClO3– χλωρικό CrO χρωμικό PO43– φωσφορικό όξινο- φωσφορικό ClO2– χλωριώδες Cr2O72- διχρωμικό HPO42– δισόξινο- φωσφορικό ClO– υποχλωριώδες H2PO4– MnO4– υπερμαγγανικό CN– κυάνιο ΝΗ αμμώνιο ΟΗ– υδροξείδιο 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

24 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ Αριθμός Οξείδωσης ( Α.Ο. ) ενός ατόμου σε μία ομοιοπολική ένωση ορίζεται το φαινομενικό φορτίο που θα αποκτήσει το άτομο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο. F > |O| > Cl > Br > O >I > S > H > N > P > C > Si > B π.χ. Η1+Cl1- Ηδ+ – Clδ- Η1+Cl3+O22- Ηδ+– δ-Oδ- – δ+Clδδ+ = Oδδ- Αντίστοιχα ( Α.Ο.) ενός ιόντος σε μια ιοντική ένωση είναι το πραγματικό φορτίο του ιόντος . π.χ. Al23+(SO4)32- Na21+ S 2- , 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

25 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α.Ο Κάθε στοιχείο σε ελεύθερη κατάσταση έχει Α.Ο. ίσο με 0 . Το Η στις ενώσεις του έχει Α.Ο. ( + 1 ) , εκτός στα υδρίδια ( - 1 ). 3. Το F στις ενώσεις του έχει πάντα Α.Ο. ( – 1 ) . Το Ο στις ενώσεις του έχει Α.Ο. ( - 2 ) , εκτός τα υπεροξείδια ( - 1 ) . Τα αλκάλια Να , Κ , κ.λ.π έχουν πάντοτε Α.Ο. (+1 ) και οι αλκαλικές γαίες Βα , Ca , Mg κ.λ.π έχουν πάντοτε Α.Ο. ( +2 ) . Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε μια ένωση είναι ίσο με 0 . 7. Σε ένα πολυατομικό ιόν το άθροισμα των Α.Ο. είναι ίσο με το φορτίο του ιόντος . 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

26 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Παραδείγματα εύρεσης του Α.Ο. Να βρεθεί ο Α.Ο. ( χ ) ενός στοιχείου σε κάποια από τις ενώσεις του ή σε ένα ιόν του : Η+ΝΧΟ32- =► Χ + 3.(-2) = 0 =► Χ = +5 K2+CXO32- =► 2(+1) + Χ + 3.(-2) = 0 =► Χ = +4 =► [ Χ + 3.(-2)] = +2 + 2Χ + 2(-6) = 0 Ca2+(ClXO32-)2 =► X - 12 = 0 =► X = 10/2 =► X = +5 Al23+(SXO42-)3 =► 2(+3) + 3[Χ +4.(-2)] = +6 +3Χ + 3(-8) =0 =► X - 24 = 0 =► X = 18/3 =► X = +6 ( PXO42-)3- =► Χ + 4.(-2) = - 3 =► Χ - 8 = - 3 =► Χ = 8 – 3 =► Χ = +5 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

27 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Γραφή μοριακών τύπων ανόργανων ενώσεων Κάθε ανόργανη ένωση αποτελείται από δύο τμήματα . Α) Το πρώτο με θετικό Α.Ο. ( Θ χ+ ) που μπορεί να είναι : Μέταλλο ή αμέταλλο με θετικό Α.Ο. ή το κατιόν ΝΗ4+ . Β) Το δεύτερο με αρνητικό Α.Ο. ( Αψ- ) που μπορεί να είναι : Αμέταλλο ή πολυατομικό ανιόν. Για να είναι το αλγεβρικό άθροισμα Θψχ+ Αχψ- των Α.Ο. ίσο με το 0 , τοποθετούμε τον Α.Ο. του Θ χιαστή σαν δείκτη στο Α και του Α δείκτη στο Θ , οπότε : (+χ).ψ + χ.(-ψ) = χ.ψ – χ.ψ = 0 π.χ. Αl23+ S , Μg2+ (NO3)21- Η μονάδα σαν δείκτης παραλείπεται π.χ. Na21+ Ο2- Οι δείκτες χ , ψ πρέπει να απλοποιούνται όταν αυτό είναι δυνατόν π.χ. Ca22+ ( CO3 ) → Ca2+ CO → Ca CO3 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

28 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Παραδείγματα γραφής μοριακών τύπων Cl- O2- NO3- CO32- HSO4- OH- H+ HCl H2O HNO3 H2CO3 H2SO4 H2O Na+ ΝaCl Νa2O ΝaNO3 Na2CO3 NaHSO4 NaOH Ca2+ CaCl2 CaO Ca(NO3)2 Ca(HSO4)2 CaCO3 Ca(OH)2 Cu2+ CuCl2 CuO Cu(NO3)2 CuCO3 Cu(HSO4)2 Cu(OH)2 Al3+ AlCl3 Al2(CO3)3 Al2O3 Al(NO3)3 Al(HSO4)3 Al(OH)3 Fe3+ FeCl3 Fe2O3 Fe(NO3)3 Fe2(CO3)3 Fe(HSO4)3 Fe(OH)3 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

29 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων Το όνομα κάθε ανόργανης ένωσης είναι συνδυασμός του ονόματος του θετικού και του αρνητικού τμήματος της . Πρώτο αναφέρεται το όνομα του αρνητικού και δεύτερο του θετικού τμήματος δηλαδή αντίθετα από σειρά που γράφονται στο μοριακό τύπο της ένωσης . α) Ενώσεις μετάλλου – πολυατομικού ανιόντος : ►Όνομα ανιόντος + όνομα μετάλλου ( αν το μέταλλο έχει πάνω από ένα Α.Ο. τότε δηλώνουμε τον Α.Ο. που έχει στην ένωση). Al2(CO3)3 Aνθρακικό αργίλιο , Fe(NO3)3 Νιτρικός σίδηρος (ΙΙΙ) Cu (ClO3)2 Χλωρικός χαλκός (ΙΙ) , K2SO4 Θειικό κάλιο , Αν αντί του μετάλλου βάλουμε υδρογόνο τότε έχουμε τα οξέα HNO3 Νιτρικό οξύ , H2SO4 Θειικό οξύ , ΗCl Υδροχλώριο 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

30 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
β) Ενώσεις μετάλλου – αμετάλλου : ► Όνομα αμετάλλου με κατάληξη -ουχο + όνομα μετάλλου. Fe2 S 3 Θειιούχος σίδηρος (ΙΙΙ) NaCl Χλωριούχο νάτριο , Al2O3 Oξείδιο του αργιλίου CaBr2 Βρωμιούχο ασβέστιο , γ) Ενώσεις μετάλλου – υδροξειδίου ( Βάσεις ) ► Υδροξείδιο του + όνομα μετάλλου Υδροξείδιο του χαλκού (Ι) Υδροξείδιο του νατρίου , ΝaOH CuOH Ca(OH)2 Υδροξείδιο του ασβεστίου δ) Ενώσεις αμετάλλου - αμετάλλου ► Όνομα ηλεκταρνητικότερου αμετάλλου + όνομα αμετάλλου CO Μονοξείδιο του άνθρακα, CO2 Διοξείδιο του άνθρακα, PCl3 Τριχλωριούχος φώσφορος, PCl5 Πενταχλωριούχος φώσφορος 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)

31 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04)
Εφαρμογή : Να συμπληρώσετε τον πίνακα Moριακός Τύπος ΄Oνομα 1. HF Υδροφθόριο 2. BaCl2 Χλωριούχο βάριο 3. Ca(OH)2 Υδροξείδιο του ασβεστίου 4. K2CO3 Ανθρακικό κάλιο 5. Fe2S3 Θειούχος σίδηρος ΙΙΙ (τρισθενής) 6. Fe(ClO2)2 Χλωριώδης σίδηρος ΙΙ (δισθενής) 7. Zn(NO3)2 Νιτρικός ψευδάργυρος 8. H2SO4 Θειικό οξύ 9. Cu(HSO4)2 Οξινος θειικός χαλκός ΙΙ (δισθενής) 10. SO2 Διοξείδιο του θείου 11. Φωσφορικό αργίλιο AlPO4 NH4CN 12. 6ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βυζιργιαννάκης Μανώλης (ΠΕ04) Κυανιούχο αμμώνιο


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦ. 20 : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google