Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20/05/2015 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο Δήμος Λέσβου Εισηγητές: Μουφλουζέλλης Ευστράτιος ΠΕ Ηλεκτρολόγος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20/05/2015 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο Δήμος Λέσβου Εισηγητές: Μουφλουζέλλης Ευστράτιος ΠΕ Ηλεκτρολόγος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20/05/2015 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο Δήμος Λέσβου Εισηγητές: Μουφλουζέλλης Ευστράτιος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc, Δ.Τ.Υ.Δ. Λέσβου Υφιστάμενη κατάσταση Προοπτικές Προτάσεις

2 20/05/2015 Δήμος Λέσβου Γενικά Χαρακτηριστικά του Ενεργειακού Συστήματος της Νήσου Λέσβου Πιέσεις για τη νήσο Λέσβου Υφιστάμενη Πολιτική στον ενεργειακό Σχεδιασμό 5 η Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ 2014-2020) Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου Προτάσεις για αποτελεσματική εκκίνηση

3 20/05/2015 Γενικά Χαρακτηριστικά του Ενεργειακού Συστήματος της Νήσου Λέσβου: Μεγαλύτερο νησί του Β. Αιγαίου Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (Το καύσιμο παραγωγής ενέργειας είναι το πετρέλαιο-μαζούτ) Μη-διασυνδεδεμένο νησί (δεν υπάρχει σύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα) Χαμηλή διείσδυση ΑΠΕ Σημαντική Διακύμανση ενεργειακού φόρτου (Υψηλά φορτία αιχμής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω τουρισμού) Πεπαλαιωμένο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλός βαθμός ενεργειακής ασφάλειας Υψηλό αιολικό-ηλιακό-γεωθερμικό δυναμικό

4 20/05/2015 Πιέσεις για τη Νήσο Λέσβου: 1) Χαμηλός βαθμός ενεργειακής Ασφάλειας: Ωστόσο, η στροφή προς την πράσινη ενέργεια, έρχεται να εισαγάγει νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη, εκτοπίζοντας τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας, ή αυξάνοντας την ανάγκη (όχι όμως απαραίτητα και τη δυνατότητα..) εισαγωγής - εμπλουτισμού του ενεργειακού μίγματος στο σύστημα. Με την απουσία διασύνδεσης με την Ηπειρωτική Ελλάδα τα νησιά είναι εξαρτημένα από τις θαλάσσιες μεταφορές.

5 20/05/2015 Πιέσεις για τη Νήσο Λέσβου: 2) Κόστος Παραγωγής – κόστος Ανά τελικό χρήστη: Κόστος Ανά τελικό χρήστη: 200 €/ΜWh (τελική τιμή) Μέσο ετήσιο πλήρες μεταβλητό κόστος παραγωγής από συμβατικές μονάδες για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (για το 2012) σε 177,34 €/MWh. [Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 313/4.6.2014]

6 20/05/2015 Πιέσεις για τη Νήσο Λέσβου: 3) Χαμηλή Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας: Συχνές διακυμάνσεις ή και ασυμετρία φασικών τάσεων πέρα από τα επιτρεπτά όρια που συνεπάγεται : Ποιοτική υποβάθμιση της παρεχόμενης ηλεκτρικής ισχύος στις εγκαταστάσεις και συνακόλουθα, Πρόκληση φθορών σε ευαίσθητα ηλεκτρικά φορτία-συσκευές Αύξηση των λειτουργικών εξόδων που αφορούν στις επισκευές, συντηρήσεις εγκαταστάσεων Μείωση της επίδοσης και παραγωγικότητας δραστηριοτήτων εξαρτώμενων από την ποιοτική στάθμη της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Ενδεχόμενες σημαντικές Επιπτώσεις στο περιβάλλον (πχ. υποδομές επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης νερού κλπ), οικονομία, τουρισμό Ασφάλεια

7 20/05/2015 Υφιστάμενη Πολιτική στον ενεργειακό Σχεδιασμό: Η ενεργειακή στρατηγική της Ε.Ε., κατά κύριο λόγο εκφράζεται από τον τριπλό στόχο 20-20-20. - 20% μείωση αερίων ρύπων - 20% εξοικονόμηση ενέργειας - 20% ενσωμάτωση ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής ενέργειας Η εθνική ενεργειακή στρατηγική (οδικός Χάρτης για το 2050) εκφράζεται από: Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού (Διασύνδεση νησιών Αιγαίου-Κρήτης) Διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση στο 20% Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας Βιώσιμη ανάπτυξη - Προστασία του καταναλωτή Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών πιέσεων-προβλημάτων Μείωση εκπομπών CO 2 Ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ενέργειας

8 20/05/2015 5 η Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ 2014-2020): Βασικά ορόσημα (αιρεσιμότητες) που τίθενται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων μέσω ευρωπαικών κονδυλίων (ΣΕΣ – νέο ΕΣΠΑ): Μέτρα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ( αρ. 3,4 και 5 Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) Στρατηγικός σχεδιασμός για την ενεργειακή αποδοτικότητα (αρ. 3 και 4 Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) Η εκπλήρωση των ανωτέρω αιρεσιμοτήτων, εκτιμάται να ικανοποιηθεί περί το 3 ο τρίμηνο του 2015, οι οποίες αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ε.Ε.

9 20/05/2015 5 η Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ 2014-2020): Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός της ΠΒΑ, μέσω του εγκεκριμένου Περιφερειακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020, εστιάζει σε δράσεις που αφορούν : Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων (μεγάλοι καταναλωτές) Ιδιωτικές κατοικίες (ενεργειακή φτώχεια) Γεωθερμία Επιχειρήσεις (τριτογενής τομέας) Αξίζει αναφοράς το γεγονός, ότι η χάραξη ενεργειακής πολιτικής αποτελεί αρμοδιότητα των κεντρικών φορέων της κυβέρνησης (Υπουργεία – ΡΑΕ – ΑΔΜΗΕ) και η εξειδίκευση-υλοποίηση του ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια-Δήμοι).

10 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Ανάληψη Πολιτικής πρωτοβουλίας - Όραμα Σύσταση ενεργειακής ομάδας στο Δήμο Αναλυτική ενεργειακή καταγραφή – αποτύπωση ενεργειακής κατάστασης καταναλωτών / παραγωγών Τοπικός ενεργειακός σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη επικεντρωμένος στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) με τη συμμετοχή φορέων Παραγωγή μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και παρακολούθηση των ΣΔΑΕ Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την υλοποίηση δράσεων προσαρμοσμένων στο ΣΔΑΕ

11 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου Το Σύμφωνο των Νησιών (Pact Of Islands): Νησιωτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2011 στο πλαίσιο του προγράμματος ISLE-PACT με χρηματοδότηση της Γ.Δ/νσης Ενέργειας της ΕΕ. Εστίαση: Τοπικός ενεργειακός σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη επικεντρωμένος στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας Πως: Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τους υπογράφοντες Παραγωγή μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση, επικαιροποίηση των ΣΔΑΕ Σύσταση ενεργειακής ομάδας στο Δήμο

12 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου Το Σύμφωνο των Νησιών (Pact Of Islands): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Προώθηση πολιτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Δικτύωση με άλλους φορείς / ΟΤΑ Διεκδίκηση πόρων προς νησιωτικότητα Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις Μεταφορά γνώσης Παραδείγματα και καλές πρακτικές Προβολή νησιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

13 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου Το Σύμφωνο των Νησιών (Pact Of Islands): Σημαντικές υποχρεώσεις: Εκπόνηση και υποβολή αειφόρων ενεργειακών σχεδίων για τη Λέσβο Δρομολόγηση και ωρίμανση μίας σειράς από έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και των μεταφορών Κινητοποίηση επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των έργων και ανάδειξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στα οποία η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών θα είναι ενισχυμένη. Οφέλη: Προβολή του τόπου ως πρωτοπόρου στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής Κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηµατοδοτικά πακέτα Απόκτηση τεχνογνωσίας από την διαδικασία εκπόνησης ΝΣΔΑΕ

14 20/05/2015

15 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου Ο Δήμος Λέσβου στο ΔΑΦΝΗ ΣΔΑΕ Λέσβου Εκπαίδευση στελεχών στην Ακαδημία Ενέργειας Βραβείο Αειφορίας Συμμετοχή στο πρόγραμμα Smart Islands/ELENA Εφαρμογή ΕΧΠΑΠΕ για Λέσβο Ωρίμανση έργων Α/Π Κουτσουμπάρα Τηλεθέρμανση με γεωθερμία Πολιχνίτου ΕΞΕ οδοφωτισμό [http://www.dafni.net.gr/gr/home.htm]

16 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου Ο Δήμος Λέσβου στο ΔΑΦΝΗ ΣΔΑΕ (Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας) Είναι ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία με το οποίο μπορούν να καθορίσουν τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές, προτεραιότητες και οράματά τους και να υποδείξουν την οδό δια μέσου της οποίας θα υλοποιηθούν τα οράματα αυτά. Γιατί ΣΔΑΕ? Διότι η τοπική αρχή και κοινωνία αναπτύσσοντας ένα ξεκάθαρα στρατηγικό αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό αποκτά τη γνώση και το προτέρημα για να διαχειριστεί από προνομιακή θέση τις υποδομές ενέργειας και τους πόρους σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να σχεδιάσει και αναπτύξει έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας δημοτικού ενδιαφέροντος.

17 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ενεργειακό γραφείο (ΟΕΥ: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Φυσικών πόρων Ενέργειας και Βιομηχανίας) ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΟ Ενεργειακός Υπεύθυνος (όχι με την έννοια του Ορισμού Ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια τou δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα - Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008) - Ένεργειακή Ομάδα ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

18 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αιγαία Ζεύξη : Διασύνδεση νησιών Βορείου Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανάπτυξη αιολικών πάρκων (Α/Π) συνολικής ισχύος 820 MW ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ => Τροχοπέδη στον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό και στροφή του ενδιαφέροντος κυρίως σε δράσεις εξοικονόμησης και καλύτερης αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας, καθώς με τον τρόπο αυτό δύναται να καλυφθούν μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, όπως προκύπτουν από τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης για ενέργεια.

19 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έξυπνα νησιά – ELENA Εγκατάσταση κέντρων ελέγχου στους ΑΣΠ (Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής) και ενεργειακών μετρητών στους καταναλωτές. Ένα από τα πρώτα έξυπνα δίκτυα σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο Ερευνητικό και Επενδυτικό ενδιαφέρον Εγκατάσταση κέντρου ελέγχου στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής Δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης της παραγωγής. Διείσδυση αυξημένου ποσοστού ΑΠΕ στο τοπικό δίκτυο. Δυνατότητα διαχείρισης διαφόρων μονάδων ΑΠΕ. Εγκατάσταση ενεργειακών μετρητών σε όλους του καταναλωτές ΧΤ και ΜΤ μέσα στο 2015 – Διαγωνισμός από ΔΕΔΔΗΕ σε εξέλιξη Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας καταναλωτών και ΔΕΔΔΗΕ Άμεσος εντοπισμός βλαβών Προώθηση εφαρμογών ΕΞΕ οδοφωτισμού και φορτιστών Η/Ο

20 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Δημοτικό αιολικό πάρκο, Κουτσουμπάρα Κρατήγου Στοιχεία έργου Επαναλειτουργία υφιστάμενων Α/Γ. Επέκταση αιολικού πάρκου με αξιοποίηση νέας άδειας. Αξιοποίηση αδειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών. Παράλληλη δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής και ενεργειακής εκπαίδευσης. Ενέργειες μέχρι σήμερα Διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος και δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω δημοτικής δανειοδότησης. Επιτόπια έρευνα (οδοποιία, πολύγωνα, κεραίες, δάσος). Δρομολόγηση ενεργειών επικαιροποίησης ΑΕΠΟ. Επόμενες ενέργειες Επικαιροποίηση ΑΕΠΟ επέκτασης Α/Π. Εξασφάλιση όρων σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ. Οργάνωση σχήματος χρηματοδότησης

21 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Τηλεθέρμανση με γεωθερμία, Πολιχνίτος Στοιχεία έργου Επαναλειτουργία και επέκταση δικτύου τηλεθέρμανσης σε κατοικίες και παραγωγικές μονάδες. Παροχή θερμότητας σε οικονομική τιμή στους κατοίκους και επιχειρήσεις Μοχλός στήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής (ιαματικός τουρισμός, νέα θερμοκήπια, κ.ά) Ενέργειες μέχρι σήμερα Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Αποσαφήνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος υφιστάμενης εγκατάστασης Αποσαφήνιση νομοθετικού καθεστώτος αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου Διαβούλευση με κατοίκους, ιδιοκτήτες θερμοκηπίων, αγροτικό συνεταιρισμό και λοιπούς Επόμενες ενέργειες Τεχνική έκθεση περιγραφής και διαστασιολόγησης του προτεινόμενου έργου Προκαταρκτική χρηματοοικονομική ανάλυση Επιλογή σχήματος διαχείρισης του έργου

22 20/05/2015 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Δήμο Λέσβου ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό Στοιχεία έργου Παρεμβάσεις ΕΞΕ με χρήση φωτιστικών τεχνολογίας LED ή ισοδύναμων και αυτόματου ελέγχου Ενέργειες μέχρι σήμερα Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σε συνεργασία με Εργαστήριο Φωτοτεχνίας ΕΜΠ Τεχνική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Οικονομοτεχνική περιγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων Επόμενες ενέργειες Διερεύνηση σχήματος χρηματοδότησης Δανεισμός Δήμου από ΤΠκΔ Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών Τεύχη δημοπράτησης

23 20/05/2015 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ορισμός ενεργειακής ομάδας - ΘΕΣΜΟΣ Επικαιροποίηση ΣΔΑΕ Εμπλοκή πολιτών και φορέων Παρακολούθηση ενεργειακού προφίλ Δήμου Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης δράσεων Ανάπτυξη και υποβολή εκθέσεων εφαρμοσιμότητας Ωρίμανση δράσεων Αναζήτηση χρηματοδότησης δράσεων Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

24 20/05/2015 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "20/05/2015 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο Δήμος Λέσβου Εισηγητές: Μουφλουζέλλης Ευστράτιος ΠΕ Ηλεκτρολόγος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google