Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Εξελίξεις στην Αγορά Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ

2 Η Ε.Ε. δίνει το έναυσμα για μια νέα Βιομηχανική Επανάσταση
Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας Η Ε.Ε. δίνει το έναυσμα για μια νέα Βιομηχανική Επανάσταση Κατευθύνσεις Μείωση της χρήσης ενεργειακών πόρων (Εξοικονόμηση Ενέργειας) Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας (βελτίωση του βαθμού απόδοσης της ενεργειακής μετατροπής) «Απανθρακοποίηση» της παραγωγής ενέργειας (προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

3 Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας
Επίκεντρο της νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής είναι ο κύριος στρατηγικός ενεργειακός στόχος ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Για την επίτευξη του κεντρικού στρατηγικού στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει παράλληλα, την επίτευξη τριών σχετιζόμενων στόχων, με ορίζοντα το 2020: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα στο επίπεδο του 20% και αύξηση του ποσοστού των βιοκαυσίμων στις μεταφορές στο 10%

4 Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας
Στους τομείς της αγοράς με το μεγαλύτερο δυναμικό για ανάπτυξη, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Lead Markets Initiative), συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι των: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ανακύκλωσης και των ‘αειφόρων’ κατασκευών Στόχος είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, που συνεισφέρουν: Στη μείωση του κόστους, εισάγοντας και το εξωτερικό κόστος ως παράμετρο υπολογισμού και χρησιμοποιώντας μεθόδους υπολογισμού όπως η ανάλυση κύκλου ζωής και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας Στην προστασία του περιβάλλοντος Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας / απόδοσης των ΑΠΕ Στη βέλτιστη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας Στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών ΑΠΕ &ΕΞΕ στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές

5 Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας

6 Εθνικός στόχος για συμμετοχή ΑΠΕ
Σύμφωνα με την Οδηγία 77/2001 θα πρέπει η συμμετοχή των ΑΠΕ στη συνολικά καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην Ε.Ε. το 2010 να είναι της τάξης του 12%. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ορίστηκε σε 20,1% Για το 2020, προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευτικοί στόχοι γνωστοί ως « »: 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ισοζύγιο (10% συμμετοχή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές) 20% μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) σε σχέση με το 1990 20% εξοικονόμηση ενέργειας Ο στόχος συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας για την Ελλάδα εξειδικεύεται σε 18%, συνεπώς η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) εκτιμάται ότι πρέπει να κυμανθεί σε ποσοστό 30-35%

7 Συμβολή στην ηλεκτροπαραγωγή 2010
Εθνικός στόχος για συμμετοχή ΑΠΕ Εκτιμήσεις για την επίτευξη του στόχου για το 2010 (4η Εθνική Έκθεση για τις ΑΠΕ, ΥΠ.ΑΝ, Οκτώβριος 2007) Τεχνολογία Ισχύς 2007 (MW) Ισχύς – Στόχος 2010 Συμβολή στην ηλεκτροπαραγωγή 2010 Αιολικά 853 3648 10.7% Μικρά Υδροηλ/κά 95 364 1.5% Βιομάζα 38 103 1.1% ΦΒ 1 200 0.3% Γεωθερμία 12 0.1% Μεγάλα Υδροηλ/κά 3016 3325 6.4% Σύνολο 4003 7652 20.1%

8 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα
Ενεργειακό ισοζύγιο Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα

9 Ηλεκτροπαραγωγή ανά καύσιμο
Ενεργειακό ισοζύγιο Ηλεκτροπαραγωγή ανά καύσιμο

10 Ενεργειακό ισοζύγιο Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ

11 Εξελίξεις στην αγορά των Φ/Β
Η βιομηχανία των Φ/Β θέτει φιλόδοξο στόχος κάλυψης 12%της ενεργειακής ζήτησης από τα Φ/Β μέχρι το 2020

12 Εξελίξεις στην αγορά των Φ/Β
Εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύς Φ/Β παγκοσμίως

13 Εξελίξεις στην αγορά των Φ/Β
Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα οδηγήσουν σε ακόμη περαιτέρω μείωση των τιμών στα Φ/Β συστήματα, ενώ αντίθετα το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα αναμένεται μακροπρόθεσμα να αυξάνεται συνεχώς. Ιδιαίτερα σημαντική πτώση των τιμών στα Φ/Β τους τελευταίους 18 μήνες που συνεχίζεται...

14 Εξελίξεις στην αγορά των Φ/Β
Όλα τα σενάρια προβλέπουν σημαντική συνεισφορά των οικιακών & Φ/Β σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ενώ η αγορά των Φ/Β προβλέπεται να γίνει πλήρως ανταγωνιστική με την Ευρωπαϊκή ηλεκτρική αγορά.

15 Εξελίξεις στην αγορά των Φ/Β
Η ανάπτυξη της αγοράς των Φ/Β εξαρτάται από 6 ανεξάρτητους παράγοντες : βέλτιστη ενσωμάτωση των συστημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο ανταγωνιστικό κόστος ανάπτυξη της αγοράς θεσμικό πλαίσιο συνδυασμός και λειτουργία με άλλες ενεργειακές πηγές εφοδιαστική αλυσίδα

16 Η αγορά των Φ/Β στην Ελλάδα
Αξιόλογο ηλιακό δυναμικό που επιτρέπει την ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια Φ/Β συστημάτων με υψηλή ετήσια απόδοση

17 Η αγορά των Φ/Β στην Ελλάδα
Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ

18 Η αγορά των Φ/Β στην Ελλάδα
Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ

19 Η αγορά των Φ/Β στην Ελλάδα
Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύς Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα : από το 2007 αρχίζει να παρατηρείται η μετατόπιση των εγκατεστημένων συστημάτων από αυτόνομα σε συνδεδεμένα με το δίκτυο.

20 Ελληνικές εταιρείες παραγωγής Φ/Β
Η αγορά των Φ/Β στην Ελλάδα Ελληνικές εταιρείες παραγωγής Φ/Β ENERGY SOLUTIONS (c-Si, 10MWp/έτος) SOLAR CELLS HELLAS ΑΕ. (mc-Si , 60 MWp/έτος) STIBETHERM (pc-Si , 15MWp/έτος) PIRITION SA, SILSIO SA (σε φάση ανάπτυξης, Πάτρα) HELIOSPHERA (σε φάση ανάπτυξης, Τρίπολη, 60 MWp/ έτος) EXEL SOLAR (σε φάση ανάπτυξης, Κιλκίς, 70 MWp/ έτος) 250 επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί στον ενεργειακό κατάλογο του ΚΑΠΕ, με τομέα δραστηριοποιήσης τα Φ/Β

21 Η αγορά των Φ/Β στην Ελλάδα
Παράμετροι / προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης αγοράς Φ/Β αναθεώρηση Ευρωπαϊκών πολιτικών (ESAP, recast EPBD, DSM) και ενσωμάτωσής τους στο εθνικό δίκαιο νέα οικονομικά κίνητρα (λευκά πιστοποιητικά, φορολογικοί συντελεστές) τεχνολογική πρόοδος ανάπτυξη νέων συστημάτων (ΒΙPV) ανάπτυξη αγοράς ΕΕΥ

22 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το ΚΑΠΕ, μέσω και του τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς, στοχεύει στην επιτυχή διασύνδεση της έρευνας και τεχνογνωσίας του Κέντρου με το χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, καθώς και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε βασικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.


Κατέβασμα ppt "Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google