Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 «Οι Τεχνολογίες IC και η Καθαρή Ενέργεια» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Διευθυντής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 «Οι Τεχνολογίες IC και η Καθαρή Ενέργεια» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Διευθυντής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 «Οι Τεχνολογίες IC και η Καθαρή Ενέργεια» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Διευθυντής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail: gayer@cres.gr

2 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 1. Εισαγωγή Η ενέργεια και η διαχείρισή της, τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την κατανάλωση, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για οικονομική ανάπτυξη και άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Ταυτόχρονα είναι και η κύρια αιτία των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οδηγούν κατά τα επόμενα χρόνια στη διαφαινόμενη κλιματική μεταβολή.

3 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Τα περιβαλλοντικά προβλήματα οφείλονται αφενός: •Στη χρήση των ορυκτών καυσίμων, κατά κύριο λόγο, και της πυρηνικής ενέργειας δευτερευόντως, που παρέχουν άφθονη και φθηνή ενέργεια. και αφετέρου στο γεγονός ότι: •Τα περιβαλλοντικά προβλήματα θεωρούνταν τοπικής κλίμακας και ως εκ τούτου η διεύρυνση του υποδοχέα των αποβλήτων (στερεών, υγρών και αέριων) έλυνε το πρόβλημα, χωρίς άλλα μέτρα, και •Η ενέργεια είναι αγαθό που η κατανάλωσή του δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

4 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Μετά τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν: •Η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων ενεργειακών πόρων και η αύξηση της απόδοσής τους στην παραγωγή χρήσιμης ενέργειας. •Η βέλτιστη αξιοποίηση της διατιθέμενης ενέργειας με την ελαχιστοποίηση της μη ορθολογικής χρήσης της, καθώς και των απωλειών κατά τη μεταφορά, διανομή και χρήση της.

5 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Παράλληλα, σήμερα: •η στρατηγική επιλογή για τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μοντέλο περιορισμένου ή μηδενικού άνθρακα, •η επιθυμία διατήρησης και διεύρυνσης σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού υψηλών επιπέδων διαβίωσης, καθώς και η αποδοτική παραγωγή και διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, και •η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο για τα επόμενα χρόνια.

6 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 2. Οι Τεχνολογίες IC στον ενεργειακό τομέα Στο τοπίο αυτό οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο: •η παρακολούθηση καταστάσεων και εγκαταστάσεων, •η αποστολή πληροφοριών και δεδομένων, •η άμεση λήψη αποφάσεων και •ο επαναπροσδιορισμός των συνθηκών λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα αποτελούν πλέον την πραγματικότητα στον τομέα.

7 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Οι συνθήκες αυτές αφορούν: –στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ενέργειας, καθώς και –στην κατανάλωσή της από τους χρήστες Έτσι, οδηγούμαστε σε μια σειρά «έξυπνων» συστημάτων και εγκαταστάσεων: –έξυπνοι μετρητές, –έξυπνα δίκτυα, –έξυπνα κτίρια, –έξυπνα οχήματα και –έξυπνες πόλεις

8 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Α. Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενέργειας –Διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) –Αξιοποίηση υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ –Διασπαρμένη παραγωγή ενέργειας Β. Κατανάλωση ενέργειας –Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων – BEMS –Έξυπνοι μετρητές ενέργειας για διαχείριση κατανάλωσης και ίδιας παραγωγής –Διαχείριση της κατανάλωσης μέσω Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών –Ηλεκτρικά οχήματα και πρωτόκολλα επικοινωνίας με τους σταθμούς φόρτισης –Λειτουργία συστημάτων κοινόχρηστων αυτοκινήτων –Παρακολούθηση και έλεγχος του δικτύου διανομής για τη βέλτιστη λειτουργία και την απάλειψη των αιχμών

9 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 ΣήμεραΑύριο: διασπαρμένη και επί τόπου παραγωγή με πλήρως ενσωματωμένη διαχείριση δικτύου αποθήκευση Φωτοβολταϊκά Αιολικό πάρκο Κατοικία με οικιακή ΣΗΘ Διάταξη ποιότητας ισχύος αποθήκευση Κεντρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Κατοικία Εργοστάσιο Εμπορικό κτίριο Τοπικός σταθμός ΣΗΘ αποθήκευση Διάταξη ποιότητας ισχύος Έλεγχος ροής Αλλάζοντας του κανόνες Δίκτυο μεταφοράς Δίκτυο διανομής Ενσωμάτωση αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών: ένα σύστημα καθαρότερο, φθηνότερο και πιο αξιόπιστο

10 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 3. Η εμπειρία του ΚΑΠΕ Το ΚΑΠΕ αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας στα έργα που υλοποιεί, προωθώντας καινοτόμες εφαρμογές ή υποστηρίζοντας την Πολιτεία στη χάραξη πολιτικής. Συνοπτικά τα έργα αυτά αφορούν σε: •Παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του αιολικού πάρκου του ΚΑΠΕ μέσω κινητού τηλεφώνου. •Έξυπνο δίκτυο διασπαρμένης παραγωγής σε απομονωμένο νησιωτικό μικροδίκτυο με φωτοβολταϊκά και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. •Παρακολούθηση και έλεγχο υβριδικού συστήματος αφαλάτωσης με τροφοδοσία από φωτοβολταϊκό σύστημα και ανεμογεννήτρια.

11 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 •Λειτουργία και δοκιμές απόδοσης συστήματος BEMS στο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων του ΚΑΠΕ. •Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και συστήματος τηλεμετάδοσης παραμέτρων ποιότητας χώρου στα κτίρια της Πράσινης Γειτονιάς. •Πιλοτική εφαρμογή του Κοινόχρηστου Αυτοκινήτου στην Ελλάδα. •Έλεγχος σεναρίων διείσδυσης παραγωγής από ΑΠΕ στο σύστημα μεταφοράς της Ελλάδας. •Κατασκευή και λειτουργία του Πράσινου Νησιού στον Άη Στράτη. •Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς φορείς και Ομάδες Εργασίας που αναπτύσσουν και προωθούν τα Έξυπνα Κτίρια και τις Έξυπνες Πόλεις.

12 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 4. Συμπεράσματα Ο κρίσιμος τομέας της ενέργειας, έχει ήδη αρχίσει να περνάει σε νέα εποχή: –η έλλειψη των φθηνών ορυκτών καυσίμων, –η ανάγκη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων, –η προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγή και χρήση της ενέργειας και –η βέλτιστη αξιοποίηση της διατιθέμενης ενέργειας οδηγούν τον τομέα στην ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων για τη συνεχή συλλογή και μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών με στόχο την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενεργειακών συστημάτων και των παραμέτρων τους. Στόχος είναι η διατήρηση της ανάπτυξης και η επίτευξη ενός βιώσιμου μοντέλου κοινωνίας για τις επόμενες δεκαετίες.

13 4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "4 ο Συνέδριο InfoCOM Green ICT 2012 Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 «Οι Τεχνολογίες IC και η Καθαρή Ενέργεια» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Διευθυντής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google