Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι οι δύο καινούριες συνιστώσες της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι οι δύο καινούριες συνιστώσες της ενεργειακής πολιτικής της χώρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι οι δύο καινούριες συνιστώσες της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Έως σήμερα έχουν δρομολογηθεί:  Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»  Το νομικό πλαίσιο για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας  Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών  Το πρόγραμμα «πράσινη επιχείρηση», κ.α. Ακολουθεί το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Σήμερα, με το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», κάνουμε ένα ακόμα βήμα.

3 Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Σκοπός του είναι η μείωση της ζήτησης ενέργειας, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται: - Περιορισμό των εκπομπών αερίων - Ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας - Περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές. - Μείωση των αιχμών φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας Πολλαπλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όσο και οικονομικά. Κέρδη γα τον καταναλωτή και τη χώρα συνολικά.

4 - Εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 9% ως το 2016. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εφαρμογή εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Δ.Ε.Α.). Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την εφαρμογή εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Δ.Ε.Α.), μέσω παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Το 1 ο ΣΔΕΑ έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2 ο ΣΔΕΑ στις 30/6/2011. Το 3 ο ΣΔΕΑ στις 30/6/2014.

5  Το Δημόσιο σε ρόλο υποδείγματος. Το Δημόσιο και οι φορείς του πρωταγωνιστούν στη λήψη μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Τίθενται, ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου και προβλέπεται η αντικατάσταση ή αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού με βάση τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Προμήθειες εξοπλισμού που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζονται, δεν θα θεωρούνται δημόσια δαπάνη, δεν θα εκκαθαρίζονται και δεν θα ενταλματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

6  Ειδικοί μετρητές κατανάλωσης ενέργειας Παρέχονται ατομικοί μετρητές και αναλυτικά τιμολόγια ώστε οι καταναλωτές να ρυθμίζουν την κατανάλωση σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.  Ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες στους καταναλωτές Θεσμοθετείται η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές.  Ενεργειακοί επιθεωρητές Προβλέπεται η διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων από πιστοποιημένους ή/και διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές.  Ενημέρωση καταναλωτών Προβλέπεται σειρά μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, όπως ενημέρωση χρηστών, ενεργειακοί έλεγχοι, έκδοση αναλυτικών λογαριασμών, εθελοντικές συμφωνίες και διάφορα μέτρα τεχνολογικού χαρακτήρα. Ειδική ενημέρωση από ΥΠΑΝ.

7 Προκειμένου να δοθεί ώθηση σε στοχευμένα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προβλέπεται η σύσταση «πράσινου ταμείου». Στόχος: η ενίσχυση δραστηριοτήτων που σκοπεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην έρευνα, στην ανάπτυξη της σχετικής αγοράς, στην εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Το Ταμείο θα είναι σε θέση να επιδοτεί το ίδιο ή να εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων. Θα χρηματοδοτείται από μέρος του κύκλου εργασιών της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και από κοινοτικά προγράμματα.

8 Δημιουργία αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών (ΑΕΥ) μέσω «Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ) σε ενεργειακά έργα». Μια Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) θα μπορεί να προσφέρει ενεργειακά αποδοτικότερη τεχνολογία στους καταναλωτές, με δική της χρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από τρίτους (ΧΑΤ), η οποία θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος, το οποίο θα αποτελεί τη δική της αμοιβή. Το κέρδος είναι πολλαπλό: Εξοικονομούμε ενέργεια, ενισχύουμε μια καινοτόμο επιχειρηματική δράση, οι καταναλωτές-τελικοί χρήστες δεν επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ

9 Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν την αποδοχή των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι δίνει ώθηση στην αγορά. Καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δίνει ώθηση σε παραδοσιακούς κλάδους ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με ταυτόχρονα θετικά οφέλη για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας.

10  Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ): - Αποκτά αυτοτελή νομική προσωπικότητα, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου για να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αυτοτέλεια, ευελιξία και αποτελεσματικότητα της δράσης του - Δημιουργούνται (20) θέσεις ειδικών επιστημόνων, οι οποίες πληρούνται δια μεταφοράς προσωπικού από τα ΕΛΠΕ - Θεσπίζεται ειδική ετήσια εισφορά υπερ του ΣΣΕΣ προερχόμενη από επιχειρήσεις, των οποίων το επιχειρηματικό συμφέρον υποβοηθείται από αυτό  Δημιουργείται Διυπουργική Επιτροπή για έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης.  Θεσμοθετείται η εξαίρεση από την υποχρέωση εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων στις νέες οικοδομές οι οποίες κάνουν αποδεδειγμένα χρήση ΑΠΕ


Κατέβασμα ppt "Η εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι οι δύο καινούριες συνιστώσες της ενεργειακής πολιτικής της χώρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google