Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Γιώργος Παρτασίδης Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Γιώργος Παρτασίδης Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Γιώργος Παρτασίδης Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού 11/06/2014

2 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Θεματολογία •Άξονες προτεραιότητας. •Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός. •Καθεστώτα Στήριξης και ΕΕ πολιτική. •Σχέδια Χορηγιών 2014. •Πολιτική Net Metering και παραδείγματα. •Επιπτώσεις/Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα πολιτικής Net Metering •Συμπεράσματα

3 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Κύρια Θέματα και άξονες προτεραιότητας •Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός •Αποθήκευση Ενέργειας •Ευφυΐοι Δίκτια και έξυπνοι μετρητές •Προώθηση Ηλεκτρικών Οχημάτων •Εξοικονόμηση Ενέργειας και αποδοτικής χρήσης •Επιπτώσεις της Μαζικής Διείσδυσης των ΑΠΕ στην ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς και διανομής

4 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός •Η Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό να ακολουθήσει τις νέες εξελίξεις που δρομολογούνται στον Ενεργειακό Τομέα εργάζεται για τη διασφάλιση της εφαρμογής για το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, τους στόχους των ΑΠΕ κτλ.

5 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός Οι Κυπριακές Αρχές έχουν ζητήσει τεχνική βοήθεια στους ακόλουθους τομείς: •Πρόσληψη ενός ενεργειακού σύμβουλου στην Κύπρο προκειμένου να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας. •Αξιολόγηση λύσεων για την αύξηση της ποσότητας των ΑΠΕ και την βέλτιστη διείσδυση τους στο δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς.

6 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός •Κάθε kWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να παραχθεί στην Κύπρο να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί με τον βέλτιστο οικονομικό τρόπο, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος παραγωγής ενέργειας στον τόπο μας. •Μακροχρόνιος σχεδιασμός μέσω dynamic modelling σε συνεργασία με τον IRENA και Royal Institute of Technology KTH και ΤΕΠΑΚ, καθώς και ανάλυση του δικτύου από το JRC και Πανεπιστήμιο Κύπρου.

7 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Διάφορα Καθεστώτα στήριξης ΑΠΕ •Μακροχρόνια Σύμβαση •Εγγυημένη τιμή Αγοράς Ενέργειας της παραγόμενης kWh •Προτεραιότητα Ένταξης •Μη χρέωση τελών χρήσης υποδομής •Μη χρέωση φόρων και ΥΔΩ •Συμψηφισμός του κόστους πώλησης και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

8 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις ΑΠΕ •Αυξημένη Χρήση των ΑΠΕ –Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου –Τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία –Ασφάλεια Εφοδιασμού –Απασχόληση Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της κοινότητας 20% και για την Κύπρο 13%.

9 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Σχέδια Χορηγιών 2014 – Αυτοπαραγωγή συνολική ισχύς 5MW •Φωτοβολταϊκά Αυτοπαραγωγής σε εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες με σκοπό την παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση, μεταξύ 10kW και 500kW ανά δικαιούχο και ανά μονάδα. •Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να εγκαταστήσουν εξοπλισμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

10 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Σχέδια Χορηγιών ΑΠΕ 2014, Φ/Β μέχρι 150kW, Συνολικά 5MW (Αναμένεται έγκριση DG competition) •Δικαιούχος είναι κάθε επιχείρηση η οποία υπέβαλε αίτηση στην ΡΑΕΚ πριν τις 15/10/12 και θα εξασφαλίσει εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής από την ΡΑΕΚ •Συνολική τιμή Πώλησης της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας 10 σεντ/kWh για τα πρώτα 4 χρόνια ακολούθως θα υπόκεινται στις διευθετήσεις της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς (που θα καθοριστεί)

11 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Σχέδια Χορηγιών για Ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ 2014 (15MW) •Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW ενωμένα με το δίκτυο • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ : Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές Χορηγία : 900 ευρώ ανά kW. Θα επιχορηγηθούν συνολικά 1,2MW. • Ευάλωτοι: Διάταγμα ΚΔΠ 218/2013 ημερομηνίας 26/6/13

12 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Σχέδια Χορηγιών για Ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ 2014 •ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες (13,5MW) •ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: Φωτοβολταϊκά Συστήματα εγκατεστημένα σε κτίρια που αποτελούν έδρα Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (300 kW) •To Σχέδιο θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: www.mcit.gov.cywww.mcit.gov.cy, www.cie.org www.cera.orgwww.cie.orgwww.cera.org

13 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Net Metering Παράδειγμα 1 (Προς Αποφυγή)

14 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Συμψηφισμός Μετρήσεων Παράδειγμα 2

15 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Συμψηφισμός Μετρήσεων Παράδειγμα 3

16 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Παραδοχή και Μελέτη, τι πρέπει να γνωρίζετε: Παραδοχές : • Κόστος Καυσίμου • Χορηγία για Ευάλωτους • Παραδοχή για παραγωγή και κατανάλωση (μελέτη σκίασης) • Κόστος του Συστήματος και συντήρηση, δανεισμός, επιτόκιο • Χρεώσεις Δικτύου και άλλων επικουρικών υπηρεσιών και μελλοντικές τιμές καυσίμου • Μετεωρολογικά δεδομένα και άλλοι αστάθμιστοι παράγοντες

17 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Αιτήσεις Σχεδίου για το 2013-2014

18 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Επιπτώσεις διείσδυσης Φ/Β στην Ελλάδα Σημαντική Μείωση της ζήτησης το Μεσημέρι το Χειμώνα

19 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Επιπτώσεις διείσδυσης Φ/Β στην Ελλάδα Αλλαγή Ενεργειακού Προφίλ (Max Demand shifted!)

20 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Οικιστικών Φ/Β Συστημάτων •Προσφέρεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές σε καθημερινή βάση και με μεγάλο βαθμό συσχέτισης με τις αιχμές της ζήτησης φορτίου •Θέσεις παραγωγής και κατανάλωσης στους ίδιους χώρους με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση απωλειών δικτυών διανομής •Μεταφορά αιχμής φορτίου •Νέες θέσεις εργασίας

21 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Οικιστικών Φ/Β Συστημάτων •Εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές συμψηφισμού, μείωση της μετρούμενης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του συνολικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας  αύξηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων •Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα αλλά μειώνουν πραγματικά την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού συστήματος. •Απαιτείται σωστή διαστασιολόγηση του Φ/Β συστήματος έτσι ώστε να έχει την βέλτιστη απόδοση •Αντιμετώπιση θεμάτων κορεσμού

22 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Συμπεράσματα Η πολιτική συμψηφισμού αποτελεί ένα καλό εργαλείο για την προώθηση των Φ/Β συστημάτων σε εγκαταστάσεις καταναλωτών στις υπάρχουσες συνθήκες των πολύ χαμηλών εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Τα διάφορα χαρακτηριστικά της πολιτικής πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα έτσι ώστε να παρέχουν βέλτιστα αποτελέσματα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: −Μέγιστη ισχύς εγκατάστασης σε kW −Περίοδος εφαρμογής του συμψηφισμού −Ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόροι στο τιμολόγιο κατανάλωσης

23 Λευκωσία: 11/06/2014 O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Thank you! Γιώργος Παρτασίδης gpartasides@mcit.gov.cy


Κατέβασμα ppt "O Ρόλος της Κυβέρνησης στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής για net metering. Γιώργος Παρτασίδης Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google