Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Έργο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»: Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών και η εφαρμογή του σε πανελλαδική κλίμακα Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Έργο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»: Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών και η εφαρμογή του σε πανελλαδική κλίμακα Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Έργο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»: Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών και η εφαρμογή του σε πανελλαδική κλίμακα Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.στ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ευρυδίκη – Θετικές Ενέργειες για τις Γυναίκες» ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (Φορέας Υλοποίησης): ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ταρατόρη Ελένη ΤΟ ΕΡΓΟ

3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4 Χρονοδιάγραμμα Δράσης Υποτροφιών ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 200620072008 56789101112123456789101112123456 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Οδηγού εφαρμογής Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών – Καταχώρηση αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου Έλεγχος και Αξιολόγηση αιτήσεων Έλεγχος προόδου σπουδών - Επικαιροποίηση καταστάσεων των δικαιούχων μαθητριών Ενημέρωση υποψηφίων υποτρόφων μαθητριών/σπουδα στριών και απονομή υποτροφίας

5 Ποσοστό Χορήγησης Υποτροφιών ανά Εκπαιδευτικό Φορέα

6 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

7 Υποτροφίες ανά Τομέα Εκπαίδευσης

8 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

9 Χρονοδιάγραμμα Δράσης Πρακτική Άσκηση ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 20062007 56789101112123456789101112 Σχεδιασμός και ανάπτυξη οδηγού εφαρμογής και συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης Ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητριών/σπουδαστριών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των μαθητριών/σπουδαστριών για την Πρακτική Άσκηση Επιλογή μαθητριών/σπουδαστριών Ορισμός Εποπτών Πρακτικής Άσκησης Εύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε επίπεδο νομού Κατανομή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στις μαθήτριες/σπουδάστριες Σύναψη συμφωνητικών Παρακολούθηση-εποπτεία της Πρακτικής άσκησης Συγκέντρωση, καταχώρηση και έλεγχος Βιβλιαρίων Πρακτικών Ασκήσεων – Εσωτερική Αξιολόγηση της Δράσης

10 Ποσοστό Θέσεων Πρακτικής Άσκησης ανά Εκπαιδευτικό Φορέα

11 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

12 Πρακτικές Ασκήσεις ανά Τομέα Εκπαίδευσης

13 Πρακτικές ανά Υπουργείο

14 4679 Μαθήτριες/σπουδάστριες της δημόσιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της χώρας ΑΜΕΣΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΜΕΣΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, διευθύνσεις, φορείς εκπαίδευσης) Η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, διευθύνσεις, φορείς εκπαίδευσης) Ο επιχειρηματικός κόσμος Ο επιχειρηματικός κόσμος

15 Αριθμός επωφελούμενων ανά Υπουργείο

16 6 Υπουργεία 6 Υπουργεία 9 Φορείς Εκπαίδευσης (Εμπλεκόμενοι Φορείς Εκπ/σης) 9 Φορείς Εκπαίδευσης (Εμπλεκόμενοι Φορείς Εκπ/σης) 494 Σχολικές Μονάδες 494 Σχολικές Μονάδες 1233 Επιχειρήσεις /Υπηρεσίες/Οργανισμοί 1233 Επιχειρήσεις /Υπηρεσίες/Οργανισμοί 568 απασχολούμενοι (με αμοιβή) στην υλοποίηση του Έργου (Ομάδα Έργου) 568 απασχολούμενοι (με αμοιβή) στην υλοποίηση του Έργου (Ομάδα Έργου) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

17 Ο ακριβής σχεδιασμός Ο ακριβής σχεδιασμός Η προηγούμενη εμπειρία του φορέα υλοποίησης και της ομάδας έργου από την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Η προηγούμενη εμπειρία του φορέα υλοποίησης και της ομάδας έργου από την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Η ταχύτητα και η ευελιξία του προγράμματος Η ταχύτητα και η ευελιξία του προγράμματος Η αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια από το Πρυτανικό Συμβούλιο, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΔΠΘ, τους φορείς λειτουργίας, και την Διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. Η αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια από το Πρυτανικό Συμβούλιο, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΔΠΘ, τους φορείς λειτουργίας, και την Διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

18 Οργανόγραμμα της Ομάδας Έργου, που καθορίζει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες, καθώς και το σύστημα διοίκησης του έργου. Οργανόγραμμα της Ομάδας Έργου, που καθορίζει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες, καθώς και το σύστημα διοίκησης του έργου. Δομή του έργου με διακριτές δραστηριότητες (Πακέτα Εργασίας), βάσει των αρχών της Διαχείρισης έργων (Project Management) οι οποίες περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή ενεργειών, μεθοδολογία, ομάδα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και λογιστικά στοιχεία (κόστος, ανθρωπομήνες) Δομή του έργου με διακριτές δραστηριότητες (Πακέτα Εργασίας), βάσει των αρχών της Διαχείρισης έργων (Project Management) οι οποίες περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή ενεργειών, μεθοδολογία, ομάδα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και λογιστικά στοιχεία (κόστος, ανθρωπομήνες) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

19 Μηχανισμός Παρακολούθησης και πιστοποίησης των παραδοτέων. Μηχανισμός Παρακολούθησης και πιστοποίησης των παραδοτέων. Σύστημα Διασφάλισης της εφαρμογής καθώς και σύστημα Παρακολούθησης των δράσεων, που περιγράφονται αναλυτικά στους Οδηγούς Εφαρμογής των δράσεων. Σύστημα Διασφάλισης της εφαρμογής καθώς και σύστημα Παρακολούθησης των δράσεων, που περιγράφονται αναλυτικά στους Οδηγούς Εφαρμογής των δράσεων. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης των Δράσεων. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης των Δράσεων. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Κατέβασμα ppt "Το Έργο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»: Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών και η εφαρμογή του σε πανελλαδική κλίμακα Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google