Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου
Το Έργο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»: Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών και η εφαρμογή του σε πανελλαδική κλίμακα Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ

2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ στ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ευρυδίκη – Θετικές Ενέργειες για τις Γυναίκες» ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (Φορέας Υλοποίησης): ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ταρατόρη Ελένη

3 ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ

4 Χρονοδιάγραμμα Δράσης Υποτροφιών
ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2006 2007 2008 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Οδηγού εφαρμογής Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών – Καταχώρηση αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου Έλεγχος και Αξιολόγηση αιτήσεων Έλεγχος προόδου σπουδών - Επικαιροποίηση καταστάσεων των δικαιούχων μαθητριών Ενημέρωση υποψηφίων υποτρόφων μαθητριών/σπουδαστριών και απονομή υποτροφίας

5 Ποσοστό Χορήγησης Υποτροφιών ανά Εκπαιδευτικό Φορέα

6 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

7 Υποτροφίες ανά Τομέα Εκπαίδευσης

8 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

9 Χρονοδιάγραμμα Δράσης Πρακτική Άσκηση
ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2006 2007 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη οδηγού εφαρμογής και συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης Ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητριών/σπουδαστριών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των μαθητριών/σπουδαστριών για την Πρακτική Άσκηση Επιλογή μαθητριών/σπουδαστριών Ορισμός Εποπτών Πρακτικής Άσκησης Εύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε επίπεδο νομού Κατανομή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στις μαθήτριες/σπουδάστριες Σύναψη συμφωνητικών Παρακολούθηση-εποπτεία της Πρακτικής άσκησης Συγκέντρωση, καταχώρηση και έλεγχος Βιβλιαρίων Πρακτικών Ασκήσεων – Εσωτερική Αξιολόγηση της Δράσης

10 Ποσοστό Θέσεων Πρακτικής Άσκησης ανά Εκπαιδευτικό Φορέα

11 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

12 Πρακτικές Ασκήσεις ανά Τομέα Εκπαίδευσης

13 Πρακτικές ανά Υπουργείο

14 ΑΜΕΣΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΜΕΣΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
4679 Μαθήτριες/σπουδάστριες της δημόσιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της χώρας ΕΜΜΕΣΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, διευθύνσεις, φορείς εκπαίδευσης) Ο επιχειρηματικός κόσμος

15 Αριθμός επωφελούμενων ανά Υπουργείο

16 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6 Υπουργεία
9 Φορείς Εκπαίδευσης (Εμπλεκόμενοι Φορείς Εκπ/σης) 494 Σχολικές Μονάδες 1233 Επιχειρήσεις /Υπηρεσίες/Οργανισμοί 568 απασχολούμενοι (με αμοιβή) στην υλοποίηση του Έργου (Ομάδα Έργου)

17 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ο ακριβής σχεδιασμός
Η προηγούμενη εμπειρία του φορέα υλοποίησης και της ομάδας έργου από την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Η ταχύτητα και η ευελιξία του προγράμματος Η αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια από το Πρυτανικό Συμβούλιο, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΔΠΘ, τους φορείς λειτουργίας, και την Διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ.

18 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Οργανόγραμμα της Ομάδας Έργου, που καθορίζει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες, καθώς και το σύστημα διοίκησης του έργου. Δομή του έργου με διακριτές δραστηριότητες (Πακέτα Εργασίας), βάσει των αρχών της Διαχείρισης έργων (Project Management) οι οποίες περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή ενεργειών, μεθοδολογία, ομάδα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και λογιστικά στοιχεία (κόστος, ανθρωπομήνες)

19 Μηχανισμός Παρακολούθησης και πιστοποίησης των παραδοτέων.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Μηχανισμός Παρακολούθησης και πιστοποίησης των παραδοτέων. Σύστημα Διασφάλισης της εφαρμογής καθώς και σύστημα Παρακολούθησης των δράσεων, που περιγράφονται αναλυτικά στους Οδηγούς Εφαρμογής των δράσεων. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης των Δράσεων.


Κατέβασμα ppt "Τεχνικά Υπεύθυνη του Έργου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google