Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Equal, Αθήνα 18/3/2005 1 Εσωτερική αξιολόγηση του έργου Equal της Α.Σ. «Τεχνομάθεια» Μάνος Βασίλης: καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Equal, Αθήνα 18/3/2005 1 Εσωτερική αξιολόγηση του έργου Equal της Α.Σ. «Τεχνομάθεια» Μάνος Βασίλης: καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Equal, Αθήνα 18/3/2005 1 Εσωτερική αξιολόγηση του έργου Equal της Α.Σ. «Τεχνομάθεια» Μάνος Βασίλης: καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, manosb@agro.auth.gr Κιομουρτζή Φαίδρα: συνεργάτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, fkiomour@agro.auth.gr Διαμαντή Κέλλυ: συνεργάτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, kdiamond@agro.auth.gr ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εσπερίδα EQUAL: Αξιολόγηση των Δράσεων του Έργου της Α.Σ. ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL Αθήνα 18.3.2005

2 Equal, Αθήνα 18/3/2005 2 Είναι το Ελληνικό Δίκτυο Προώθησης για τη δια Βίου Κατάρτιση και εξ Αποστάσεως Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Συντονίζει και υλοποιεί το έργο Equal: Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος δια βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ

3 3Equal, Αθήνα 18/3/2005 Ενέργεια ΙΙ 19 ΥΠΟΕΡΓΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟ

4 4Equal, Αθήνα 18/3/2005 Υποέργο 18: Εσωτερική Αξιολόγηση έργου  Χρονοδιάγραμμα: 12/2002 – 3/2005

5 Equal, Αθήνα 18/3/2005 5 ΦΟΡΕΙΣ :   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΚΕΠΙΣ   ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ   ΚΕΚ INE ΓΣΕΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6 Equal, Αθήνα 18/3/2005 6 Κάθε ένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην Υλοποίηση της Εσωτερικής Αξιολόγησης και ευθύνεται κατά το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με το Οριστικό Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης (ΟΑΣΔ) σε συνδυασμό και με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στο Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών του κάθε Υποέργου

7 7Equal, Αθήνα 18/3/2005 Ειδικοί Στόχοι του Υποέργου  Αξιολόγηση των υποέργων 1, 2 και 3  Αξιολόγηση της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης – απασχόλησης της δράσης των υποέργων 4, 5, 6 και 7  Συνεχής αξιολόγηση της πορείας των υποέργων 9 & 10  Αξιολόγηση του συστήματος συμβουλευτικής  Αξιολόγηση των ειδικών σχεδίων ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού  Αξιολόγηση του συστήματος εξ’ αποστάσεως κατάρτισης  Αξιολόγηση της μεθοδολογίας, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πορείας της εξ αποστάσεως κατάρτισης και τηλεκατάρτισης  Αξιολόγηση της μεθοδολογίας και του συστήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων  Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ανωτέρω συστημάτων, μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

8 8Equal, Αθήνα 18/3/2005 Τελικό προϊόν του υποέργου  Τελική αξιολόγηση Υποέργου ανά θεματική ενότητα  Τελική Έκθεση Αξιολόγησης των χαρακτηριστικών, του βαθμού υιοθέτησης, των προοπτικών, των προβλημάτων και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής σύγχρονων και τεχνολογικά εξελιγμένων μηχανισμών κατάρτισης σε ΜΜΕ επιλεγμένων κλάδων

9 Δράσεις του υποέργου 18 και κατανομή στους εταίρους

10 Εργασίες και κατανομή στους εταίρους σύμφωνα με το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών  Εργασία 1: Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης (Υπεύθυνο ΑΠΘ)  Εργασία 2: Αξιολόγηση υποέργων 2, 3, & 4 (Υπεύθυνο ΑΠΘ)  Εργασία 3: On going & ex-post αξιολόγηση 5, 6, 7, 8 & 9 (Υπεύθυνο ΑΠΘ)  Εργασία 4: Τελική αξιολόγηση υποέργων 10 & 11 (Υπεύθυνο ΑΠΘ)  Εργασία 5: Αξιολόγηση υποέργων 13 & 17 (από κοινού ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΕΚΕΠΙΣ με την ευθύνη του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και τη συμβουλευτική υποστήριξη και εποπτεία του ΑΠΘ)  Εργασία 6: Αξιολόγηση υποέργων 12, 14, 15 & 16 (ΕΚΕΠΙΣ με τη συμβουλευτική υποστήριξη και εποπτεία του ΑΠΘ)  Εργασία 7: Δράσεις Διακρατικότητας (Υπεύθυνο ΑΠΘ)  Εργασία 8: Δράσεις Δημοσιότητας (Υπεύθυνο ΑΠΘ, σε συνεργασία με ΕΚΕΠΙΣ)

11 Προϋπολογισμός Υποέργου 18

12 Equal, Αθήνα 18/3/2005 12 Είναι ένα σύστημα ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών σε επίπεδο έργου, υποέργου και εργασιών ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΕΑ) Στόχοι του Σ.Ε.Α. Υποστήριξη συμμετεχόντων (Φορείς, Συντονιστές, Διοικητικό Συμβούλιο κ.α.) Έλεγχος Έργου, Υποέργων και Εργασιών

13 Equal, Αθήνα 18/3/2005 13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ • Φορείς των υποέργων • Εργασίες των υποέργων • Εργασίες κάθε Φορέα ΠΟΣΟΤΙΚΑ Δείκτες εκροών Ποιοτικά Φυσικό αντικείμενο ΠΩΣ

14 Equal, Αθήνα 18/3/2005 14 ΔΕΙΚΤΕΣ  Συνάφεια  Αποτελεσματικότητα  Αποδοτικότητα  Καινοτομία  Αποτελέσματα και Επιπτώσεις Εκτιμούν, Μετρούν, Συγκρίνουν Κάνοντας χρήση :  Συγκριτική Ανάλυση  Production Analysis  Outcomes Analysis  Πολυκριτήρια Ανάλυση

15 Equal, Αθήνα 18/3/2005 15 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ On going Ex post Τελική/Συνολική (αποτελέσματα) ΕργασίαςΥποέργου Συνολικού Έργου ΦΑΣΕΙΣΕΠΙΠΕΔΑ

16 Equal, Αθήνα 18/3/2005 16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Αξιολόγηση σε επίπεδο Συνολικού Έργου • Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης 1. Προσδιορισμός και επικαιροποίηση των στόχων – αποτελεσμάτων - επιπτώσεων 2. Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων σε σχέση με τις εκροές και τα αποτελέσματα 3. Μηχανισμοί παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των εργασιών

17 Equal, Αθήνα 18/3/2005 17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΔΟ 1. Αξιολόγηση σε επίπεδο Συνολικού Έργου • Αξιολόγηση των επιπτώσεων 1. Στους εμπλεκόμενους φορείς και επωφελούμενους 2. Στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, στην τοπική, περιφερειακή και εθνική αγορά εργασίας κ.α. 3. Καταλληλότητα του μηχανισμού παρακολούθησης της ομάδας στόχου και την επαγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωσή της μετά το πέρας του έργου

18 Equal, Αθήνα 18/3/2005 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Αξιολόγηση σε επίπεδο Συνολικού Έργου • Α• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής των παρακάτω βασικών αρχών της ΚΠ EQUAL 1. Ισότητα ευκαιριών 2. Εταιρικότητα 3. Διακρατικότητα 4. Καινοτομία 5. Ενδυνάμωση – Ενεργός συμμετοχή 6. Διάχυση και mainstreaming

19 Equal, Αθήνα 18/3/2005 19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2.Αξιολόγηση σε επίπεδο Υποέργου Αξιολόγηση Προγραμματικού Σχεδιασμού 1. Συμβατότητα (Στόχοι υποέργου – Στόχοι Κ.Π. Equal) 2. Ρεαλιστικότητα των στόχων 3. Στόχοι του υποέργου – Διατιθέμενοι Πόροι 4. Ευελιξία σχήματος εταίρων 5. Καταλληλότητα σύνθεσης εταίρων 6. Τιθέμενοι στόχοι – Χρονοδιαγράμματα – Διαθέσιμα Μέσα 7. Επικοινωνία - Συντονισμός 8. Σημερινή Αποτελεσματικότητα

20 Equal, Αθήνα 18/3/2005 20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2.Αξιολόγηση σε επίπεδο Υποέργου Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης,της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων του υποέργου 1. Ποσότητα παραδοτέων 2. Ποιότητα παραδοτέων 3. Μέσα που αναλώθηκαν 4. Προοπτική Επιτυχίας 5. Συμβολή της εταιρικής σχέσης 6. Κατανομή βάρους ανά εταίρο 7. Ρόλος του υπεύθυνου φορέα για τη διαχείριση των εργασιών 8. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παραδοτέων

21 Equal, Αθήνα 18/3/2005 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2.Αξιολόγηση σε επίπεδο Υποέργου Πρόσθετοι Ειδικοί Δείκτες αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων 1.Αριθμός ειδικοτήτων 2.Συνολικά επωφελούμενοι 3.Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 4.Δημιουργούμενες θέσεις εργασίας 5.Αποδοτικότητα πόρων 6.Συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία 7.Δυνατά – Αδύνατα σημεία 8.Αποτελέσματα/Προΐόντα  Καλές πρακτικές 9.Διακρατικές συνεργασίες πέρα από workshops (π.χ. συναντήσεις, συνέδρια)

22 Equal, Αθήνα 18/3/2005 22 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2.Αξιολόγηση σε επίπεδο Υποέργου Υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου του Υποέργου 1.Ποσοστό βαρύτητας του φυσικού αντικειμένου στο συνολικό έργο 2.Ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ως σύνολο στο έργο Υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου του Υποέργου 1.Προϋπολογισμός υποέργου 2.Δαπάνες που έγιναν 3.Υπόλοιπα 4.Απορροφητικότητα (υποέργο, εργασίες)

23 Equal, Αθήνα 18/3/2005 23 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2.Αξιολόγηση σε επίπεδο Υποέργου Αξιολόγηση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των βασικών αρχών της ΚΠ Equal Γίνεται χρήση των ίδιων δεικτών που χρησιμοποιούμε σε επίπεδο Υποέργου Καθώς και  Ανάπτυξη μεθόδων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων  Επίπεδο της προστιθέμενης αξίας της αρχής ενδυνάμωσης συγκριτικά με άλλες μεθόδους υλοποίησης

24 Equal, Αθήνα 18/3/2005 24 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 3.Αξιολόγηση σε επίπεδο Εργασιών  Εταιρικότητα και Διακρατικότητα Υπολογίζονται οι ίδιοι δείκτες όπως και σε επίπεδο υποέργου ΕΚΤΟΣ : Η Υλοποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου περιλαμβάνει ΕΠΙΠΛΕΟΝ:  Αξιολόγηση των παραδοτέων

25 Equal, Αθήνα 18/3/2005 25 ΠΗΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ Οι σημαντικότερες πηγές/ αναφορές: • Τα τρία ερωτηματολόγια τύπου Α (επίπεδο εργασίας), τύπου Β (επίπεδο υποέργου) και τύπου Γ (επίπεδο έργου) • Το ερωτηματολόγιο Διακρατικής Συνεργασίας • Οι προσωπικές επαφές και συζητήσεις με τους υπεύθυνους εργασιών, υποέργων και φορέων. • Οι εισηγήσεις των Τεχνικών Συναντήσεων και οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Τεχνομάθειας • Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών του κάθε υποέργου

26 Equal, Αθήνα 18/3/2005 26 ΠΗΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ • Τα τελικά ή ενδιάμεσα παραδοτέα του κάθε υποέργου • Δεδομένα που προέρχονται από τα ΜΑΔ και ΜΑΠΥ του κάθε υποέργου • Οι πίνακες πορείας εργασιών του συντονιστή της Τεχνομάθειας • Οι πίνακες πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του συντονιστή και διαχειριστή της Τεχνομάθειας

27 27Equal, Αθήνα 18/3/2005 • • Οι Πίνακες απορροφητικότητας των υποέργων του διαχειριστή της Τεχνομάθειας • • Οι Εκθέσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης του Εξωτερικού Αξιολογητή της Τεχνομάθειας • • Το Οριστικό Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης (ΟΑΣΔ) της Ενέργειας II • • Το Σύστημα Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξεων της Τεχνομάθειας ΠΗΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

28 28Equal, Αθήνα 18/3/2005 Παρούσα Κατάσταση Εσωτερικής Αξιολόγησης (18.3.2005)  Εκθέσεις τελικής αξιολόγησης υποέργων  Σύντομες εκθέσεις αξιολόγησης εργασιών/ παραδοτέων για πιστοποίηση

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


Κατέβασμα ppt "Equal, Αθήνα 18/3/2005 1 Εσωτερική αξιολόγηση του έργου Equal της Α.Σ. «Τεχνομάθεια» Μάνος Βασίλης: καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google