Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τη βάση της εθνικής ασφάλειας και ευημερίας  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τα θεμέλια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τη βάση της εθνικής ασφάλειας και ευημερίας  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τα θεμέλια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τη βάση της εθνικής ασφάλειας και ευημερίας  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τα θεμέλια της ισχύος και του πλούτου ενός κράτους  Ένας κόσμος που δεν ξέχασε δυο παγκόσμιους πολέμους και φοβάται έναν τρίτο, πρέπει να παίρνει στα σοβαρά το θέμα των φυσικών διαθεσίμων.  Προβληματισμός γύρω από τα φυσικά διαθέσιμα δεν είναι τίποτα καινούριο.

3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ  Η έννοια των διαθεσίμων μεταβάλλεται διαχρονικά και καθορίζεται κάθε φορά από τις κοινωνικές δομές.  Φεουδαρχικές κοινωνίες: Έλεγχος από έναν ή λίγους πάνω στον άνθρωπο-στην πολιτιστική του ανάπτυξη-στα Φυσικά Διαθέσιμα  Μετά τη δουλοκτητική επανάσταση το μόνο διαθέσιμο που ελέγχει και διαθέτει ο άνθρωπος είναι η εργασία του.  Μετά την αστική επανάσταση:  Επιταχύνει συμμετοχή και χρήση αγαθών από τα φυσικά διαθέσιμα.  Κατάργηση πολλών κοινωνικών και κυβερνητικών περιορισμών.  «Αρμονία» μεταξύ προσωπικού και κοινωνικού συμφέροντος  Κυριαρχία του «Laisser-Fair”

4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ  Alfred Marshall «Αρχές Οικονομίας» - Δεν υπάρχει αρμονία  Keynes –Έλεγχος των φυσικών διαθεσίμων – Κρατικός παρεμβατισμός  Marx «Κομμουνιστικό Μανιφέστο»:  Κοινωνία εκμεταλλευτών-εκμεταλλευομένων  Δεν υπάρχει πρόβλημα διαθεσίμων αλλά πρόβλημα κατανομής τους  Ο έλεγχος των εργαλείων, της γνώσης, της γης, των κεφαλαίων κλπ καθοριστικός  Η αταξική κοινωνία λύση στα προβλήματα των διαθεσίμων.

5 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  Δεν είναι αποτέλεσμα λογικής αφαίρεσης Οικονομολόγων και Κοινωνιολόγων αλλά αντικειμενική αντίληψη, αποτέλεσμα κοινωνικών πιέσεων και αναγκών.  Προβληματισμός εξαιτίας της εξάντλησης:  Σημαντικών φυσικών διαθεσίμων  Ανεξερεύνητων περιοχών  Οι παγκόσμιοι πόλεμοι έγιναν για τον έλεγχο:  Των φυσικών διαθεσίμων  Της παραγωγής  Του ανθρώπινου δυναμικού

6 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  Τα διαθέσιμα ήταν το «θετό παιδί» της οικονομικής διαδικασίας. Σαν μέρος της διαδικασίας παραγωγής είχαν επίδραση:  Στο κόστος  Στην τιμή  Τη ζήτηση  Την προσφορά  Αποτέλεσμα  Λανθασμένες ιδέες:  Σύνδεση διαθεσίμων με χειροπιαστά πράγματα  Παραγκωνισμός των ανθρώπινων και πολιτιστικών διαθεσίμων  Τα διαθέσιμα σαν συγκεκριμένο αντικείμενο για κατοχή  Τα διαθέσιμα κάτι στατικό ή σταθερό  Όπου διαθέσιμα και αντίσταση

7 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

8 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

9

10 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

12 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τη βάση της εθνικής ασφάλειας και ευημερίας  Τα φυσικά διαθέσιμα αποτελούν τα θεμέλια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google