Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 8 Η νέα οικονομία 8.1 Η μετάβαση από την παλιά στη νέα οικονομία. 8.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της νέας ψηφιακής οικονομίας. 8.3 Οι κυριότερες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 8 Η νέα οικονομία 8.1 Η μετάβαση από την παλιά στη νέα οικονομία. 8.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της νέας ψηφιακής οικονομίας. 8.3 Οι κυριότερες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κεφάλαιο 8 Η νέα οικονομία 8.1 Η μετάβαση από την παλιά στη νέα οικονομία. 8.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της νέας ψηφιακής οικονομίας. 8.3 Οι κυριότερες εφαρμογές της νέας οικονομίας. 8.4 Η νέα ψηφιακή επιχείρηση

3 3.1 Η μετάβαση από την παλιά στη νέα οικονομία Το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από: –Την γιγάντωση της βαριάς βιομηχανίας και την μαζική παραγωγή προϊόντων και αγαθών ευρείας κατανάλωσης. –Την εκμηχάνιση και την εισαγωγή αυτοματισμών στην παραγωγική διαδικασία. –Την ανάπτυξη τεχνικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. –Την εμφάνιση νέων μεθόδων χρηματοδότησης των επενδύσεων –Την συνεχή αναδιαμόρφωση των συστημάτων παραγωγής

4 Η βιομηχανική και αργότερα η πρώιμη τεχνολογική επανάσταση δεν εφαρμόστηκε με τον ίδιο ρυθμό από χώρα σε χώρα. Το κριτήριο για την συμμετοχή μιας χώρας στην βιομηχανική εποχή ήταν η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών και η δυνατότητα αξιοποίησης των. Παρατηρείται συσσώρευση κεφαλαίου σε Εθνικό επίπεδο. Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου - Πολυεθνικές επιχειρήσεις. Διεθνοποίηση της επιχειρηματικής δράσης - Δημιουργία και ανάπτυξη του υπερεθνικού κεφαλαίου. Αναγκαιότητα για την δημιουργία υπερεθνικών οικονομικών και πολιτικών θεσμών και οργάνων ελέγχου.

5 Τάσεις παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Σύγκλιση των δύο τομέων - Τηλεματική. Δημιουργία της νέας τεχνολογικής βάσης: Σύγκλιση της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών και του οπτικοακουστικού τομέα. Δικτύωση Η/Υ - Παγκόσμιο Διαδίκτυο - απελευθέρωση των δυνατοτήτων Παγκόσμια ψηφιακή Ηπειρος- Ραγδαίες αλλαγές (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές) Ανακατανομή του πλούτου

6 Η πορεία της μετάβασης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Σύγκρουση των δομών της παλιάς και της νέας οικονομίας. Αποτελέσματα: –Αποβιομηχάνιση ολόκληρων περιοχών –Αποδιάρθρωση συμπληρωματικών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. –Απαξίωση εργασιακών ειδικοτήτων, γνώσεων και προσόντων. Η Πορεία μετάβασης….έχει επιπτώσεις

7 Συμπέρασμα.. Οι επιχειρήσεις που έλαβαν τα μηνύματα των καιρών και προσάρμοσαν τις δομές αλλά και τις αντιλήψεις τους δείχνουν να κερδίζουν το στοίχημα της επιβίωσης. Οι εργαζόμενοι καλούνται να αναβαθμίζουν συνεχώς τα γνωστικά τους προσόντα προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Το κράτος προσπαθεί να δομήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να εντάξει με τον πλέον ομαλό τρόπο τις τρομακτικές αυτές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών

8 3.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της νέας οικονομίας. Η νέα οικονομία τόσο ως έννοια όσο και ως περιεχόμενο, δεν περιορίζεται απλά και μόνο στην βιομηχανία των επικοινωνιών και των πληροφοριών, αλλά διαχέεται στο σύνολο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

9 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας. Η νέα οικονομία στηρίζεται στην γνώση. –Η τεχνολογική αλλαγή απαξιώνει μα ταχύτατο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες επιχειρηματιών και εργαζομένων. –Αναγκαιότητα δόμησης θεσμών δια βίου κατάρτισης. Η νέα οικονομία στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

10 Η νέα οικονομία έχει ως βάση της το διαδίκτυο Απευθύνεται στη νέα παγκόσμια ψηφιακή αγορά σε πραγματικό χρόνο. Η νέα οικονομία καταργεί τους μεσάζοντες. Η νέα οικονομία δημιουργεί νέους μεσάζοντες. Η νέα οικονομία στηρίζεται στην καινοτομία και την αμεσότητα.

11 3.3 Οι κυριότερες εφαρμογές της νέας οικονομίας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο. –B2B–B2B –B2C–B2C Η τηλεργασία. Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση. Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση. –Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης. –Ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας. –Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών

12 8.4 Η νέα ψηφιακή επιχείρηση Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την σπονδυλική στήλη του Ιδιωτικού τομέα στην Ε.Ε απασχολούν την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων Σήμερα απειλούνται από τον διεθνή ανταγωνισμό και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της νέας ψηφιακής αγοράς.

13 Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ψηφιακής επιχείρησης... Α. Ηλεκτρονική διασύνδεση με –Προμηθευτές και καταναλωτές –Με άλλες επιχειρήσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. –Με φορείς δημόσιας διοίκησης –Με τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς. –Με κέντρα πληροφόρησης –Με επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις.

14 Β. Εισαγωγή μεθόδων αυτοματισμού και διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων –Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων –Συνεχής αναπλήρωση αποθεμάτων –Ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων –Οικονομική ανάλυση αλυσίδας Γ. Ηλεκτρονικό εμπόριο Δ. Εισαγωγή τηλεργασίας. Ε. Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση του προσωπικού.

15

16

17


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 8 Η νέα οικονομία 8.1 Η μετάβαση από την παλιά στη νέα οικονομία. 8.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της νέας ψηφιακής οικονομίας. 8.3 Οι κυριότερες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google