Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι ΤΠΕ για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη και η νέα στρατηγική της ΕΕ 2020

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι ΤΠΕ για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη και η νέα στρατηγική της ΕΕ 2020"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι ΤΠΕ για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη και η νέα στρατηγική της ΕΕ 2020
Πολιτική και Πρακτική Maruja Gutiérrez: Advisor to the Director Directorate General for Education and Culture Valencia, Spain 11 June 2010 Μετάφραση: Στέργιος Ναστόπουλος, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

2 Οι ΤΠΕ για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη Πολιτική
Οι ΤΠΕ για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη Πολιτική Μια νέα ατζέντα: «Ευρώπη 2020» Τρεις αλληλένδετες προτεραιότητες Επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες Μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη Επτά τομείς δράσης Ψηφιακός αλφαβητισμός, δεξιότητες και ένταξη Το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας 2009: θετική και απαιτήσεις σχετικά με τις ΤΠΕ

3 Νέα ατζέντα πολιτικής: «Ευρώπη 2020»
Νέο πλαίσιο: κρίση, αλλαγές, προκλήσεις Τρεις πρωταρχικοί στόχοι Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία Βιώσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων, πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική οικονομία. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς : προώθηση μιας οικονομίας υψηλής απασχόλησης επίτευξη κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

4 Εκπαίδευση: ένα κεντρικό ζήτημα
Μια πρόταση πέντε βασικών δεικτών Το 75% του πληθυσμού ηλικίας ετών θα πρέπει να απασχολείται. 3% του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να επενδύεται σε Ε&Α. Να επιτευχθούν οι κλιματικοί/ενεργειακοί στόχοι "20 / 20/ 20” (συμπεριλαμβανομένης της αύξησης στο 30% της μείωσης των εκπομπών, εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες). (ΣτΜ): (20/20/20): Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990 Το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Μια μείωση κατά 20% χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, που πρέπει να επιτευχθεί με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον το 40% της νέας γενιάς θα πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 20 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι θα πρέπει να είναι στα όρια της φτώχειας

5 Ευρώπη 2020: Επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες
Έξυπνη ανάπτυξη  Αειφόρος Ανάπτυξη Aνάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς Καινοτομία  «Ένωσης Καινοτομίας» Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα  « Αποδοτική διαχείριση πόρων στην Ευρώπη» Απασχόληση και δεξιότητες  «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» Εκπαίδευση  «Νεολαία σε κίνηση»  Ανταγωνιστικότητα  «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης » Καταπολέμηση της φτώχειας  «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας» Ψηφιακή κοινωνία  «Μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη»

6 Μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη / 1
Ο γενικός στόχος του Ψηφιακής Ατζέντας είναι η παροχή βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας  από μια  ενιαία ψηφιακή αγορά, που βασίζεται σε γρήγορα και εξαιρετικά γρήγορο internet και διαλειτουργικές εφαρμογές. Η ατζέντα αυτή έχει ως στόχο να καθορίσει το βασικό ρόλο που η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα πρέπει να διαδραματίσουν εάν η Ευρώπη θέλει να επιτύχει τις φιλοδοξίες της για το 2020 Ο στόχος αυτής της ατζέντας είναι να χαράξει μια πορεία για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού των ΤΠΕ, κυρίως του διαδικτύου, ένα ζωτικό μέσο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του Προγράμματος Δράσης θα προωθήσει την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσει την καθημερινή ζωή τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .

7 Μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη / 2

8 Μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη / 3
Επτά άξονες δράσης: Μια ζωντανή ψηφιακή ενιαία αγορά Η διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα Εμπιστοσύνη και ασφάλεια Γρήγορη και εξαιρετικά γρήγορη πρόσβαση στο Internet Έρευνα και καινοτομία Ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού, των δεξιοτήτων και ένταξης Ψηφιακός αλφαβητισμός και δεξιοτήτες Περιεκτικές ψηφιακές υπηρεσίες Οφέλη από τις ΤΠΕ στην κοινωνία της ΕΕ

9 Μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη / 4
Καλά διαρθρωμένη διεθνή διάσταση Σχολαστική εκτέλεση, σύμφωνα με την «Ευρώπη 2020» δομή διακυβέρνησης Ισχυροί μηχανισμοί  εσωτερικού και εξωτερικού συντονισμού και συνεργασίας Ετήσια έκθεση (πίνακας αποτελεσμάτων) Οι βασικοί δείκτες απόδοσης Ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των πολιτικών δράσεων Ετήσια Ψηφιακή Συνέλευση για μια ευρεία συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδιαφερομένων σχετικά με την πρόοδο που παρακολουθούνται από τον ψηφιακό πίνακα αποτελεσμάτων.

10 Η ψηφιακός αλφαβητισμός, δεξιότητες και ένταξη / 1
Κεντρική δράση αριθ. 10: Πρόταση ψηφιακού αλφαβητισμού και δεξιοτήτων ως προτεραιότητα για το κανονισμό Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( ) Κεντρική Δράση 11: Έως το 2012, ανάπτυξη εργαλείων για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των αρμοδιοτήτων των  επαγγελματιών και των χρηστών ΤΠΕ, που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και προς το EUROPASS και η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τον επαγγέλματα σχετικών με τις ΤΠΕ με σκοπό  να αυξήσει τις ικανότητες και την κινητικότητα των επαγγελματιών των ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

11 Ψηφιακό επίπεδα ικανοτήτων στην ΕΕ: ένα νέο κοινωνικό χάσμα

12 Η ψηφιακός αλφαβητισμός, δεξιότητες και ένταξη / 2
Αξιοποίηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και των δεξιοτήτων αποτελεί προτεραιότητα για τον κύριο στόχο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» που θα ξεκινήσει το 2010, συμπεριλαμβανομένης της δρομολόγησης ενός Πολυμερούς τομεακού συμβουλίου για τις δεξιότητες ΤΠΕ και την απασχόληση για την αντιμετώπιση των διαφόρων [τυχών της ζήτησης και της προσφοράς. Προώθηση  μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων γυναικών και των  γυναικών που επιστρέφουν στο εργατικό δυναμικό των ΤΠΕ μέσω της στήριξης διαδικτυακών εκπαιδευτικών μέσων, με βάση την ηλεκτρονική μάθηση (eLearning) και της κοινωνικής δικτύωσης Ανάπτυξη έως το 2011, ένα online εργαλείο εκπαίδευσης των καταναλωτών στις νέες τεχνολογίες των μέσων ενημέρωσης (π.χ. τα δικαιώματα των καταναλωτών στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό εμπόριο, προστασία των δεδομένων, αλφαβητισμός στα media , κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.). Το εργαλείο αυτό θα παρέχει προσαρμοσμένες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για τους καταναλωτές, εκπαιδευτικούς και άλλους πολλαπλασιαστές στα 27 κράτη μέλη

13 Ο ψηφιακός αλφαβητισμός, δεξιότητες και ένταξη / 3
 Ο ψηφιακός αλφαβητισμός, δεξιότητες και ένταξη / 3 Πρόταση έως το 2013 σε όλη την ΕΕ δεικτών ψηφιακών ικανοτήτων και ικανοτήτων  στα media. Συστηματική αξιολόγηση της προσβασιμότητας σε αναθεωρήσεις της νομοθεσίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ψηφιακής ατζέντας, π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, e-ταυτότητα, e-υπογραφή, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Με βάση μια επανεξέταση των επιλογών, υποβολή προτάσεων μέχρι το 2011, η οποία θα εξασφαλίσει ότι οτι οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα (και ιστοσελίδες που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες) είναι πλήρως προσβάσιμα από το 2015. Διευκόλυνση της έως το 2012, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους, ενός μνημόνιου συμφωνίας για την ψηφιακή πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.

14 Ο ψηφιακός αλφαβητισμός, δεξιότητες και ένταξη /4
Τα κράτη μέλη θα πρέπει:  Να εφαρμόσουν έως το 2011 μακροπρόθεσμες πολιτικές ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ψηφιακού  αλφαβητισμού και να προωθήσουν σχετικών κινήτρων για τις ΜΜΕ και τις μειονεκτούσες ομάδες Να εφαρμόσουν έως το 2011 τις διατάξεις σχετικά με την αναπηρία του πλαίσιο Τηλεπικοινωνιών και την οδηγία σχετικά με τις Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων Να ενσωματώσουν μεθόδους eLearning στις εθνικές πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών, την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών.

15 Χρήση του Διαδικτύου για την στα  online μαθήματα της τυπικής εκπαίδευσης 2007 2009

16 Χρήση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση 2007 2009
Χρήση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση  

17 Συμπεράσματα του ΕΔΚ 2009 σχετικά με τις ΤΠΕ
 Συμπεράσματα του ΕΔΚ 2009 σχετικά με τις ΤΠΕ  Το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας 2009 έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με ορισμένα θέματα συναφή με ΤΠΕ  ΤΠΕ, εκπαίδευση και καινοτομία  ΤΠΕ, εκπαίδευση και απασχόληση  ΤΠΕ και των δημιουργικών βιομηχανιών  ΤΠΕ και ιθαγένεια 

18 ΤΠΕ, εκπαίδευση και καινοτομία
Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα εξαιρετικά καινοτόμο τομέα και έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν την καινοτομία σε άλλους τομείς και υπηρεσίες Οι ΤΠΕ είναι γενικά αναγνωρίζεται οτι είναι μοχλοί για την καινοτομία και την κατάρτιση (βλέπε έρευνα Καθηγητών)  Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, έχει επικεντρωθεί περισσότερο μέχρι στιγμής στις βασικές ικανότητες και την παραγωγική χρήση Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία των ΤΠΕ με τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και ικανότητα για καινοτομία Τα εργαλεία ΤΠΕ επίσης κατάλληλοι για την ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων καινοτομίας, όπως η πολυπολιτισμική ομάδική εργασία 

19 ΤΠΕ, εκπαίδευση και απασχόληση
Οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα να καταστούν ευρωπαϊκός παράγων ανάπτυξης και κινητήρια δύναμη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα  Σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει ένα έλλειμμα των  επαγγελματιών στις ΤΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς δραστηριότητας. Πρόσφατες εκτιμήσεις τοποθετούν το έλλειμμα της τάξης των θέσεων εργασίας μέχρι το 2010 Είναι απαραίτητο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των νέων για την επαγγελματική χρήση των ΤΠΕ, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας  Μια ειδική περίπτωση: τα 30 εκατομμύρια των νέων Ευρωπαίων κοριτσιών και των γυναικών. Η ανισορροπία των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ είναι άνω του μέσου όρου Οι ΤΠΕ είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση των υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης που απαιτούνται για μια έξυπνη εργατική δύναμη στον 21ο αιώνα 

20 ΤΠΕ και δημιουργικές βιομηχανίες
ΤΠΕ και  δημιουργικές βιομηχανίες Οι Πολιτιστικών και Δημιουργικών βιομηχανιών (ΠΔΒ), έχουν αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα καινοτόμο τομέα, με μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, συνεισφέροντας περίπου το 2,5% στο ΑΕΠ της ΕΕ και παρέχοντας περίπου 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ  Το Πολιτιστικό περιεχόμενο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών, τροφοδοτούν τη ζήτηση για ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες, ψηφιακές τεχνολογίες, νέες ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και συσκευές τηλεπικοινωνιών  Μέσω εταιρικών σχέσεων με την εκπαίδευση, οι ΠΔΒ μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εξοπλισμό των ευρωπαίων πολιτών με τις αναγκαίες δημιουργικές, επιχειρηματικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες  

21 ΤΠΕ και ιθαγένεια Η μετάβαση προς την ψηφιακή κουλτούρα είναι μία από τις βασικές προκλήσεις του 21ου αιώνα  Οι ΤΠΕ  προκαλούν δραστικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας, με πρωτοφανή ταχύτητα  Η Γενική προσβασιμότητα σε δυνατότητες μάθησης είναι ένα από τέτοιες αλλαγές, αλλά υπάρχουν και λιγότερο θετικές.  Η εκπαίδευση κατέχει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των νέων μοντέλων και τα ήθη και έθιμα της ψηφιακής κοινωνίας Η Δικτυακή δεοντολογία, η διαχείριση προσωπικής ταυτότητας, προστασία της ιδιωτικής ζωής, η πειρατεία, την ασφάλεια των παιδιών, αποτελούν επείγοντες τομείς δράσης. 

22 Μερικά συμπεράσματα Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν το δυναμικό των ΤΠΕ για το  επάγγελμα τους και για την καθημερινή τους ζωή Οι ΤΠΕ έχει καταστεί ουσιαστικό εργαλείο μάθησης.  Οι δεξιότητες στις ΤΠΕ έχουν γίνει μια πρώτη τάξεως αλφαβητισμός  Ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να παρέχονται και πιστοποιούνται από επίσημα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

23 Κάποιες πραγματικότητες
 Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχουν προχωρήσει πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια  Ο εξοπλισμός σε ΤΠΕ και οι υποδομές είναι πλέον ευρέως προσβάσιμες και είναι προσιτά εργαλεία καθημερινής χρήσης Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα βασικό στοιχείο κάθε πολιτικής για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα.  Ωστόσο, η περίπτωση για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι καθόλου σαφής, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη στη θέση του οδηγού. Υπάρχει μια κάποια «κόπωση της πολιτικής» - υπάρχει ανάγκη για ανανέωση και τον επαναπροσδιορισμό των  συζητήσεων σχετικά με τις πολιτικές στις ΤΠΕ

24 Αλλά τα καλά νέα είναι ότι η πρακτική δεν δείχνει σημάδια κόπωσης ... ...
Over to Brian

25 Thank you for your attention!


Κατέβασμα ppt "Οι ΤΠΕ για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη και η νέα στρατηγική της ΕΕ 2020"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google