Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IrYdium Chemistry Lab. Θεωρείται λογισμικό προσομοίωσηςΘεωρείται λογισμικό προσομοίωσης Ανοικτό περιβάλλον διερεύνησηςΑνοικτό περιβάλλον διερεύνησης Επιτρέπει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IrYdium Chemistry Lab. Θεωρείται λογισμικό προσομοίωσηςΘεωρείται λογισμικό προσομοίωσης Ανοικτό περιβάλλον διερεύνησηςΑνοικτό περιβάλλον διερεύνησης Επιτρέπει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IrYdium Chemistry Lab

2 Θεωρείται λογισμικό προσομοίωσηςΘεωρείται λογισμικό προσομοίωσης Ανοικτό περιβάλλον διερεύνησηςΑνοικτό περιβάλλον διερεύνησης Επιτρέπει μοντελοποίηση χημικών φαινομένων και διαδικασιώνΕπιτρέπει μοντελοποίηση χημικών φαινομένων και διαδικασιών

3 ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ VLAB Η καλή οργάνωση θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε 3 διδακτικές ώρες Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της`ενότητας – Σύνθεση και υπολογισμός του pH των διαλυμάτων των αλάτων- με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση». Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα το Εικονικό Εργαστήριο του λογισμικού: «IrYdium». Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται.

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να μπορούν οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονικού εργαστηρίου, να παρασκευάζουν διαλύματα αλάτων μέσα από την διαδικασία εξουδετέρωσης οξέων με βάσεις. Να μπορούν οι μαθητές/τριες να γράφουν τις αντιδράσεις εξουδετέρωσης, διάστασης και ιοντισμού. Να μπορούν οι μαθητές/τριες προβλέπουν την περιοχή του pH των διαλυμάτων αλάτων και να επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή τους εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονικού εργαστηρίου.

5 Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία φύλλα εργασίας είναι η πρόβλεψη. Με αυτήν επιδιώκουμε: (α) Να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν οι μαθητές τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο. (β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα προκύψει από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής διαδικασίας. Είναι απαραίτητη διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. Tρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 1ου φύλλου εργασίας, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική της πειραματική σχεδίαση.

6 Στις δραστηριότητες 4 και 5 εκτελείται σχολαστικός έλεγχος υποθέσεων-πειραματικών αποτελεσμάτων ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων από τους μαθητές. Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι παραγωγική οργάνωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο του συντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού- λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητήσεων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες.

7 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» Φύλλο εργασίας 1 οΦύλλο εργασίας 1 οΦύλλο εργασίας 1 οΦύλλο εργασίας 1 ο Φύλλο εργασίας 2 οΦύλλο εργασίας 2 οΦύλλο εργασίας 2 οΦύλλο εργασίας 2 ο Φύλλο εργασίας 3 οΦύλλο εργασίας 3 ο

8 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ KAI ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ HCl ΚΑΙ ΝαΟΗ. 1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α. Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NaCl. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7……… Β.Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου:.............................................................................................................................................................................................................. 1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις:............................................................................................................................... Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα.

9 1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. Παρασκευάστε, με τη βοήθεια ογκομετρικής φιάλης των 100 ml, διάλυμα 0,2 Μ HCl (δ.HCl) με αραίωση διαλύματος 1Μ HCl που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Η αρχική ποσότητα του διαλύματος HCl που θα χρησιμοποιήσετε υπολογίζεται από τον τύπο: C HCl 1.Vαρχ = C HCl 2.Vτελ, δηλαδή 1.Vαρχ = 0,2.0,1, οπότε Vαρχ = ……… λίτρα, δηλ. ……… ml. Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «HCl 0,2M». Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε 100 mL διαλύματος NαΟΗ 0,2M (δ. NαΟΗ). Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «NαΟΗ 0,2M». Αναμίξτε σε ποτήρι των 250 mL 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 mL διαλύματος NaCl, (δ. NaCl). Με την βοήθεια του τύπου Cαρχ.Vαρχ = Cτελ.Vτελ, υπολογίστε τις συγκεντρώσεις του HCl και της ΝaOH μετά την ανάμιξη, καθώς και την συγκέντρωση του ΝaCl που παράγεται. (ΝaCl …… M) Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού των 250 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «NaCl ……. M».

10 1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl. (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τις συγκεντρώσεις του οξέος και της ασθενούς βάσης μετά την ανάμιξη. Για το ΗCl έχουμε: C ΗCl 1.Vαρχ = C ΗCl 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,05 = C ΗCl 2.0,1, οπότε C ΗCl 2= ……… Μ Για το NaOH έχουμε: CNaOH 1.Vαρχ = CNaOH 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,050 = CNaOH 2.0,1, οπότε C NaOH 2 = ……… Μ Το ΗCl αντιδρά με το NaOH σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: ΗCl + NaOH → NaCl + Η 2 Ο …… Μ …… Μ …… Μ To NaCl είναι άλας και στο νερό διίσταται πλήρως σύμφωνα με την αντίδραση: NaCl → Na + + Cl - … Μ … Μ … Μ Το ιόν Na+, επειδή προέρχεται από την ισχυρή βάση NaOH, δεν αντιδρά με το Η 2 Ο. Επίσης το ιόν Cl- επειδή προέρχεται από ισχυρό οξύ (ΗCl), δεν αντιδρά με το Η 2 Ο. Συνεπώς το pH στην περίπτωση αυτή είναι ………, δηλαδή το διάλυμα είναι ………………….. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρόπου προσέγγισης (Με τη βοήθεια εικονικού και χωρίς την βοήθεια εικονικού εργαστηρίου). Συζητήστε επίσης την πιθανότητα τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις να είναι λίγο διαφορετικά.

11 1.5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NaCl. Είχες προβλέψει ότι το pH του διαλύματος αυτού στους 25 0 C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7……… και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο pH του διαλύματος στους 25 0 C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7……… Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες;.............................................................................................................. 1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NaCl. Το pH του διαλύματος στους 25 0 C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7………

12 ΣΥΝΘΕΣΗ KAI ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NH 4 Cl ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ HCl ΚΑΙ ΝH 3. 2 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α. Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NH 3 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NH 4 Cl. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7……… Δίδονται Κb NH 3 = 1,74.10 -5 και Kw=10 -14. Β Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου:........................................................................................................... 1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις:............................................................................................................................. Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα.

13 1.3 Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. Παρασκευάστε με τη βοήθεια ογκομετρικής φιάλης των 100 mL διάλυμα 0,2 Μ ΗCl (δ. HCl) με αραίωση διαλύματος 1Μ ΗCl που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Η αρχική ποσότητα του διαλύματος HCl 1Μ που θα χρησιμοποιήσετε υπολογίζεται από τον τύπο: C HCl 1.Vαρχ = C HCl 2.Vτελ, δηλαδή 1.Vαρχ = 0,2.0,1, οπότε Vαρχ = ……… λίτρα, δηλ. ……… ml. Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «HCl 0,2M». Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε 100 mL διαλύματος NH 3 0,2M (δ. NH 3 ). Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «ΝΗ 3 0,2M». Αναμίξτε σε ποτήρι των 250 mL 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 mL διαλύματος ΝΗ 4 Cl, (δ. NH 4 Cl). Με την βοήθεια του τύπου Cαρχ.Vαρχ = Cτελ.Vτελ, υπολογίστε τις συγκεντρώσεις του HCl και της NH 3 μετά την ανάμιξη, καθώς και την συγκέντρωση του ΝΗ 4 Cl που παράγεται. (ΝΗ 4 Cl … M) Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού των 250 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «ΝΗ 4 Cl … M». ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΗ 4 Cl. (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

14 Αρχικά πρέπει να υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις του οξέος και της βάσης μετά την ανάμιξη Για το έχουμε C HCl *Vαρχ.=C HCl *Vτελ. Δηλαδή 0,2*0,05= C HCl *0,1 οπότε C HCl = 0,1Μ Για την NH 3 έχουμε C NH 3 * V αρχ.=C NH 3 *V τελ. Οπότε C NH 3 = 0,1M Η αντίδραση είναι HCl + NH 3  NH 4 Cl Το NH 4 Cl  NH 4 + + Cl - 0,1M 0,1M 0,1M Το ιόν προέρχεται από ισχυρό οξύ δεν αντιδρά με το νερό. Το άλλο ιόν NH 4 + είναι συζυγές οξύ ασθενούς βάσης NH 3 και αντιδρά με το νερό Το Κa του NH 4 + υπολογίζεται με τον παρακάτω τρόπο Κw= K NH4+ *K NH3 ή K NH4+ = Κw/ K NH3 οπότε K NH4+ =10 -14 /1,74*10 -5 10 -14 /1,74*10 -5 =x*x/0,1-x θεωρούμε 0,1-x=0,1 και βρίσκουμε x=0,75*10 -5 =[ H 3 O + ] και pH=-log0,75*10 -5 =5,12 αντίδραση NH 4 + + H 2 O -> <- NH 3 + H 3 O + Αρχικά/Μ0,1 Αντιδρούν /Μ-x Παράγονται /Μ x x Ισορροπία /Μ(0,1-x) x x

15 1.5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NH 3 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NH 4 Cl. Είχες προβλέψει ότι το pH του διαλύματος αυτού στους 25 0 C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7……… και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο pH του διαλύματος στους 25 0 C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7……… Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες;........................................................................................................... 1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NH 3 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NH 4 Cl. Το pH του διαλύματος στους 25 0 C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7…… Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7………

16 ΣΥΝΘΕΣΗ KAI ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ CH 3 COONa ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ CH 3 COOH ΚΑΙ ΝaOH. 1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α. Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων CH 3 COOH 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα CH 3 COONa. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: Μεγαλύτερο του 7(8,86) Ίσο με 7 ………… Μικρότερο του 7……… Δίδονται Κa CH 3 COOH = 1,82.10 -5 και Kw=10 -14. Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ………………………………………................................................................. 1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις:...........................................................................................................

17 1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. Παρασκευάστε, με τη βοήθεια ογκομετρικής φιάλης των 100 ml, διάλυμα 0,2 Μ CH 3 COOH (δ. CH 3 COOH) με αραίωση διαλύματος 1Μ CH 3 COOH που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Η αρχική ποσότητα του διαλύματος CH 3 COOH που θα χρησιμοποιήσετε υπολογίζεται από τον τύπο: C CH3COOH 1.Vαρχ = C CH3COOH 2.Vτελ, δηλαδή 1.Vαρχ = 0,2.0,1, οπότε Vαρχ = …… λίτρα, δηλ. …… ml Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «CH 3 COOH 0,2M». Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε 100 mL διαλύματος NαΟΗ 0,2M (δ. NαΟΗ). Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «NαΟΗ 0,2M». Αναμίξτε σε ποτήρι των 250 mL 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 mL διαλύματος CH 3 COONa, (δ. CH 3 COONa). Με την βοήθεια του τύπου Cαρχ.Vαρχ = Cτελ.Vτελ, υπολογίστε τις συγκεντρώσεις του CH 3 COOH και του NαΟΗ μετά την ανάμιξη, καθώς και την συγκέντρωση του CH 3 COONa που παράγεται. (CH 3 COONa …. M) Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού των 250 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα σε «CH 3 COONa …. M».


Κατέβασμα ppt "IrYdium Chemistry Lab. Θεωρείται λογισμικό προσομοίωσηςΘεωρείται λογισμικό προσομοίωσης Ανοικτό περιβάλλον διερεύνησηςΑνοικτό περιβάλλον διερεύνησης Επιτρέπει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google