Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ «Η οργάνωση της γνώσης». Τα φαινόμενα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ «Η οργάνωση της γνώσης». Τα φαινόμενα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ «Η οργάνωση της γνώσης»

2 Τα φαινόμενα

3 « Το pH του ανθρώπινου αίματος έχει τιμή 7,40. Αν pH αίματος < 7,2 ⇒ εμφανίζεται κώμα, Αν pH αίματος > 7,6 ⇒ εμφανίζεται μυική ακαμψία. Πώς το αίμα διατηρεί το pH του πρακτικά σταθερό ;»

4 ΝΟΜΟΙ Η ρυθμιστική ικανότητα Η εξίσωση Henderson [Η 3 Ο + ]=Κ a.Cοξέος / Cβάσης

5 ΜΕΓΕΘΗ Η συγκέντρωση Η θερμοκρασία, K a,K b [H 3 0 + ],[OH - ] pH,pOH Ο λόγος C HA /C A-

6 Οι περιπτώσεις

7 Δυσκολίες-Ιδέες των μαθητών Οι μαθητές/ριες πιστεύουν ότι: Το pH του ρυθμιστικού διαλύματος δεν αλλάζει, ανεξαρτήτως της ποσότητας ιόντων Η 3 Ο + ή ΟΗ - που εισάγεται σε αυτό.

8 Δυσκολίες-Ιδέες των μαθητών Οι μαθητές/ριες πιστεύουν ότι: Στα όξινα διαλύματα δεν υπάρχει βάση και στα βασικά δεν υπάρχει οξύ, ξεχνώντας ότι στην περίπτωση του κοινού ιόντος το ασθενές οξύ συνυπάρχει με τη συζυγή του βάση και αντίστροφα.

9 Δυσκολίες-Ιδέες των μαθητών Οι μαθητές/ριες πιστεύουν ότι: Κάθε διάλυμα οξέος που περιέχει και άλας του με ισχυρή βάση είναι όξινο και κάθε διάλυμα βάσης που περιέχει και άλας της με ισχυρό οξύ είναι βασικό.

10 Στρατηγικές 1ο βήμα.Υπολογίζουμε τον αριθμό των mol των ουσιών στα αρχικά διαλύματα. 2 ο βήμα Εξετάζουμε αν οι διαλυμένες ουσίες αντιδρούν μεταξύ τους. 3 ο βήμα Γράφουμε την αντίδραση (μονόδρομη) 4 ο βήμα Υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις των ουσιών στο τελικό διάλυμα 5 ο βήμα Γράφουμε τις διαστάσεις και τους ιοντισμούς των ηλεκτρολυτών

11 Β2.1. Πείραμα επίδειξης με φύλλο εργασίας α1) Σε 3 ποτήρια ζέσεως βάζουμε : Στο 1ο : 100 mL H 2 O ( Δ1 ), Στο 2ο : 100 mL ΗCl 0,1 M ( Δ2 ), Στο 3ο : 100 mL μείγματος CH 3 COOH 0,1 M (Ka=10 -5 ) & CH 3 COONa 0,1 M ( Δ3 ). Στη συνέχεια προσδιορίζουμε, με πεχάμετρο, το pH τους (οι μαθητές συμπληρώνουν τον επόμενο πίνακα, στο φύλλο εργασίας): pH Δ1 Η2ΟΗ2Ο Δ2 HCl 0,1 M Δ3 CH 3 COOH 0,1M + CH 3 COONa 0,1 M

12 α2) Στα Δ1, Δ2 & Δ3, προσθέτουμε από 1 mL διαλύματος ΝaOH 1 M & προσδιορίζουμε, με πεχάμετρο, το pH των διαλυμάτων που προκύπτουν ( Δ1΄, Δ2΄, Δ3΄ ). Οι μαθητές συμπληρώνουν τον επόμενο πίνακα, στο φύλλο εργασίας: pH Δ1΄ Η 2 Ο + ΝaOH Δ2΄ HCl + ΝaOH Δ3΄ [CH 3 COOH + CH 3 COONa] + ΝaOH

13 α3) Στα Δ1 και Δ3, προσθέτουμε από 1 mL διαλύματος HCl 1 M & προσδιορίζουμε, με πεχάμετρο, το pH των διαλυμάτων που προκύπτουν ( Δ1΄΄, Δ3΄΄ ) : pH Δ1΄΄ Η 2 Ο + HCl Δ3΄΄ [CH 3 COOH + CH 3 COONa] + HCl α4) Στα Δ2 και Δ3, προσθέτουμε από 10 mL Η 2 Ο & προσδιορίζουμε, με πεχάμετρο, το pH των διαλυμάτων που προκύπτουν ( Δ2΄΄, Δ3΄΄΄ ) : pH Δ2΄΄ HCl + Η 2 Ο Δ3΄΄΄ [CH 3 COOH + CH 3 COONa] + Η 2 Ο

14 α5) Οι μαθητές συμπληρώνουν τον επόμενο πίνακα (στο φύλλο εργασίας) : % ΔpH pH (Δ1΄ Η 2 Ο+ΝaOH ) - pH (Δ1 Η 2 Ο ) = 71,4% pH (Δ1΄΄ Η 2 Ο+HCl ) - pH (Δ1 Η 2 Ο ) = 71,4% pH (Δ2΄ HCl+ΝaOH ) - pH (Δ2 HCl ) = 5% pH (Δ2΄΄ HCl+Η 2 Ο ) - pH (Δ2 HCl ) = 4% pH (Δ3΄ Ρ.Δ.+ NaOH ) - pH (Δ3 Ρ.Δ. ) = 0,8% pH (Δ3΄΄ Ρ.Δ.+HCl ) - pH (Δ3 Ρ.Δ. ) = 1% pH (Δ3΄΄΄ Ρ.Δ.+ Η 2 Ο ) - pH (Δ3 Ρ.Δ. ) = 0%

15 α5) Οι μαθητές συμπληρώνουν τον επόμενο πίνακα (στο φύλλο εργασίας) : % ΔpH pH (Δ1΄ Η 2 Ο+ΝaOH ) - pH (Δ1 Η 2 Ο ) = 71,4% pH (Δ1΄΄ Η 2 Ο+HCl ) - pH (Δ1 Η 2 Ο ) = 71,4% pH (Δ2΄ HCl+ΝaOH ) - pH (Δ2 HCl ) = 5% pH (Δ2΄΄ HCl+Η 2 Ο ) - pH (Δ2 HCl ) = 4% pH (Δ3΄ Ρ.Δ.+ NaOH ) - pH (Δ3 Ρ.Δ. ) = 0,8% pH (Δ3΄΄ Ρ.Δ.+HCl ) - pH (Δ3 Ρ.Δ. ) = 1% pH (Δ3΄΄΄ Ρ.Δ.+ Η 2 Ο ) - pH (Δ3 Ρ.Δ. ) = 0%

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΑΣΚΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ Ερώτηση 1 : Τι παρατηρείτε ως προς τη μεταβολή του pH των διαλυμάτωνΔ1,Δ2,Δ3; ……………………………………… ………………… Συμπέρασμα-ονομασία: Το pH του διαλύματος Δ3 (CH 3 COOH+CH 3 COONa) παραμένει πρακτικά ………: α) όταν προσθέσουμε σε αυτό σχετικά μικρές ποσότητες ………………… οξέος ή ……………… βάσης ή β) όταν …………...... με νερό σε σχετικά μικρά όρια. Το διάλυμα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ονομάζεται ρυθμιστικό διάλυμα ( Ρ.Δ. ) ⇒ Ρυθμιστικό ονομάζεται το διάλυμα που ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………. Ερώτηση 2: Από τι αποτελείται το ρυθμιστικό διάλυμα Δ3, κατά Bronsted - Lowry; …………………………………………………………………………

17 Πως εξηγείται η ρυθμιστική δράση των ρυθμιστικών διαλυμάτων Ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει ασθενές οξύ και την συζυγή βάση Προσθήκη βάσης Ρ.Δ μετά την προσθήκη της βάσης Προσθήκη οξέος Ρ.Δ μετα την προσθήκη οξέος

18


Κατέβασμα ppt "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ «Η οργάνωση της γνώσης». Τα φαινόμενα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google