Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PROFIL ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Καλοβούλου Λ.*, Σοφός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PROFIL ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Καλοβούλου Λ.*, Σοφός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PROFIL ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Καλοβούλου Λ.*, Σοφός Α.-Γ.*, Κατωπόδη Ε.*, Γκούβας Λ., Φαρδή Π.-Ν., Παπαδημητρίου Β., Λαναράς Λ. Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν. Λαμίας *Γ. Ν. Καρπενησίου

2 Σκοπός Μελέτη ορισμένων χαρακτηριστικών ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) και δυσλιπιδαιμία συγκριτικά με διαβητικούς τύπου 2 χωρίς δυσλιπιδαιμία.

3 Υλικό & Μέθοδος Μελετήθηκαν σε 1 έτος 176 ασθενείς με ΣΔ2: 121 άνδρες 55 γυναίκες Σχέση Α/Γ = 2,2:1 Ηλικία: 52,06 ± 12,31 έτη Μέση διάρκεια ΣΔ: 9,8 ± 4,02 έτη

4 Υλικό & Μέθοδος ΟΜΑΔΑ Α (n=88) με δυσλιπιδαιμία ΟΜΑΔΑ Β (n=88) χωρίς δυσλιπιδαιμία Παράγοντες που μελετήθηκαν: Hba1c BMI Αρτηριακή πίεση Στεφανιαία Νόσος Φαρμακευτική αγωγή

5 Αποτελέσματα Ύπαρξη στεφανιαίας νόσου (p < 0,05)

6 Αποτελέσματα Ύπαρξη Αρτηριακής Υπέρτασης (p<0,01)

7 Αποτελέσματα BMI: μη στατιστικά σημαντικές διαφορές ΟΜΑΔΑ Α: 28 ± 4,83 ΟΜΑΔΑ Β: 28 ± 5,01

8 Αποτελέσματα Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (Hba1c): μη στατιστικά σημαντικές διαφορές ΟΜΑΔΑ Α: 6,2 – 10,2 (Μ.Ο. 7,81±1,07) ΟΜΑΔΑ Β: 6,2 – 10,2 (Μ.Ο. 7,80±1,07)

9 Αποτελέσματα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: –Οι ασθενείς με ΣΔ2 και δυσλιπιδαιμία (ομάδα Α) είχαν ανάγκη για 2 τουλάχιστον αντιϋπερτασικά και λάμβαναν κυρίως στατίνες –Η αντιδιαβητική αγωγή δεν διέφερε στις δυο ομάδες –Οι περισσότεροι ασθενείς λάμβαναν μετφορμίνη

10 Συμπεράσματα Στη μελέτη αυτή, οι ασθενείς με ΣΔ2 και δυσλιπιδαιμία εμφάνιζαν μεγαλύτερη συχνότητα ΣΝ και ΑΥ συγκριτικά προς τους διαβητικούς χωρίς δυσλιπιδαιμία. Διαβητικοί ασθενείς με δυσλιπιδαιμία δεν φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορές στη διαβητική ρύθμιση, στο δείκτη μάζας/σώματος και στο είδος της αντιδιαβητικής αγωγής σε σύγκριση με τους διαβητικούς χωρίς δυσλιπιδαιμία.


Κατέβασμα ppt "PROFIL ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Καλοβούλου Λ.*, Σοφός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google