Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προοπτικές Συνεργασίας του Νοσοκομείου Λαμίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προοπτικές Συνεργασίας του Νοσοκομείου Λαμίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προοπτικές Συνεργασίας του Νοσοκομείου Λαμίας
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 Προοπτικές Συνεργασίας του Νοσοκομείου Λαμίας με φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Προοπτικές Συνεργασίας του Νοσοκομείου Λαμίας με φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

2 Κτίριο Β’ Σανατόριο

3 θεμελιώθηκε στις Παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2006

4 Αναπτυγμένες 302 κλίνες Νέος οργανισμός 450 κλίνες

5 4 ειδικές μονάδες σημαντικές για τη λειτουργία του Νοσοκομείου και την
εξυπηρέτηση των πολιτών Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου (Μ.Σ.Ν.) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) Βραχεία Νοσηλεία

6 Επίσης στο Νοσοκομείο λειτουργούν ….. 8 χειρουργικές αίθουσες
λειτουργούν ….. 8 χειρουργικές αίθουσες 6 εργαστηριακά τμήματα και Αξονικό Τομογράφο. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Τραυματολογικό Κέντρο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας (Τ.Η.Ν.)

7 1) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Για τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 1) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας α) ) Είναι υπεύθυνο, για την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της Τεχνικής Υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι΄ αυτά υλικών, β) Τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας, γ) Τη διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, δ) Την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην Βιοϊατρική τεχνολογία και την μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο και ε) Την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων

8 2) Αυτοτελή Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής
Για τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 2) Αυτοτελή Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής α) Όπου χειρίζεται όλα τα θέματα οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων για την εγκατάσταση, τη διαχείριση πρόσβασης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας του προσωπικού σε κάθε εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και πληροφοριακού εξοπλισμού, β) Την συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών, την διαχείριση απόδοσης και πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο καθώς και την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και την ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών, γ) Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του νοσοκομείου, αλλά και τη λήψη και συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

9 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας
Το ‘ΟΠΣΥ’ περιλαμβάνει τα υποσυστήματα: Διοικητικο-Οικονομικό Διαχείρισης Ασθενή Ιατρικό Εργαστηριακό Επιτελική Πληροφόρηση / Β.Ι. Διασυνδέσεις / HL7. και καλύπτει : 8 Νοσοκομεία Άμφισσα Θήβα Καρπενήσι Κάρυστο Κύμη Λαμία Λιβαδειά Χαλκίδα και 2 πιλοτικά Κέντρα Υγείας (Αταλάντη, Μακρακώμη)

10 Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Δ/νση και διαρθρώνεται:
Για τους φοιτητές του Τμηματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Δ/νση και διαρθρώνεται: Α) Από την Υποδ/νση Διοικητικού σε τμήματα: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γραμματείας Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών Κίνησης Ασθενών Β) Από την Υποδ/νση Οικονομικού σε τμήματα: Οικονομικού Προμηθειών & Διαχείρησης Υλικού Αυτοτελή Γραφείο Επιστασίας Αυτοτελή Γραφείο Ιματισμού

11 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εδώ και τέσσερα (4) χρόνια, ο κος Παπανάγνου Γεώργιος (Δ/ντής της Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου), α) Καρδιαγγειακό-Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος του Υπερήχου Καρδίας του Triplex β) Ενδοκρινολογικό – Διαβητολογικό, όπου εκπαιδεύονται στο πως λειτουργούν τα λογισμικά και οι εφαρμογές: Των Βιοχημικών Αναλυτών γ) Ουρολογικό, όπου εκπαιδεύονται στο πως λειτουργούν τα λογισμικά και οι εφαρμογές: Υπερήχων Νεφρών-Ουρητήρων για την Νεφρική λειτουργία δ) Μαστογραφίας, όπου εκπαιδεύονται στο πως λειτουργούν τα λογισμικά και οι εφαρμογές: Της γ-camera ε) Οφθαλμολογικό, όπου εκπαιδεύονται στο πως λειτουργούν τα λογισμικά και οι εφαρμογές: Της Περιμετρίας Α Υπέρηχο-Διαθλασιμετρία Σχισμοειδής Λυχνία κ.α. στ) Ακτινολογικό, όπου εκπαιδεύονται στο πως λειτουργούν τα λογισμικά και οι εφαρμογές: Του Υπερήχου κοιλίας, αγγείων, θυρεοειδούς κ.α. Ακτινογραφίας Αξονικού Τομογράφου z) Πνευμονολογικό όπου εκπαιδεύονται στο πως λειτουργούν τα λογισμικά και οι εφαρμογές: 1.του ελέγχου αερισμού και αιματώσεων 2.της σπειρομέτρησης Η) Νευρολογικό 1.CT εγκεφάλου 2. Μυογραφήματος θ) ΩΡΛ Ακουστικής δοκιμασίας

12 Σκοπός των φροντιστηριακών μαθημάτων
Σκοπός των φροντιστηριακών μαθημάτων Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Ανατομίας I & ΙΙ και Φυσιολογίας I & ΙΙ Λήψη γνώση στις απεικονιστικές Τεχνικές στην Πράξη, κατανόηση της δομής και λειτουργίας των οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Εξοικείωση τόσο με τον ιατρικό εξοπλισμό στο φυσικό περιβάλλον του νοσοκομείου, όσο και με τους χρήστες ιατρούς

13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α) Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική εδώ και τρία (3) χρόνια … …περίπου 30 φοιτητές, εθελοντικά … … και για ένα (1) ολόκληρο μήνα …. πρακτική άσκηση και εκπαίδευση φοιτητών σε τμήματα του νοσοκομείου μας, όπως: στο Τμήμα Πληροφορικής, στον Αξονικό Τομογράφο, στον Καρδιολογικό Υπέρηχο, Οφθαλμολογική κλινική , όπου στο τέλος της πρακτικής άσκησης δινόταν και σχετική βεβαίωση πρακτικής άσκησης. σε συνεργασία με άλλα 2 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου σας, δόθηκαν Πτυχιακές εργασίες σε φοιτητές που αφορούσαν το νοσοκομείο μας.

14 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Β) ΕΣΠΑ ( ), του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) - Πράξη « Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων » Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών (-τριών) των Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική & Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς συναφείς με το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών τους θέσεις πρακτικής άσκησης Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Οικονομικά Περιφερειακή Ανάπτυξη Η άσκηση των φοιτητών(-τριών) θα γίνεται σε 2 μήνες το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει 3 έτη.

15 Η συνολική επιδότηση από το ΕΠΕΔΒΜ ανά φοιτητή(-τρια) προβλέπει:
Την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητων (-τριες). Τα έξοδα μετακίνησης των φοιτητών (-τριών). Την ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών(-τριών) έναντι ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης. Πληροφορίες για την Διαδικασία Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης θα δοθεί από το Πανεπιστήμιο σας

16 ΔΑΣΤΑ Γεν. Νοσ/μείο Λαμίας Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου σας, στην προσέγγιση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας όπως είναι και το Νοσοκομείο μας

17 Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας


Κατέβασμα ppt "Προοπτικές Συνεργασίας του Νοσοκομείου Λαμίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google