Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαυροματίδης Β. , Χατζής Γ. , Βλαχοπούλου Μ. , Λακασας Γ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαυροματίδης Β. , Χατζής Γ. , Βλαχοπούλου Μ. , Λακασας Γ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ: ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

2 Μαυροματίδης Β. , Χατζής Γ. , Βλαχοπούλου Μ. , Λακασας Γ
Μαυροματίδης Β., Χατζής Γ., Βλαχοπούλου Μ., Λακασας Γ., Αμανατίδου Α.,Καραφώλας Ι. Βοσνακίδης Θ. Β΄ Παθολογικό τμήμα – Οφθαλμολογικό τμήμα Γ.Ν. Θεσσαλονίκης « ο Άγιος Δημήτριος»

3 Εισαγωγή Ο σακχαρώδης διαβήτης ως μεταβολικό σύνδρομο προκαλεί χρόνιες ειδικές επιπλοκές όπως αυτή της μικροαγγειοπάθειας. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σχετίζεται άμεσα με την διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη και το επίπεδο ρύθμισης του σακχάρου.

4 Επιδημιολογία Δ.Α. Συχνότερη αιτία τύφλωσης στο δυτικό κόσμο
Μετά από 20 έτη νόσου η συχνότητα της φθάνει το 90%.

5 Παθογένεια Γλυκοζοεξαρτώμενοι μηχανισμοί
Διαταραχες στο μεταβολισμό των πολυολών (συσσώρευση σορβιτόλης) Γλυκοζυλίωση πρωτεινών Αγγειακοί μηχανισμοί Διαταραχές ενδοθηλίου και υποστηρικτικων κυττάρων Αποφράξεις τριχοειδών και ανάπτυξη νεοαγγείων

6 Classification of Diabetic Retinopathy
Neovascularization (4 categories) – Nonproliferative (NPDR) 1. Early to moderate NPDR 2. Severe NPDR (preproliferative) – Proliferative (PDR) 1. Non-high-risk PDR 2. High-risk PDR

7

8 Non-Proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR)
Μικροανευρύσματα, αιμορραγίες, σκληρά εξιδρώματα

9 Severe NPDR (Pre-Proliferative)
Η ισχαιμία και η υποξία οδηγούν τελικά στη δημιουργία νεοπλαστων τριχοείδων. (IRMA)

10 Proliferative Diabetic Retinopathy

11 Treatment of Diabetic Retinopathy (Ocular)
Laser – Focal for macular edema – Pan-retinal for neovascularization Vitrectomy Medications

12 Σκοπός Να μελετηθεί η εμφάνιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε συνάρτηση με την σωστή ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη και την διάρκειά του.

13 Μέθοδος - υλικό Μελετήθηκαν 300 ασθενείς που παρακολουθούνται από το εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο αδιαλείπτως τα τελευταία 7 έτη.

14 Ταυτότητα έρευνας Φύλο 135 άνδρες (45,6%) 165 γυναίκες (54,8%) Ηλικία
Μ.Ο.: 66,3 έτη (εύρος 28 – 82 έτη) Τύπος ΣΔ ΣΔ τύπου 1: 16 (5,4%) ΣΔ τύπου 2α: 184 (61,3%) ΣΔ τύπου 2β: 100 (33,3%) Διάρκεια ΣΔ Μ.Ο.: 10,37 έτη (εύρος 1 – 37 έτη)

15 Οι ασθενείς κατά την προσέλευσή τους στο Ε. Δ. Ι
Οι ασθενείς κατά την προσέλευσή τους στο Ε.Δ.Ι. υποβάλλονταν σε έλεγχο συγκεκριμένων εργαστηριακών παραμέτρων ενώ ανά έτος προσκόμιζαν λεπτομερή οφθαλμολογική εξέταση με βυθοσκόπηση. Τα μελετηθέντα στοιχεία τέθηκαν σε επεξεργασία με το στατιστικό πακέτο SPSS 14.0.

16 Αποτελέσματα 78 ασθενείς ( 26 % ) παρουσίασαν μη παραγωγικού σταδίου διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη στους ασθενείς αυτούς ήταν κατά μέσο όρο 12,5 έτη.

17

18 Η διακύμανση της τιμής της Hba1c εμφανίζεται προοδευτικά υψηλότερη
( 8,47 % ) συγκρινόμενη με τον μέσο όρο του δείγματος ( 7,21 % ).

19 Ρύθμιση διαβήτη στις δυο ομάδες
Μ.Ο. : 8,47% Μ.Ο: 7,21%

20 Σε 19 εξ΄αυτών διαπιστώθηκε εξέλιξη των ευρημάτων της βυθοσκόπησης σε βλάβες παραγωγικού σταδίου ενώ οι 7 υποβλήθηκαν σε θεραπεία φωτοπηξίας με laser.

21

22 Προκύπτει σημαντική στατιστική σχέση της διάρκειας του Σακ
Προκύπτει σημαντική στατιστική σχέση της διάρκειας του Σακ. Διαβήτη ( p<0,001 ) και της εμφάνισης βλαβών. Εμφανίζεται δε, απόλυτη συσχέτιση της βαρύτητας των ευρημάτων και της σωστής ρύθμισης της γλυκαιμίας.

23 Εμφάνιση βλαβών σε σχεση με την διάρκεια του ΣΔ
P< 0,001

24 Ρύθμιση διαβήτη στους ασθενείς με ΔΑΟ
Ρύθμιση διαβήτη στους ασθενείς με ΔΑΟ Μ.Ο. : 9,57% Μ.Ο: 8,41% P<0,0001

25 Συμπεράσματα Η εμφάνιση και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας βρίσκεται σε συνάρτηση με την σωστή γλυχαιμική ρύθμιση και την διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη. Ο ρυθμιζόμενος σακχαρώδης διαβήτης καθυστερεί σημαντικά την εμφάνιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

26 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Μαυροματίδης Β. , Χατζής Γ. , Βλαχοπούλου Μ. , Λακασας Γ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google