Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Δημόσιες σχέσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στο (δημοκρατικό) Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόδρομος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Δημόσιες σχέσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στο (δημοκρατικό) Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόδρομος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Δημόσιες σχέσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στο (δημοκρατικό) Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόδρομος Γιαννάς, Α.Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας Χρήστος Μπιμπίτσος, Ν.Α. Πέλλας

2 2 Εισαγωγή-Ατζέντα Η πρόκληση της συμμετοχικής δημοκρατίας και ο νέος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Το όραμα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η Τοπική Ατζέντα 21 Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας στο δημοκρατικό προγραμματισμό Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή ηλεκτρονική δημοκρατία; Αξιολόγηση των διαδικασιών του δημοκρατικού προγραμματισμού

3 3 Η πρόκληση της «συμμετοχικής δημοκρατίας»  Τι είναι η «συμμετοχική δημοκρατία»; Αρχαία Ελλάδα: άμεση δημοκρατία, Εκκλησία του Δήμου Γιώργος Παπανδρέου: Ο πολίτης για να μπορεί να ελέγχει, θα συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων, των προϋπολογισμών, των πολιτικών προτεραιοτήτων (Εφ. «Τα Νέα Σαββατοκύριακο», 3-4/9/05) Συνοπτικά χαρακτηριστικά: Ενεργός συμμετοχή των πολιτών:  Στη λήψη αποφάσεων για την τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη  Στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον  Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και συνυπευθυνότητα κατά τη διαχείριση υποθέσεων με κοινωνικές προεκτάσεις

4 4 «Συμμετοχική Δημοκρατία» & Τοπική Αυτοδιοίκηση  Οι οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν προνομιακό τόπο για τη λειτουργία και εμπέδωση των διαδικασιών της συμμετοχικής διακυβέρνησης. Μέσω: Διαδικασιών δημοκρατικού προγραμματισμού Προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης Ανάληψης τοπικών πρωτοβουλιών, δράσεων εθελοντισμού, προγραμμάτων δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών κ.ά.

5 5 Αειφορία και Τοπική Ατζέντα 21  Ο νέος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (διαχείριση των τοπικών υποθέσεων με βάση την τοπική πραγματικότητα, τον περιφερειακό ανταγωνισμό, τις διεθνείς προκλήσεις και υποχρεώσεις)  Η επίτευξη της Αειφορίας (κύρια κατεύθυνση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης –5ο, 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον)  Η «Τοπική Ατζέντα 21» (δέσμευση των τοπικών κοινωνιών-Ρίο 1992, ως πεδίο εφαρμογής των αρχών της συμμετοχικής δημοκρατίας Διαμόρφωση μίας ισχυρής τοπικής κουλτούρας «συμμετοχικής δημοκρατίας» Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και ενσωμάτωση των αρχών της Αειφορίας στον δημοκρατικό Προγραμματισμό Επίτευξη του τοπικού οράματος και προσέγγιση της Αειφορίας

6 6 Η συμβολή των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  Η διαμόρφωση μίας ισχυρής τοπικής κουλτούρας «συμμετοχικής δημοκρατίας» προϋποθέτει τη χρήση συμβατικών και ηλεκτρονικών μέσων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Το πεντάγωνο των δράσεων επικοινωνίας για τη «συμμετοχική δημοκρατία» Ενημέρωση- πληροφόρηση Ευαισθητοποίηση- εκπαίδευση Συμμετοχή- Εθελοντισμός Διαβουλεύσεις- Διαπραγμάτευσ η Αξιολόγηση- Επανατροφοδότησ η

7 7 Οι ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης Από την επισκόπηση 5 ενδεικτικών δικτυακών πυλών ελληνικών Δήμων (Αθηναίων, Αμαρουσίου, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χανίων) προκύπτει ότι: Οι ιστοσελίδες είναι ελάχιστα διαδραστικές – δεν υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονικό διάλογο στο πλαίσιο ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα Η παρουσίαση των επίσημων πολιτικών, η πληροφόρηση για τα αναπτυξιακά προγράμματα και το δημοκρατικό προγραμματισμό είναι αποσπασματική Η μέριμνα για την υποστήριξη των τοπικών επενδύσεων και το μάρκετινγκ των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι περιορισμένη Δεν λαμβάνεται μέριμνα για την πληροφόρηση δημοτών που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα

8 8 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή ηλεκτρονική δημοκρατία (e-governance VS e-democracy) ;  Περιορισμοί στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δημοκρατίας Μικρός αριθμός χρηστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο (ψηφιακό χάσμα –digital divide) Ελλιπείς υποδομές Έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης  Δυνατότητες προς την ηλεκτρονική δημοκρατία Διοικητικός συντονισμός και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση “on line” παρεμβάσεις στο δημοκρατικό προγραμματισμό Συμμετοχή σε ομάδες ηλεκτρονικού διαλόγου με συγκεκριμένη θεματολογία Ηλεκτρονική ανταλλαγή εμπειριών

9 9 Αξιολόγηση των διαδικασιών του δημοκρατικού προγραμματισμού  Εύρος και βαθμός αντιπροσωπευτικότητας της τοπικής κοινωνίας  Ορθολογική λήψη αποφάσεων (βασισμένη σε βάσεις δεδομένων, ΓΣΠ)  Ποιότητα ενημέρωσης-αντικειμενικότητα πληροφόρησης  Διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία

10 10 Το μέλλον Οι συμβατικές και ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις και προγράμματα επικοινωνίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής κουλτούρας για «συμμετοχική δημοκρατία» Επιτρέπουν την εξωστρέφεια και τη συνεργασία, στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων (σύνδεση του τοπικού με το διεθνές) Υπό προϋποθέσεις και μέσω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος, υποστηρίζουν τη μετάβαση από την “ηλεκτρονική διακυβέρνηση” στην “ηλεκτρονική δημοκρατία”


Κατέβασμα ppt "1 Δημόσιες σχέσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στο (δημοκρατικό) Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόδρομος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google