Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αριστοτέλους 18, 54623 Θεσσαλονίκη Τηλ: – Fax: –

2 Το Σκεπτικό Ίδρυσης του ΕΚΕΠΠ
Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.) υπήρξε το αποτέλεσμα γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύστερα από την κοινή εκτίμηση ότι:

3  Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες της, ιδιαίτερα εξαιτίας των αλλαγών που συντελούνται σε αυτής και  Ο ρόλος που διαδραματίζει η Θεσσαλονίκη σε μια εξαιρετικά σημαντική διασυνοριακή περιφέρεια καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ενός κέντρου διευρυμένης γεωγραφικής δικαιοδοσίας σε θέματα που αφορούν την ενημέρωσης, την επικοινωνία, τον πολιτισμό.

4 Το ΕΚΕΠΠ ιδρύθηκε το 1999 αποτελώντας εξέλιξη του «Γραφείου Ενημέρωσης του Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που λειτουργούσε επί της οδού Κάρόλου Ντηλ 29, από το 1994 έως το 1999 Είναι το πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα ως προς το εύρος τεκμηρίωσης δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωσης, ως προς την περιφερειακή εμβέλεια (Βόρεια Ελλάδα και Βαλκάνια), ως προς την ικανότητα ανάληψης και υλοποίησης ενημερωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ως προς το απασχολούμενο προσωπικό.

5 Το ΕΚΕΠΠ:  Παρέχει γενική ενημέρωση για την Ε.Ε. αποτελώντας το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με την Ε.Ε.  Διανέμει φυλλάδια και πολύπτυχα έντυπα που αναφέρονται σε θέματα και πολιτικές προτεραιότητας της Ε.Ε.

6  Διαθέτει ενημερωμένη βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα και τις κυριότερες εκδόσεις της Ε.Ε.  Ανταποκρίνεται σε ερωτήματα ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης απαντώντας άμεσα ή παραπέμποντας στις κατάλληλες πηγές.  Διοργανώνει εκδηλώσεις ποικίλης φύσης με στόχο την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

7 Όλες οι υπηρεσίες και τα έντυπα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ

8 Οι κύριοι στόχοι του ΕΚΕΠΠ είναι:
 Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδίως των νέων, των ηλικιωμένων, των γυναικών καθώς και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκπροσώπων των φορέων της τοπικής κοινωνίας για τα ευρωπαϊκά δρώμενα. Η προώθηση του προβληματισμού και του διαλόγου με τους πολίτες για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και ειδικότερα για τις εξελίξεις που συντελούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9 Η συνεργασία σε πολιτιστικό επίπεδο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την προσέγγιση και κατανόηση των διαφορών μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό  Η συγκέντρωση στοιχείων σε τοπικό επίπεδο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη τους τα τοπικά αιτήματα και τις ιδιαιτερότητες κατά την διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής τους με τον πολίτη.

10 Τι μπορεί να κάνει το ΕΚΕΠΠ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας: Διαρκής αποστολή σε αρμόδιους φορείς των Νομών Δράμας και Σερρών όλης της σειράς των επίσημων ενημερωτικών εντύπων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαρκής ενημέρωση για κοινοτικά προγράμματα του είναι σε ισχύ.

11 Παρουσίαση on line των επίσημων πηγών πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ιστοχώρου Europa σε στελέχη ΟΤΑ, δημοτικών επιχειρήσεων, εργατικών κέντρων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Σεμινάρια κατάρτισης μίας ή δύο ημερών σε επιλεγμένα στελέχη για την εφαρμογή διασυνοριακών ευρωπαϊκών πολιτικών ή για άλλα εξειδικευμένα θέματα, όπως το project financing από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου και ειδικά συμβουλευτικά γραφεία.

12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αριστοτέλους 18, 54623 Θεσσαλονίκη Τηλ: – Fax: –


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google