Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών & Εφοδιαστικής Διαχείρισης Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Τηλ.: +30 210 8203673-5, Fax: +30 210 8203684 Email: kostas.zografos@aueb.gr Παρουσίαση Μαθήματος

2 2 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΕΡΓΟ Ένα σύνολο λειτουργικά συνδεδεμένων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη προκαθορισμένου στόχου. Ο στόχος του έργου είναι μοναδικός (δεν έχει επαναληπτικό χαρακτήρα).

3 3 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ Συγκεκριμένη αρχή και τέλος Σαφώς καθορισμένοι στόχοι Το εγχείρημα είναι μοναδικό και όχι επαναλαμβανόμενο Χρησιμοποιούνται πόροι Υπάρχει χρονικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

4 4 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (TAXIS). Κατασκευή συγκοινωνιακής υποδομής (αεροδρόμιο Σπάτων, μετρό, τραμ, Εγνατία Οδός). Εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά. Τηλεοπτική, κινηματογραφική, θεατρική παραγωγή. Οργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων (Ολυμπιακοί Αγώνες). Συντήρηση εγκαταστάσεων (μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου).

5 5 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Καθορισμός των στόχων του έργου. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Εξασφάλιση αποτελεσματικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Κατάρτιση και τήρηση χρονοδιαγράμματος. Διοίκηση ποιότητας. Διοίκηση κόστους.

6 6 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Προσδιορισμός προβλήματος Καθορισμός στόχων και της σχετικής σημασίας τους Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων Επιλογή προτιμότερης εναλλακτικής Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος Ανάπτυξη τεχνολογικού προτύπου Κατάρτιση προϋπολογισμού Παρακολούθηση και έλεγχος Παραγωγή προγράμματος έργου Ολοκλήρωση έργου Αξιολόγηση επιτυχίας του έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου Shtub, A., J. Bard, and S. Globerson, “Project Management: Engineering, Technology and Implementation”, Prentice Hall, 1994.

7 7 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργων Επιλογή και Αξιολόγηση Έργων Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων Χρονικός Προγ/μός Έργων Προγ/μός Πόρων Έργων Κόστος και Χρήση Πόρων Έργων Μέθοδοι Αξιολόγησης Έργων Σχεδιασμός και Οργάνωση Έργων Έλεγχος Έργων Μέθοδοι επιλογής Έργων

8 8 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ι) 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά έργων Κύκλος ζωής έργου Κατηγοριοποίηση έργων Οργάνωση έργου 2. Επιλογή και Αξιολόγηση Έργων Ανάλυση κόστους-οφέλους Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας Πολυκριτηριακή αξιολόγηση έργων 3. Προγραμματισμός Έργου Στόχοι και περιορισμοί στην ανάπτυξη ενός έργου Προσδιορισμός δραστηριοτήτων, εκτίμηση χρονικής διάρκειας και απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Κατασκευή δικτύου έργου

9 9 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΙΙ) 4. Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων Critical Path Method Project Evaluation Review Technique 5. Κόστος και Χρήση Πόρων Έργου Υπολογισμός κόστους Σχέση κόστους – χρονικής διάρκειας έργου Εξομάλυνση κατανομής πόρων Διοίκηση πολλαπλών έργων (Programme Management) 6. Έλεγχος Έργου Τεχνικές ελέγχου έργων

10 10 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να: Αξιολογούν έργα και προγράμματα. Προγραμματίζουν με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου. Παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ένα έργο. Εφαρμόζουν διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας ενός έργου.

11 11 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Ι) 1. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Μαθήματος 2. Διαφάνειες / Διαλέξεις Μαθήματος 3. Διδακτικά Βιβλία / Βοηθήματα Μαθήματος: Avraham Shtub, Jonathan F. Bard, Shlomo Globerson, (Πρόλογος Κ.Π. Αναγνωστόπουλος), “Διαχείριση Έργων – Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική”, 2 η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008. Rory Burke (Πρόλογος Σέργιος Λαμπρόπουλος), “Διαχείριση Έργου (Project Management) - Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου”, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 1 η Έκδοση, 2002.

12 12 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΙI) 4. Τα παρακάτω βιβλία, που είναι διαθέσιμα στο Αναγνωστήριο του Πανεπιστημίου: Moder J., C.R. Phillips, and E.W. Davis, “Project Management with CPM, PERT and Precedence Diagramming”, 3 rd Edition, Blitz Pub Co., February 1995. Shwalbe, Κ., “Information Technology Project Management”, Bk&Cd Rom edition, International Thomson Publishers, 1999. Shtub, A., Bard, J., and S. Globerson, “Project Management: Engineering, Technology, and Implementation”, Prentice Hall, 1994. Cadle, J., D. Yeates, “Project Management for Information Systems”, Prentice Hall, 3 rd Edition, 2001. Lock, D., “Project Management”, 7 th Edition, Gower, 2000.

13 13 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βαθμός εργασίας (30%) Βαθμός τελικής γραπτής εξέτασης (70%) Παρακολούθηση Μαθημάτων Παρακολούθηση Φροντιστηριακών μαθημάτων Προγραμματισμός Έργων (Κατασκευή δικτύου, σχέσεις χρονικής εξάρτησης δραστηριοτήτων) Προγραματισμός έργων (μέθοδος CPM, μέθοδος PERT) Εξομάλυνση Πόρων (Resource Leveling) Μέθοδοι Ελέγχου Έργων Συνολικό Φροντιστηριακό Μάθημα – Προετοιμασία Εξετάσεων Παρακολούθηση Εργαστηριακών Μαθημάτων Εργαστηριακό μάθημα για την εκμάθηση του Λογισμικού Διαχείρισης Έργων (Ms Project)


Κατέβασμα ppt "1 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google