Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013
Συμπράξεις Comenius Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α/θμιας

2 Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης.

3 Πρέπει να περιλαμβάνουν σχολεία από 3 τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες( που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης). Μία τουλάχιστον από αυτές πρέπει να είναι Κράτος-Μέλος της ΕΕ. Ένα από τα σχολεία αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή.

4 Οικο-Πολίτες της Κοινής Ευρώπης 2009-2011
Πολωνία, Ελλάδα (6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού ), Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία), Τουρκία, Βουλγαρία, Δανία, Νορβηγία, Εσθονία, Ολλανδία Σχολεία: 16 (το συντονιστικό σχολείο στην Πολωνία και άλλα 15 εταιρικά) Ο αρχικός στόχος είναι να καταστούν οι συμμετέχοντες πιο ευαίσθητοι στη σημασία των κλιματολογικών αλλαγών του πλανήτη, η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η ανάγκη να ακολουθηθούν υγιείς τρόποι ζωής.

5 Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου
Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου

6 Ελλάδα, Κύπρος(Ι΄Δημοτικού Σχολείου Πάφου "Ευαγόρας Παλληκαρίδης“), Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβακία, Λιθουανία Στόχος μας είναι να εργαστούμε όλοι μαζί, να έρθουμε πιο κοντά στα παιδιά μας και να δούμε πώς ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνίας μας.

7 "ABC The art of being a child"
Ελλάδα (3Ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου), Δημοκρατία της Τσεχίας, Πολωνία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

8

9 Landmarks and Monuments» (Oρόσημα και Μνημεία).
Tieplatzschule από τη Γερμανία, St. Michael’s School από την Ιρλανδία, Escola Les Acàcies από την Ισπανία, Scuola Media “U. Allegri από την Ιταλία, Escola Básica 1 dos Templários από την Πορτογαλία, και Storkyrkoskolan and Björngårdsskolan από τη Σουηδία, 1o Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου. Στόχος του προγράμματος είναι να εργαστούμε από κοινού για να γνωρίσουν οι μαθητές μας τα μνημεία της χώρας τους αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

10 Οι δραστηριότητες της σύμπραξης θα πρέπει να ενσωματωθούν στις κανονικές σχολικές δραστηριότητες και να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών.

11 Παραδείγματα δραστηριοτήτων
Συναντήσεις για το σχέδιο μεταξύ όλων των ιδρυμάτων που εμπλέκονται στη σύμπραξη Ανταλλαγές προσωπικού και μαθητών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. ανταλλαγές εκπαιδευτικών, επισκέψεις μελέτης, ανταλλαγές μαθητών) Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με σχολεία εταίρους στο εξωτερικό Θεματικές εργασίες, έρευνα Σύνταξη, δημοσίευση και διάδοση υλικού σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας Παραγωγή τεχνικών αντικειμένων, σχεδίων, καλλιτεχνικών αντικειμένων

12 Παραστάσεις (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις)
Οργάνωση εκθέσεων, παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού Γλωσσική προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών για να διασφαλιστεί ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις των γλωσσών εργασίας της σύμπραξης ή εκμάθηση γλωσσών των χωρών/ ιδρυμάτων των εταίρων. Συνεργασία με άλλα σχέδια αντίστοιχης θεματικής περιοχής (π.χ. μέσω των Πολυμερών Σχεδίων Comenius και των Πολυμερών Δικτύων Comenius), συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε εκδηλώσεις δικτύου συναφούς θεματικής. Δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης Διάδοση της εμπειρίας από την υλοποίηση του σχεδίου και τα αποτελέσματα του

13

14 Στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS: The school garden που συμμετέχει το δημοτικό σχολείο ΑΞΙΟΝ, γιορτάζουμε την ημέρα της γεωργίας και του υγιεινού φαγητού παρουσιάζοντας την ακόλουθη δραστηριότητα: Μαγειρεύουμε 9 υγιεινά παραδοσιακά μενού με λαχανικά ή φρούτα ως βασικά συστατικά. Κάθε πιάτο αντιπροσωπεύει μια διαφορετική χώρα της ομάδας των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Συνταγές από την Ελλάδα Recipes from Greece Recipes from Spain Recipes from Whales Recipes from Bulgaria Recipes from Italy Recipes from Poland Recipes from Romania Recipes from Sweden

15

16 Με την ευκαιρία του ευρωπαϊκού προγράμματος comenius στο  όποιο συμμετέχει το νηπιαγωγειο μας την διετία και θέλοντας να γιορτάσουμε και τα γενέθλια της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης με την οποία συνεργαζόμαστε τα τελευταία 4 χρόνια τα παιδιά αποφάσισαν να ζυμώσουμε αντί "μια τούρτα γενεθλίων" μπισκότα δίδυμα!!!

17

18

19

20 Ποιοι μπορούν να (επ)ωφεληθούν
Το προσωπικό και οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καθώς και έμμεσα η τοπική κοινότητα.

21 Σε μία σχολική σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχει ένα μόνο ελληνικό σχολείο. Αιτήσεις που αφορούν στη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός σχολείου στην ίδια σύμπραξη, θα απορρίπτονται όλες ως μη επιλέξιμες.

22 Κάθε ελληνικό σχολικό ίδρυμα έχει το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για σύμπραξη. Στην περίπτωση που το ίδιο σχολείο υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις τότε όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως μη επιλέξιμες.

23 Αιτήσεις ελληνικών σχολείων που υλοποιούν σύμπραξη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες

24 Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντος.

25

26 χρηματοδότηση: Στα εγκεκριμένα για επιχορήγηση ιδρύματα θα δοθεί κατ’ αποκοπή ποσό για τη κάλυψη μέρους του κόστους των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του Κοινού Σχεδίου Μάθησης, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση επιχορήγησης. Το ύψος της επιχορήγησης ανά συμμετέχον ίδρυμα στη σύμπραξη καθορίζεται με βάση τις ελάχιστες δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που προτίθεται να πραγματοποιήσει το αιτούν ίδρυμα.

27 Πολυμερείς και Διμερείς συμπράξεις
Το κατ’ αποκοπή ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: Πολυμερείς συμπράξεις Πολυμερείς και Διμερείς συμπράξεις τουλάχιστον 4 διακρατικές κινητικότητες 8 12 24 6.000 € 9.000 €

28 Ξεκινώντας

29 ΒΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

30 Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

31 Η αρχική ώθηση για να εμπλακεί κάποιος σε σχολική σύμπραξη Comenius έρχεται συνήθως από ένα μεμονωμένο μέλος ή από μια μικρή ομάδα από ομοϊδεάτες συναδέλφους του προσωπικού του σχολείου. Ωστόσο,

32 είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της σύμπραξης ότι αυτός ο αρχικός ενθουσιασμός θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών, διευθυντών σχολείων και βοηθητικό προσωπικό, τους γονείς και (εάν είναι δυνατόν) την ευρύτερη τοπική κοινότητα.

33 Δυνατότητες του σχολείου Συντονιστής του σχεδίου Ομάδα μαθητών
? Δυνατότητες του σχολείου Συντονιστής του σχεδίου Ομάδα μαθητών Ομάδα εκπαιδευτικών Υποστήριξη του σχολείου Θεματική ενότητα Δεξιότητες σχετικές με το σχέδιο

34 Στην πρώτη αυτή φάση επομένως θα ήταν χρήσιμο να γίνουν συναντήσεις μέσα στο σχολείο σας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο σκοπός της σχολικής σύμπραξης Comenius που θέλετε να αναλάβετε, καθώς και να συζητηθούν όλες οι πιθανές προοπτικές της.

35 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

36 Η εξεύρεση εταίρων μπορεί να φαίνεται κάπως τρομακτική στην αρχή
Η εξεύρεση εταίρων μπορεί να φαίνεται κάπως τρομακτική στην αρχή. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρείτε συνεργάτες, που κυμαίνονται από προσωπικές επαφές μέχρι εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ρητά αναπτυχθεί με σκοπό να σας βοηθήσουν στην εύρεση συνεργατών.

37 Βάσεις εξεύρεσης εταίρων Από αναρτήσεις στο Internet
Προσωπικές επαφές Μέσω τρίτων

38 Comenius / Grundvig Training Database : http://ec. europa
Comenius / Grundvig Training Database : Lifelong Learning Programme Project Partner Search : Partner Search Database for LLP : Εξερεύνηση σχολείων, ατόμων, έργων μέσω e-Twinning : LLP Partner / Project Search Database (Regional Directorate of Primary & Secondary Education of Crete) : Partner Search Tool for LLP in Turkey : British Council Schools Online :

39 ( υπάρχοντα προγράμματα, προσωπικές επαφές, μέσω συναδέλφων )
Εταίροι που ήδη ξέρετε ( υπάρχοντα προγράμματα, προσωπικές επαφές, μέσω συναδέλφων ) Μέσω τοπικών ή περιφερειακών διευθύνσεων Σεμινάρια (όπως τα Info Days) που διοργανώνει η ΕΕ, συνέδρια κλπ

40 Θα πρέπει να επενδύσουμε κάποιο χρόνο στην αναζήτηση για το κατάλληλο σχολείο συνεργάτη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους συνεργάτες μας καλά πριν ξεκινήσουμε ένα σχέδιο συνεργασίας, το οποίο θα διαρκέσει δύο χρόνια και προορίζεται να παράγει πολύτιμα αποτελέσματα!

41 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

42 Internet (facebook κ.α)
Internet (facebook κ.α) Τηλέφωνο Fax Ταχυδρομείο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

43 Οι Σχολικές Συμπράξεις Comenius είναι σχέδια συνεργασίας όπου όλοι οι εταίροι έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επομένως όλοι οι εταίροι θα πρέπει να έχουν ισότιμο λόγο στο σχεδιασμό μιας σχολικής σύμπραξης Comenius και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

44 ΠροπαραΣΚευαΣΤικη ΕπιΣΚεψη

45 Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας τους για την παροχή επιχορήγησης, προκειμένου εκπρόσωπός τους να πραγματοποιήσει μια επίσκεψη διάρκειας μιας έως και πέντε ημερών. Η (προαιρετική) επίσκεψη μας δίνει την ευκαιρία να συναντήσουμε τους δυνητικούς συνεργάτες μας, να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε την ιδέα μας για την σχολική σύμπραξη μαζί και να ξεκινήσουμε τη δημιουργία των προσωπικών σχέσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται μια επιτυχημένη Σχολική Σύμπραξη Comenius .

46 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σχολεία
Προϋπολογισμός - Κινητικότητες Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σχολεία Τρόπος και Γλώσσα επικοινωνίας Καθήκοντα εταιρικών σχολείων Απόφαση για ανάληψη συντονιστικού ρόλου Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος Πιθανές θεματικές ενότητες για το πρόγραμμα Συμμετοχή εκπ/κών, μαθητών.

47 Να θυμάστε ότι μια προπαρασκευαστική επίσκεψη όπου συναντώνται όλοι οι εταίροι είναι εξαιρετική ευκαιρία για να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης!

48 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

49 Το συντονιστικό σχολείο υποβάλει το έντυπο της αίτησης στην Εθνική Υπηρεσία του (στην Αγγλική) ηλεκτρονικά και αποστέλλει αντίγραφά της σε κάθε συνεργαζόμενο σχολείο Οι εταίροι υποβάλουν αντίγραφο της αίτησης στον Εθνικό Φορέα τους μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες

50 Να θυμάστε ότι η αίτηση είναι το εισιτήριό σας για να πάρετε τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Comenius σας. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι η κοινή αίτηση είναι ρητή και σαφής, πλήρως συμπληρωμένη και καλύπτει κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους εταίρους στη σύμπραξη.

51 Κατάθεση δικαιολογητικών
Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονταν (έως τις εγκεκριμένες συμπράξεις του 2012) με διαβιβαστικό στη Δ/νση Εκπ/σης που ανήκει η σχολική Μονάδα Έντυπο Αίτησης Μετακίνησης Αντίγραφο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων για τον ορισμό της «Παιδαγωγικής Ομάδας» Αντίγραφο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων για τη μετακίνηση Πρόσκληση από τον ξένο φορέα Αναλυτικό Πρόγραμμα της Επίσκεψης Έγκριση προγράμματος από το ΙΚΥ (μόνο στην περίπτωση της 1ης μετακίνησης) Σε περίπτωση συμμετοχής μαθητών υποβάλλεται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του Δ/ντή του σχολείου ότι έχει παραλάβει ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών

52 Για περισσότερες πληροφορίες
Ξαρχουλάκου Μαρία- Συντονίστρια , Σχολικές συμπράξεις Regio, Ατομική κινητικότητα μαθητών τηλ Πηνελόπη Μουσούρη – Σχολικές συμπράξεις τηλ Σπύρος Χατζηπαπάς – Βοηθοί καθηγητές και σχολεία υποδοχής, Σχολικές συμπράξεις τηλ

53

54 Πηγές : Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: www.iky.gr
 Επεξηγήσεις ανά δράση: Οδηγός για Συμπράξεις Comenius European Commission Comenius School Partnerships – Handbook for schools Ιστοσελίδες Δημ. Σχολείων Ι΄Δημοτικό Σχολείο Πάφου "Ευαγόρας Παλληκαρίδης» 11ο Δημ. Σχολείο Γιαννιτσών 6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημ. Σχολείο Ελευθερίου – Κορδελιού 1ο Δημ. Σχολείο Γιαννιτσών Δημ. Σχολείο Αντιπάρου 2ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου 10ο Δημ. Σχολείο Συκεών Ιδιωτικό Δημ. Σχολείο ΔΕΛΑΣΑΛ 1Ο – 2Ο Δημ. Σχολεία Ασβεστοχωρίου Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου 3ο Δημ. Σχολείο Ζωγράφου 15ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου Ιδιωτικά Σχολεία ΑΞΙΟΝ, Ξάνθη 11ο Δημ. Σχολείο Κομοτηνής Νηπιαγωγείο Κερίου Ζακύνθου Δημ. Σχολείο Βλαχάτων Κεφαλληνίας(http://www.kefalonitis.com/index.php)

55 Comenius Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία
Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α/θμιας


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google