Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” Θέμα: “Η έμφυλη διάσταση της επιχειρηματικής κουλτούρας στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση των προέδρων των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης” ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Λασηθιωτάκη Αικατερίνης

3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΦΩΚΙΑΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΜΕΛΟΣ: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΜΕΛΟΣ: ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

4 ΣΤΟΧΟΣ Η διερεύνηση της επιχειρηματικής κουλτούρας των αγροτισσών και ειδικότερα η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση, τη μορφή και το είδος της επιχειρηματικότητας που επιλέγουν, καθώς και η διερεύνηση των πεποιθήσεων/αντιλήψεων, φιλοδοξιών, προσδοκιών, στόχων και οράματος των αγροτισσών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα εστιάστηκε στις προέδρους των «καθιερωμένων» συνεταιρισμών του Ν.Ηρακλείου. Είναι μια μελέτη περίπτωσης. Κύριο μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η προσέγγιση των προσωπικών εννοιολογικών σχημάτων των αγροτισσών. Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων.

6 Αποτελέσματα έρευνας Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι:  Οι ρόλοι της γυναίκας στην αγροτική κοινωνία οι οποίοι περιορίζονταν και εξακολουθούν να περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό στον οικιακό και μητρικό ρόλο.  Η έλλειψη επιχειρηματικής εμπειρίας και παιδείας.  Η μεγάλη ηλικία των αγροτισσών που επιλέγουν να ασχοληθούν με τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

7 Αποτελέσματα έρευνας  Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και  Η εξάρτηση των αγροτισσών από τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τους φορείς σε επίπεδο επενδύσεων υλικοτεχνικής υποδομής και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και ενημέρωσης – κατάρτισης για θέματα επιχειρηματικότητας

8 Αποτελέσματα έρευνας έχουν σαν συνέπεια την υστέρηση των αγροτισσών σε βασικές επιχειρηματικές γνώσεις και ικανότητες και κυρίως την έλλειψη των κύριων χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν τον/την επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα όπως είναι:  Η έλλειψη βούλησης ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου και  Η αποφυγή της καινοτομίας.

9 Αποτελέσματα έρευνας Το αποτέλεσμα είναι η τάση αναπαραγωγής του κυρίαρχου μοντέλου επιχειρηματικότητας με πρωταρχικό σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και της εργασίας σε βάρος της διατήρησης της συμβολικής ποιότητας που έχουν τα παραδοσιακά προϊόντα που παράγουν και αναδεικνύουν την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής.

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας έρχεται σε διάσταση με το μοντέλο της πολυλειτουργικής γεωργίας το οποίο προωθεί τη παραγωγή από τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς παραδοσιακών προϊόντων με πρώτες ύλες και διαδικασίες παραγωγής που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα κάθε περιοχής συνδέοντας τους με τον αγροτουρισμό και τη ποιοτική αναβάθμιση του μαζικού τουρισμού, ώστε η αύξηση της τελικής αξίας των προϊόντων να προέλθει περισσότερο με τη μεγαλύτερη συμβολική ποιότητα και δευτερευόντως με την μείωση του κόστους παραγωγής.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google