Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μιχάλη Αργυρώς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μιχάλη Αργυρώς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μιχάλη Αργυρώς ΘΕΜΑ : Διερεύνηση συνάφειας μεταξύ Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου σε σχέση με το βαθμό χρήσης του Διαδικτύου. Επιβλέπων Καθηγητής : Πέτρος Λ. Ρούσσος ΡΟΔΟΣ, 2011

2 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου  επίδραση στη ψυχική υγεία χρηστών  παθολογική χρήση Διαδικτύου  σοβαρές επιπτώσεις  ψυχοπαθολογικές διαταραχές, κατάθλιψη, μοναξιά. Τελευταίες δεκαετίες ερευνητικό ενδιαφέρον  έλεγχος παραγόντων πρόγνωσης παθολογικής χρήσης Διαδικτύου ( προσωπικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη ). 

3 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence), κατά Salovey & Mayer (1990) « ικανότητα αντίληψης, επεξεργασίας και κατανόησης συναισθημάτων τόσο σε ατομικό όσο και σε συνολικό επίπεδο ». Τελευταία 20 ετία, ΕΙ  σημαντικός προγνωστικός παράγοντας υποκειμενικής ευημερίας (Austin, Saklofske & Egan, 2007) & ψυχολογικής προσαρμοστικότητας. Λίγες ερευνητικές μελέτες διερεύνηση συνάφειας παθολογικής χρήσης του Διαδίκτυου και συναισθηματικής νοημοσύνης (Beranuy κ. ά., 2009. Engelberg & Sjöberg, 2004. Parker, Taylor, Eastabrook, Schell, & Wood 2008).

4 Σκοπός της Έρευνας – Ερευνητικές Υποθέσεις Σκοπός Έλεγχος κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη δύναται να αποτελέσει σημαντικό προγνωστικό παράγοντα παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου. Ερευνητικές Υποθέσεις Συσχέτιση συναισθηματικής νοημοσύνης και παθολογικής χρήσης Διαδικτύου σε σχέση με τη συχνότητα χρήσης από heavy χρήστες του Διαδικτύου. Συσχέτιση συναισθηματικής νοημοσύνης heavy χρηστών του Διαδικτύου με παθολογική χρήση του Διαδικτύου. Έλεγχος διαφοράς δυναμικών χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο Διαδίκτυο και των απλών χρηστών, ως προς την παθολογική χρήση του Διαδικτύου. Διερεύνηση διαφοράς μεταξύ ημερήσιου χρόνου χρήσης του Διαδικτύου εκτός εργασίας μεταξύ των εργαζόμενων και φοιτητών.

5 Ερευνητικός Σχεδιασμός Ποσοτική μέθοδος έρευνας  ερωτηματολόγια αυτοαναφορών Ερευνητικά εργαλεία : 1.Ελληνική Κλίμακα Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου - GPIUS, ( Ρούσσος & Δεληζήση, 2011). 2. E λληνική K λίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης -GEIS, (Tsaousis, 2008). Η Ελληνική Κλίμακα Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου (GPIUS) περιελάμβανε κι ερωτήματα σχετικά με δημογραφικά στοιχεία.

6 Πληθυσμός - Δειγματοληψία Συμπτωματικό δείγμα 186 ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου : 61 συμμετέχοντες εργαζόμενοι στους τομείς της online Διαφήμισης κι Επικοινωνίας heavy χρήστες του Διαδικτύου ( ομάδα ελέγχου ). 125 συμμετέχοντες φοιτητές τουΠανεπιστημίου Αθηνών ( ομάδα αναφοράς ).

7 Ελληνική Κλίμακα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου (GPIUS) 5 παράγοντες (42 προτάσεις ): 1 παράγοντας GPIUS δυσπροσαρμοστικές γνωσίες (12 προτάσεις ). 2 παράγοντας GPIUS: υπερβολική χρήση / αδυναμία ελέγχου ενόρμησης (10 προτάσεις ). 3 παράγοντας GPIUS ρύθμιση του συναισθήματος (9 προτάσεις ). 4 παράγοντας GPIUS εξάρτηση στο Διαδίκτυο (5 προτάσεις ) 5 παράγοντας GPIUS αυτοεικόνα – κοινωνική άνεση στο διαδίκτυο (6 προτάσεις ).

8 Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (GEIS) 4 βασικές γνωστικές συναισθηματικές ικανότητες (52 προτάσεις ): 1 παράγοντας GEIS έκφραση κι αντίληψη συναισθημάτων 2 παράγοντας GEIS χρήση συναισθημάτων 3 παράγοντας GEIS ενδιαφέρον / ενσυναίσθηση 4 παράγοντας GEIS έλεγχος συναισθημάτων

9 Αποτελέσματα Έρευνας Έλεγχος συνάφειας Συναισθηματικής Νοημοσύνης με Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου

10 Αποτέλεσματα Έρευνας Συνολικός πληθυσμός δείγματος : Παράγοντες 1 έως 4 της κλίμακας GEIS  υψηλή θετική συσχέτιση μόνο με συνολική επίδοση στην κλίμακα της ΣΝ. Παράγοντες 1 και 4 της κλίμακας GEIS  χαμηλές ή μέτριες αρνητικές συσχετίσεις και με τους 5 παράγοντες της κλίμακας GPIUS. Παράγοντας 2 της κλίμακας GEIS  καμία συνάφεια με όλους τους παράγοντες της κλίμακας GPIUS. Παράγοντα 3 της κλίμακας GEIS  καμία συνάφεια με όλους τους παράγοντες της κλίμακας GPIUS.

11 Αποτέλεσματα Έρευνας

12 Εργαζόμενοι δυναμικοί χρήστες του Διαδικτύου : αύξηση στους παράγοντες 1 έως 4 της κλίμακας GEIS  σημαντική αύξηση στη συνολική επίδοση στην κλίμακα ΣΝ των εργαζομένων. Παράγοντες 2 και 3 της κλίμακας GEIS  καμία συχέτιση με τους 1 έως 5 παράγοντες της κλίμακας GPIUS. Παράγοντες 1 και 4 της κλίμακας GEIS  σημαντική αρνητική συσχέτιση με τους παράγοντες 1 έως 4 της κλίμακας GPIUS, αλλά μηδενική συσχέτιση με τον παράγοντα 5 της κλίμακας GPIUS. Πανομοιότυπα αποτελέσματα, αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματικη νοημοσύνη και στην παθολογική χρήση του Διαδικτύου τόσο στον πληθυσμό των συμμετεχόντων στην έρευνα, συνολικά όσο και στη ομάδα των εργαζομένων (heavy χρήστες Διαδικτύου ), μεμονωμένα.

13 Αποτελέσματα Έρευνας

14 Παραγόντες 1 και 4 της κλίμακας GEIS  στατιστικά σημαντικοί συντελεστές γραμμικής συσχέτισης, όμως απόλυτες τιμές αυτων δεν πλησιάζουν τη μονάδα  Μικρή δυνατότητα πρόβλεψης παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου. Παράγοντες 2 και 3 της κλίμακας GEIS  καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με παράγοντες της κλίμακας GPIUS.

15 Αποτελέσματα Έρευνας Στην κλίμακα Παθολογικής χρήσης Διαδικτύου (GPIUS) φοιτητές κι εργαζόμενοι στο Διαδίκτυο  ίδιες επιδόσεις. Ημερήσια χρήση του Διαδικτύου εκτός εργασίας από τους εργαζόμενους και φοιτητές  καμία στατιστική σημαντικότητα. 

16 Συμπεράσματα Ημερήσια χρήση του Διαδικτύου εντός κι εκτός απασχόλησης  μη προβλεπτικός παράγοντας παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου  μη συσχέτιση συχνότητας χρήσης Διαδικτύου με παθολογία στους δυναμικούς χρήστες του Διαδικτύου. Υψηλός δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης  συμβολή στην αποτροπή προβληματικής χρήσηςτου Διαδικτύου, όχι ισχυρός σημαντικός παράγοντας πρόγνωσης παθολογικής χρήσης.

17 Προεκτάσεις για παρέμβαση Ποιο κενό καλύπτει η ημερήσια χρήση του Διαδικτύου εκτός απασχόλησης ; Η χρήση του Διαδικτύου εντός κι εκτός εργασίας, δύναται να λειτουργήσει ανακουφιστικά κι ευεργετικά για τους χρήστες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εργασιακή τους απόδοσης ( ακαδημαϊκής, επαγγελματικής ); Σε ποιο βαθμό οι απαιτήσεις από το Διαδίκτυο μπορούν να οδηγήσουν σε κατάχρηση με άμεσα ή έμμεσα τα συμπτώματα της εξάρτησης τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή τόσο του απλού χρήστη όσο και του heavy χρήστη του Διαδικτύου ;


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μιχάλη Αργυρώς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google