Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα: Χωροταξία, 16.10.2009 «Παρουσίαση της ανάλυσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα: Χωροταξία, 16.10.2009 «Παρουσίαση της ανάλυσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα: Χωροταξία, 16.10.2009 «Παρουσίαση της ανάλυσης SWOT» Διδάσκουσα: Στέλλα Κυβέλου, Eπίκουρη καθηγήτρια Διδάσκουσα: Στέλλα Κυβέλου, Eπίκουρη καθηγήτρια

2 SWOT Analysis

3 Τι είναι η ανάλυση SWOT → Τρόπος οργάνωσης και ανάλυσης των αναπτυξιακών δράσεων και παρεμβάσεων στη βάση των σχέσεων μεταξύ 1. του τοπικού, ενδογενούς δυναμικού (εσωτερικό περιβάλλον) και 2. των ευρύτερων υπερτοπικών επιδράσεων και επιπτώσεων (εξωτερικό περιβάλλον). 2. των ευρύτερων υπερτοπικών επιδράσεων και επιπτώσεων (εξωτερικό περιβάλλον).

4 1.Strengths: Πλεονεκτήματα, οι πηγές ή η ικανότητα που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια οργάνωση αποτελεσματικά για να πετύχει τους στόχους της. 2.Weaknesses: Αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα ή ελλείψεις στην οργάνωση που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων της. 3.Opportunities: Ευκαιρίες, οποιαδήποτε ευνοϊκή συνθήκη στο (εξωγενές) περιβάλλον της οργάνωσης. 4.Threats: Απειλές, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση στο (εξωγενές) περιβάλλον της οργάνωσης που είναι δυνητικά ζημιογόνος στη στρατηγική της. Τι είναι η ανάλυση SWOT

5 Ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης SWOT → Αποτελεσματική και ταυτόχρονη 1. ενίσχυση των στοιχείων εσωτερικού δυναμισμού της οργάνωσης και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον, 1. ενίσχυση των στοιχείων εσωτερικού δυναμισμού της οργάνωσης και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον, 2. με προσπάθειες εξάλειψης ή μείωσης των εσωτερικών αδυναμιών και αντιμετώπισης των απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 2. με προσπάθειες εξάλειψης ή μείωσης των εσωτερικών αδυναμιών και αντιμετώπισης των απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

6 Βασικές διαστάσεις της ανάλυσης Εξωτερικό περιβάλλον ΑπειλέςΔράσεις αντιμετώπισης Προσπάθειες διαφυγής ΕυκαιρίεςΔράσεις αξιοποίησης Προσπάθειες διερεύνησης ΠλεονεκτήματαΑδυναμίες Εσωτερικό περιβάλλον Richards, 2001 (τροποποιημένος)

7 Στάδια της ανάλυσης SWOT 1.Διερεύνηση του περιβάλλοντος του αναπτυξιακού προγράμματος, της παρέμβασης, της δράσης ή της πολιτικής. 2.Διερεύνηση των πιθανών δράσεων. 3.Εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών. 4.Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών. 5.Κατηγοριοποίηση των πιθανών δράσεων. 6.Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χωρικών δρώντων σε φορείς + ( που ωφελούνται από τα μέτρα και κατά συνέπεια τα στηρίζουν) και φορείς – (που θίγονται από τα μέτρα και κατά συνέπεια αντιτίθενται σε αυτά)

8 «Ατέλειες» της ανάλυσης SWOT 1.Επικεντρώνεται στο χώρο και όχι στην οργάνωση που αναλαμβάνει την ανάλυση SWOT. 2.Έλλειψη αντικειμενικής διατύπωσης του σχεδιασμού. 3.Κατάρτιση εκτεταμένων καταλόγων παραγόντων χωρίς να αξιολογείται η χρησιμότητά τους.

9 Εφαρμογές-χρήσεις της ανάλυσης SWOT ΚράτηΚράτη ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις ΟργανισμοίΟργανισμοί Ακαδημαϊκά ΙδρύματαΑκαδημαϊκά Ιδρύματα ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες Στόχος είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, με μια σειρά από εξωτερικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, με στόχο την επιτυχή υποστήριξη δράσεων σχεδιασμού των παρεμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχος είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, με μια σειρά από εξωτερικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, με στόχο την επιτυχή υποστήριξη δράσεων σχεδιασμού των παρεμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

10 Στόχος της ανάλυσης SWOT στο χωρικό σχεδιασμό 1.Στη μείωση της αβεβαιότητας σε σχέση με την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμματος, σε μια γεωγραφική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 2.Στον εντοπισμό των κυρίαρχων και κρίσιμων προσδιοριστικών παραγόντων (εσωτερικών και εξωτερικών), που επηρεάζουν την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμματος. 3.Στην τεκμηριωμένη υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής σύνδεσης της αναπτυξιακής δράσης, με το ενδογενές δυναμικό της περιοχής εφαρμογής της, όπως και με το εξωτερικό περιβάλλον

11 Παράδειγμα χρήσεις της ανάλυσης SWOT στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πολιτιστική κληρονομιάΠολιτιστική κληρονομιά Αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντοςΑξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος Καλή ποιότητα πρωτογενών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντωνΚαλή ποιότητα πρωτογενών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων Ύπαρξη πανεπιστημιακής κοινότηταςΎπαρξη πανεπιστημιακής κοινότηταςΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Χαμηλό επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμούΧαμηλό επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού Έλλειψη/ ανεπάρκεια ενεργειακού δυναμικούΈλλειψη/ ανεπάρκεια ενεργειακού δυναμικού Απομόνωση/ δυσκολίες πρόσβασης/ επικοινωνίας από/προς την ηπειρωτική ΕλλάδαΑπομόνωση/ δυσκολίες πρόσβασης/ επικοινωνίας από/προς την ηπειρωτική Ελλάδα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ενίσχυση της διεύρυνσης/ εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντοςΕνίσχυση της διεύρυνσης/ εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος Εξωστρέφεια των επώνυμων αγροτικών προϊόντωνΕξωστρέφεια των επώνυμων αγροτικών προϊόντων Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών στις επικοινωνίεςΑξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών στις επικοινωνίεςΑΠΕΙΛΕΣ Μείωση των επιδοτήσεων/ των αγροτικών προϊόντων από την Ε.Ε.Μείωση των επιδοτήσεων/ των αγροτικών προϊόντων από την Ε.Ε. Περαιτέρω περιφερειοποίηση των νησιώνΠεραιτέρω περιφερειοποίηση των νησιών Αύξηση των οικονομικών μεταναστώνΑύξηση των οικονομικών μεταναστών Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου 2000-2006

12 Συμπεράσματα Το ισχυρότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης SWOT: βοηθά στην ανάδειξη της σχέσης του εφαρμοζόμενου προγράμματος ή έργου με την περιοχή και το περιβάλλον υλοποίησης. Το ισχυρότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης SWOT: βοηθά στην ανάδειξη της σχέσης του εφαρμοζόμενου προγράμματος ή έργου με την περιοχή και το περιβάλλον υλοποίησης. Επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Είναι μια απλή και δημοφιλής τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια σχεδιασμού μιας πολιτικής. Είναι μια απλή και δημοφιλής τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια σχεδιασμού μιας πολιτικής.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα: Χωροταξία, 16.10.2009 «Παρουσίαση της ανάλυσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google