Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2 Μάθηση: Όλες οι μορφές των μαθησιακών δραστηριοτήτων Εκπαίδευση: Η οργανωμένη μάθηση (εντός ή εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος) Εκπαίδευση ενηλίκων: Η οργανωμένη μάθηση, που απευθύνεται σε ενηλίκους

3 A. Επαγγελματική Κατάρτιση (ανέργων, εργαζομένων) B. Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων  Εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  Σχολές Γονέων  Οργανωμένη μάθηση σε πολιτιστικά ζητήματα  Εκπαίδευση στην τρίτη ηλικία  κ.ά.

4 1981-1986 Ανάπτυξη της Λαϊκής Επιμόρφωσης (210.000 συμμετέχοντες κάθε χρόνο)

5 1987-σήμερα ▫ Μικρή συμμετοχή πολιτών (2,9%) ▫ Κυριαρχία της επαγγελματικής κατάρτισης ▫ Έλλειψη σύνδεσης με αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους ▫ Πολυδιάσπαση δυνάμεων – Έλλειψη συντονισμού ▫ Χαμηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα

6 α. Μακρές περίοδοι συντηρητικής διακυβέρνησης β. Αδύναμη κοινωνία των πολιτών γ. Επιχειρήσεις οικογενειακού και παραδοσιακού χαρακτήρα δ. Δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους ε. Έλλειψη θεωρητικής συγκρότησης του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα

7  Ίδρυση των ΣΔΕ  Πιστοποίηση φορέων κατάρτισης  Πρωτοβουλίες ορισμένων φορέων και εκπαιδευτών  Πανεπιστημιακά Τμήματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων  Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών  Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Βιβλία, Συνέδρια, Ευρωπαϊκά Προγράμματα

8  Προσφέρουν δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης  Αποτελούν το βασικό θεσμό της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Προσφέρουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και βασικές ικανότητες

9  Ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας  Ψηφιακή ικανότητα  Μεταγνωστικές ικανότητες (μαθαίνω να μαθαίνω)  Κοινωνικές ικανότητες (επικοινωνία, διαπραγμάτευση κ.ά.), καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη  Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα  Πολιτιστική γνώση και έκφραση

10  Προσφέρουν δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης  Αποτελούν το βασικό θεσμό της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Προσφέρουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και βασικές ικανότητες  Αποτελούν φορείς αυθεντικής εκπαίδευσης ενηλίκων (τήρηση των αρχών της ενεργητικής συμμετοχής, της βιωματικής μάθησης, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης)  Αποτελούν δεξαμενή πολύτιμης εμπειρίας και γνώσης

11  Ισότιμη αντιμετώπιση της επαγγελματικής και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων  Συντονισμός των ενεργειών  Πιστοποίηση προσόντων, προγραμμάτων, εκπαιδευτών  Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτών  Αναβάθμιση της ποιότητας


Κατέβασμα ppt "Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google