Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

BIOTECH CONSULTING & PUBLISHING Εθνικό Σημείο Επαφής ‘Υγεία’ ‘Γεωργία, Τρόφιμα και Αλιεία & Βιοτεχνολογία’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΡΟΛΟΣ BIONOVA Ευάγγελος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "BIOTECH CONSULTING & PUBLISHING Εθνικό Σημείο Επαφής ‘Υγεία’ ‘Γεωργία, Τρόφιμα και Αλιεία & Βιοτεχνολογία’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΡΟΛΟΣ BIONOVA Ευάγγελος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BIOTECH CONSULTING & PUBLISHING Εθνικό Σημείο Επαφής ‘Υγεία’ ‘Γεωργία, Τρόφιμα και Αλιεία & Βιοτεχνολογία’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΡΟΛΟΣ BIONOVA Ευάγγελος Μ. Μπονώρης Γενικός Διευθυντής Bionova Ε.Ε. Μέλος Δ.Σ. EuropaBio Συντονιστής Ε.Σ.Ε. Θεόδωρος Πανανός Consultant Bionova Ε.Ε. Αναπληρωτής Ε.Σ.Ε.

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.ΡΟΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

4 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Επιτροπές Διαχείρισης 7ου ΠΠ Συνεργασία (10 τομείς)  Υγεία & ΒΙΟ Ιδέες Άνθρωποι (Marie Curie) Ικανότητες (7)  Έρευνα προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων (ΜΜΕ) / Ερευνητικές Υποδομές / Διεθνή Συνεργασία / Ερευνητικό Δυναμικό / Περιφέρειες Γνώσης / Επιστήμη στην Κοινωνία ΕΥΡΑΤΟΜ / Joint Research Initiative  Σύντηξη & Σχάση / Non nuclear research

5 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Συνολικός Προϋπολογισμός 7 ου ΠΠ (55 δισεκ. €)

6 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΥΓΕΙΑ 2. ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ& ΑΛΙΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4. ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ + ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ + ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 9α. ΔΙΑΣΤΗΜΑ 9β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Ελάχιστοι Όροι Συμμετοχής 3 Διαφορετικοί Συμμετέχοντες (Legal Entities) από 3 Κράτη Μέλη ή Συνεργαζόμενες χώρες Τα Συνεργατικά Προγράμματα Διεθνούς Συνεργασίας τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες (2 από κράτη μέλη ή συνεργαζόμενες χώρες και 2 χώρες διεθνούς συνεργασίας) Επιπλέον συμμετοχή από Τρίτες Χώρες  Αναπτυγμένες (αμφίβολη χρηματοδότηση)  Υποανάπτυκτες (χρηματοδότηση)

8 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Ελάχιστοι Όροι Συμμετοχής Δυνατότητα Συμμετοχής Φυσικού Προσώπου (π.χ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης για Κατάρτιση, Ανάπτυξη Καριέρας των Ερευνητών τουλάχιστον μια Νομική Οντότητα Διαφοροποιήσεις αν περιγράφονται σε πρόγραμμα

9 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Τύποι Προγραμμάτων min. max. Small- or medium-scale focussed research project (FRP) €3m Large-scale integrating project (IP) €6m €12m Coordination action (CA) Support action (SA) ERA-Net (for cancer topic) €2m

10 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Μέγιστα Όρια Χρηματοδότησης Ερευνητικές και Τεχνολογικές δραστηριότητες στο 50% των επιλέξιμων δαπανών εκτός για:  Δημόσιους Φορείς,  Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  Ερευνητικά Κέντρα,  ΜΜΕ οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται με 75%

11 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Μέγιστα Όρια Χρηματοδότησης Οι Δράσεις Επίδειξης θα χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων δαπανών Άλλες Δράσεις (διαχείριση, εκπαίδευση, διάδοση) 100% Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης 100% Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης καριέρας ερευνητών 100%

12 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Επιλέξιμες Δαπάνες Πραγματικές (αποδεκτές οι μέσες δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με πιστοποιημένη μέθοδο) Πραγματικές (αποδεκτές οι μέσες δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με πιστοποιημένη μέθοδο) Κατά τη διάρκεια του έργου Κατά τη διάρκεια του έργου Σύμφωνα με τις συνήθεις διαχειριστικές και λογιστικές αρχές του συμμετέχοντα Σύμφωνα με τις συνήθεις διαχειριστικές και λογιστικές αρχές του συμμετέχοντα Καταγεγραμμένες στα βιβλία Καταγεγραμμένες στα βιβλία Έχουν γίνει μόνο για τις ανάγκες του έργου Έχουν γίνει μόνο για τις ανάγκες του έργου Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, δασμούς και άλλους έμμεσους φόρους Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, δασμούς και άλλους έμμεσους φόρους Επιλέξιμες δαπάνες = Άμεσες + έμμεσες δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες = Άμεσες + έμμεσες δαπάνες

13 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Έμμεσες Δαπάνες Οργανισμοί με αναλυτικό λογιστικό σύστημα  Οι έμμεσες δαπάνες είναι οι πραγματικές υπολογισμένες έμμεσες δαπάνες είτε στο επίπεδο της μονάδας/ τμήματος/ εργαστηρίου είτε στο επίπεδο του οργανισμού (απλοποιημένη μέθοδος) Οργανισμοί χωρίς αναλυτικό λογιστικό σύστημα  Μπορούν να εκφράσουν τις έμμεσες δαπάνες ως ποσοστό 20% του συνόλου των άμεσων δαπανών (αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες υπεργολαβίας και οι δαπάνες που έλαβαν χώρα εκτός του οργανισμού)

14 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Έμμεσες Δαπάνες Μη κερδοσκοπικοί δημόσιοι οργανισμοί, Ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Μη κερδοσκοπικοί ερευνητικοί οργανισμοί, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι δεν μπορούν να υπολογίσουν τις πραγματικές έμμεσες δαπάνες μπορούν να εκφράσουν τις έμμεσες δαπάνες ως ποσοστό 60% του συνόλου των άμεσων δαπανών (αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες υπεργολαβίας και οι δαπάνες που έλαβαν χώρα εκτός του οργανισμού). Μετά το 2010 το ποσοστό αυτό θα γίνει 40%. Για δράσεις υποστήριξης και συντονισμού οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 7% των άμεσων δαπανών

15 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Οικονομική Συνεισφορά Κοινότητας Αποζημίωση Αποδεδειγμένων Επιλέξιμων Δαπανών (Direct & Indirect δαπάνες) -Π ροτίμηση στην αρχή του 7ου ΠΠ-  ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη Χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσοστό (Flat Rate)  Για όλους 20% εκτός AEΙ, ΑΤΕΙ, Ε.Ι., ΜΜΕ, Δημόσιους Φορείς:  Προγράμματα Ε&Τ και δράσεις επίδειξης το % θα είναι 60% μέχρι 2009, & 40% από το 2010 - 2013 (όχι subcontracting) Χρηματοδότηση με εφ’ απαξ καταβολή (Lump Sum)  Κυρίως για Τρίτες χώρες, Networks of Excellence, Marie Curie

16 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Οικονομική Συνεισφορά Κοινότητας Δυνατότητα συνδυασμού χρηματοδοτικού μοντέλου Αρχή συγχρηματοδότησης Αρχή μη κερδοφορίας του προγράμματος Δόσεις: Προκαταβολή / Ενδιάμεσες / Τελική Reporting σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτός αν  Ποσό εταίρου μικρότερο του 375.000€ ή σε λιγότερο από 2 έτη

17 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Guarantee Fund Οι συμμετέχοντες συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου εκτός και αν η Ε.Ε. τους απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση Υπάρχει κοινή τεχνική υπευθυνότητα αλλά ΌΧΙ κοινή οικονομική υπευθυνότητα (όπως στο 6 ο ΠΠ) Έχει δημιουργηθεί ένα Grant (στο οποίο συνεισφέρουν όλοι οι συμμετέχοντες με ποσοστό -5%-) για να καλύψει το ρίσκο πιθανής ‘ανικανότητας’ κάποιου εταίρου Το Guarantee Fund, αν όλα πάνε καλά στο πρόγραμμα, αποδίδεται στους εταίρους με την τελευταία δόση

18 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Consortium Agreement (Συμβόλαιο) Στην αρχή κάθε έργου θα υπογράφεται ένα Συμβόλαιο μεταξύ των partners το οποίο θα αναφέρει:  Δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε εταίρου  Οικονομικός διαχωρισμός μεταξύ εταίρων  Αναφορά στους κανόνες για τα Πνευματικά Δικαιώματα  Background / Foreground  Αναφορά στο δικαίωμα αλλαγής εταίρου και τη διαδικασία Ισχύει μόνο εφόσον υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Συντονιστή του έργου

19 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων Background = Πληροφορίες και δικαιώματα  Οι πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία του εταίρου πριν μπει στο πρόγραμμα (Grant Agreement) και μπορεί να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα κομμάτια στους εταίρους  Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται για να εκτελεστεί το πρόγραμμα Foreground = Το αποτέλεσμα του προγράμματος και τα πνευματικά δικαιώματα

20 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων Σε κάθε εταίρο ανήκει το δικό του foreground και αν το επιθυμεί μπορεί να το μεταφέρει σε όποιον εταίρο ή εξωτερικό εταίρο επιθυμεί Αν δεν υπάρχει ξεκάθαρο συμφωνητικό για το κοινό foreground τότε κάθε εταίρος μπορεί να διεκδικήσει δικαιώματα Το foreground μπορεί να πουληθεί αν συμφωνήσουν οι εταίροι και ενημερωθεί η ΕΕ Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πατέντα πρέπει να αναφερθεί η οικονομική συμβολή της ΕΕ

21 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (ΟΝ ΤΙΜΕ) Δύο διαφορετικοί τρόποι υποβολής  Single Stage  Two stages submission  Πρώτο βήμα (μικρή περίληψη 10 σελίδων)

22 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Προετοιμασία Αίτησης Ενότητα (Φόρμες) A  Φόρμα A1 : Acronym, full title, summary (2000 characters)  Φόρμα A2: Information of partners’ organisation: one Α2 form per partner  Φόρμα A3: Information for Proposal’s/project budget

23 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Προετοιμασία Αίτησης Ενότητα Β (Part B): Η ενότητα Β πρέπει να συντάσσεται με τρόπο που να «απαντά» στα κριτήρια  Περίληψη  Στόχοι / Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία  Υλοποίηση  Περιγραφή κοινοπραξίας και διαχείρισης του έργου,  Κατανομή προϋπολογισμού μεταξύ των εταίρων και μεταξύ των WP του έργου  Σύντομη περιγραφή κάθε εταίρου και σύντομο βιογραφικό των ατόμων  Πλήρης αιτιολόγηση της συμμετοχής εταίρων  Υπεργολαβία  Impact  Αντίκτυπος  Η προστιθέμενη αξία του έργου για τους ευρωπαίους πολίτες  Work Packages του έργου  Διαγράμματα : PERT και GANTT Περιορισμός: Μέγιστος αριθμός σελίδων ή λέξεων

24 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Κριτήρια Αξιολόγησης Ημερομηνία Προϋπολογισμός Αριθμός εταίρων & Συμπληρωματικότητα κοινοπραξίας Πληρότητα / ποιότητα της πρότασης (σκοπός & στόχοι) Δυνατότητα εκτέλεσης της πρότασης με κοινή συμμετοχή Επιστημονική και/ή τεχνολογική αριστεία Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία & Υλοποίηση στόχων Management αριστεία Θέματα ηθικής ‘διάστασης’

25 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Διαδικασία Αξιολόγησης Η επιλογή χρηματοδότησης συγκεκριμένων project εξαρτάται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων (3 με 5 άτομα) Η ομάδα αυτή διαλέγεται από μια λίστα τουλάχιστον 5000 experts (Παν/μια, Βιομηχανία, τελικοί χρήστες) Η επιλογή της ομάδας γίνεται από αξιωματούχους της ΕΕ βάση συγκεκριμένων κριτηρίων Για την επιλογή των προγραμμάτων για χρηματοδότηση η ομάδα εμπειρογνωμόνων ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες αξιολόγησης και παραδίδει αναφορά αξιολόγησης ‘consensus’

26 Proposal Individual evaluation Consensus Panel review Consultation of programme committee (if required) Commission funding and/or rejection decision with hearing (optional) Thresholds Eligibility Negotiation Commission ranking Commission rejection decision Ethical Review (if needed) Security Scrutiny (if needed) Applicants informed of results of expert evaluation* invitation to submit second-stage proposal, when applicable Submission & evaluation in FP7 Applicants informed of Commission decision

27 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

28 Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες Συμβουλές για Συμμετοχή Δημιουργία μικρής ομάδας εταίρων και brainstorm Σκεφτείτε ‘out of the box’ για προσέκλυση συμπληρωματικών ομάδων (μην επικεντρώνεστε στην ανάπτυξη ενός μόνο επιστημονικού τομέα) Σκεφτείτε τους τελικούς χρήστες του προγράμματος σας Στρατηγική συνεργασίας ή ανταγωνισμού Συμπεριλάβετε γνωστούς experts / leaders του κλάδου Επικοινωνήστε με officers για τη γνώμη τους Τίποτα δεν είναι αυτονόητο

29 ΡΟΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

30 Ομάδα Εθνικής Εκπροσώπησης Εθνικός Εκπρόσωπος: Καθ. Ν. Κ. Μοσχονάς, Παν/μιο Πατρών Αναπ. Εθν. Εκπρόσωπος: Δρ. Σ. Κολυβά, (ΓΓΕΤ, ΥΠΑΝ) Εxperts: Καθ. Ν. Καραμάνος, Παν/μιο Πατρών Καθ. Μ. Καλμαντή-Παπαχατζή (Παν/μιο Κρήτης)

31 Ομάδα Εθνικής Εκπροσώπησης Εθνικός Εκπρόσωπος: Καθ. Γ. Νυχάς, Γεωπονικό Παν/μιο Αναπ. Εθν. Εκπρόσωπος: Δρ. Ε. Σακελλαρίου, (ΓΓΕΤ, ΥΠΑΝ) Εxperts: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος Παν/μιο Θεσσαλίας Καθ. Χρ. Παπαδοπούλου, Παν/μιο Ιωαννίνων

32 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ CALL

33 Απολογισμός Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής Απολογισμός Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής  Στην πρώτη προκήρυξη του 6ου Π.Π. στις «Επιστήμες Ζωής» χρηματοδοτήθηκαν 18 έργα με ελληνική συμμετοχή, ενώ χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 53 έργα με ελληνική συμμετοχή (59 συμμετέχοντες) στις «Επιστήμες Ζωής». Αντίστοιχα, στην πρώτη προκήρυξη του 7ου Π.Π. στον τομέα «Υγεία», έχουν ήδη περάσει για χρηματοδότηση 18 με 22 συμμετοχές (6,520 εκ. €) ενώ 6 ακόμα έργα βρίσκονται στη reserve list. Provisional Data

34 Απολογισμός Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής Απολογισμός Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής  Στον τομέα «Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» του 6ου Π.Π., χρηματοδοτήθηκαν 56 έργα με ελληνική συμμετοχή (78 συμμετέχοντες) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό € 13.547.000, ενώ στην πρώτη προκήρυξη του 7ου Π.Π. στη θεματική ενότητα “Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία” έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί 16 (28 συμμετοχές), με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα € 4.871.000 (ποσοστό 35% σε σχέση με τα κονδύλια από τα οποία επωφελήθηκαν ελληνικοί οργανισμοί από ολόκληρο το 6ο Π.Π.). Provisional Data

35 Σκοπός Bionova Σκοπός Bionova Η προώθηση & ενεργή υποστήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας & επενδύσεων στο χώρο της Υγείας και Γεωργίας, Τροφίμων και Αλιείας & Βιοτεχνολογίας μέσω πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών και του Εθνικού Σημείου Επαφής.

36 Αποστολή Εθνικού Σημείου Επαφής Αποστολή Εθνικού Σημείου Επαφής Ενημέρωση / Ενθάρρυνση / Υποστήριξη Ερευνητικού ιστού Τεχνολογικού ιστού Παραγωγικού ιστού Για συμμετοχή σε προγράμματα & πρωτοβουλίες του 7ου Π.Π.

37 Σκοπός Εθνικού Σημείου Επαφής Σκοπός Εθνικού Σημείου Επαφής Απευθύνεται σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Πάρκα, Δημόσιου Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές κ.α. Παροχή πληροφόρησης για Προγράμματα Χρηματοδότησης του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα Παρακολούθηση και αποτίμηση των εντασσόμενων έργων με σκοπό την αύξηση συμμετοχής των Ελληνικών φορέων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Εθνικούς Εκπροσώπους και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

38 Σκοπός Εθνικού Σημείου Επαφής Σκοπός Εθνικού Σημείου Επαφής Παροχή συμβουλών για θέματα διαχείρισης, διοικητικά και νομικά αντικείμενα που ανακύπτουν από τη συμμετοχή των φορέων σε έργα του 7ου Π.Π. Υποβοήθηση ενδιαφερομένων για την αναζήτηση κατάλληλων εταίρων για κοινή συμμετοχή σε προτάσεις, μέσω της χρήσης εργαλείων της Κοινότητας αλλά και άλλων δικτύων (CORDIS, EuropaBio, NCPs) για υποβολή προτάσεων Συμμετοχή σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις των Ομάδων Εκπροσώπησης για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων εφ’ όσον ζητηθεί από τον Εθνικό Εκπρόσωπο

39 Εθνικό Σημείο Επαφής Εθνικό Σημείο Επαφής Δράσεις: Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης (09.00 – 18.00 Δετ. – Πρσκ.) Λειτουργία γραφείου για ‘One to one consulting’ Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων με ομιλητές και απο Ε.Ε. Συνεργασία με άλλα NCP (Legal & Financial NCP) Δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά ΒΙΟ & Med Review  Απασχολήθηκαν περισσότερα άτομα στην εξυπηρέτηση ενδιαφερομένων κατά την περίοδο κορύφωσης των αιτημάτων  Υπογραφή MoUs για συνεργασία σε υποβολή προτάσεων

40 Τρόπος Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής Τρόπος Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής  Ειδική ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (www.ncp-bionova.gr)www.ncp-bionova.gr  Ενημέρωση για τις θεματικές ενότητες εξ ολοκλήρου στα αγγλικά  Γενικές πληροφορίες για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  Ανάλυση των κανόνων συμμετοχής  Ειδική πλατφόρμα αναζήτησης συνεργατών για κοινή υποβολή αιτήσεων  Δυνατότητα προσωπικής ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για αναζήτηση συνεργατών  Δυνατότητα υποβολής προτάσεων για το περιεχόμενο μελλοντικών προγραμμάτων του 7ου Π.Π.  Παρουσιάσεις για ειδικότερα θέματα συμμετοχής στο 7ο Π.Π.

41 Εθνικό Σημείο Επαφής Εθνικό Σημείο Επαφής

42

43

44

45 Τρόπος Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής Τρόπος Λειτουργίας Εθνικού Σημείου Επαφής Focus: Έγκυρη & Έγκαιρη & Στοχευμένη Πληροφόρηση Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημιουργία Δικτύων Συνεργασιών (Έρευνα & Επιχειρήσεις) Προώθηση αύξησης της απορροφητικότητας κονδυλίων & συμμετοχής

46 BIOTECH CONSULTING & PUBLISHING ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ WWW.NCP-BIONOVA.GR


Κατέβασμα ppt "BIOTECH CONSULTING & PUBLISHING Εθνικό Σημείο Επαφής ‘Υγεία’ ‘Γεωργία, Τρόφιμα και Αλιεία & Βιοτεχνολογία’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΡΟΛΟΣ BIONOVA Ευάγγελος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google