Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΓΧΡΩΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Σ.ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’ 28-2-2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΓΧΡΩΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Σ.ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’ 28-2-2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Σ.ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’ 28-2-2015

2 1. Τεχνική απεικόνισης 2. Αξιολόγηση αρτηριών κάτω άκρων 3. Ειδικές περιπτώσεις 4. Παρακολούθηση μοσχευμάτων 5. Προτεινόμενα πρωτόκολλα παρακολούθησης μοσχευμάτων

3 Τεχνική απεικόνισης

4 Πρωτόκολλο εξέτασης και τεχνική 1  Αρτηρίες πυέλου  Απεικόνιση κοιλιακής αορτής – λαγονίων  Ασθενής σε ύπτια θέση, ήρεμος – μικρή περίοδος ανάπαυσης  Κυρτοί ηχοβολείς, χαμηλής συχνότητας (3.5 – 5 MHz)  Απεικόνιση σε δύο επίπεδα: εγκάρσιο & επίμηκες  Απεικόνιση σε b-mode, color mode, doppler mode  PRF (no aliasing) / gain: επιλεγμένα σε τμήμα υγιούς αρτηρίας  Οι εντερικές έλικες μπορεί να μειώνουν ή να εμποδίζουν την απεικόνιση  Κυρτή πορεία των λαγονίων αγγείων εντός της πυέλου  Εκτίμηση στένωσης λαγονίων από το φάσμα ροής στη μηριαία αρτηρία

5

6 Πρωτόκολλο εξέτασης και τεχνική 2

7 Πρωτόκολλο εξέτασης και τεχνική 3  Αρτηρίες κάτω άκρων  Ηχοβολείς υψηλής συχνότητας (5 – 7.5 MHz)  Θέσεις:  Ϋπτια: μηριαία και πρόσθια / οπίσθια αρτηρία  Πρηνή: Ιγνυακή, περονιαία, οπίσθια κνημιαία αρτηρία: πρηνή  Πλάγια: Ιγνυακή  Απεικόνιση σε δύο επίπεδα: εγκάρσιο & επίμηκες  Απεικόνιση σε b-mode, color mode, doppler mode  Ρυθμίσεις: PRF & gain  καλή πλήρωση χρώματος χωρίς ψευδή κορεσμό (aliasing)  Εκτίμηση φασμάτων – ταχυτήτων ροής

8

9 Πρωτόκολλο εξέτασης και τεχνική 4

10 Πρωτόκολλο εξέτασης και τεχνική 5

11 Κνημιαίες αρτηρίες ΠροσθιοπλάγιαΈσω Myers KA et al. Making Sense of Vascular Ultrasound, Arnold, London, 2004

12

13 Πρωτόκολλο εξέτασης  Ασθενής σε ύπτια θέση  Εξέταση κοιλιακής αορτής – λαγονίων  Εξέταση μηριαίας αρτηρίας  Αξιολόγησης έκφυσης κλάδων μηριαίας  Αξιολόγηση φάσματος ροής κοινής μηριαίας αρτηρίας  συμπεράσματα κατάστασης λαγονίων  Εξέταση οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας (έσω σφυρό), και πρόσθιας κνημιαίας αρτηρίας  Ασθενής σε πρηνή θέση  Εξέταση ιγνυακής αρτηρίας  Μέτρηση ΑΒΙ

14 Αξιολόγηση αρτηριών κάτω άκρων

15

16 Κριτήρια αξιολόγησης  B-Mode  Ανατομία: πορεία, παραλλαγές  Μορφολογία αγγείου: ανεύρυσμα, στένωση  Κατάσταση τοιχώματος: ασβέστωση, πλάκα, κύστη  Σφυγμικότητα  Περιαγγειακές δομές: αιμάτωμα, απόστημα, όγκος, δομές που προκαλούν συμπίεση  Έγχρωμη απεικόνιση  Απεικόνιση ροής  Κατεύθυνση ροής  Μορφή ροής: γραμμική, στροβιλώδης  Doppler  Χαρακτήρας ροής: τριφασικός, διφασικός, μονοφασικός  Ταχύτητα ροής

17 Επιμήκης τομή φυσιολογικής αρτηρίας

18 Ανευρυσματική διάταση

19 Στένωση

20 Έγχρωμη απεικόνιση φυσιολογικής αρτηρίας

21

22 Απεικόνιση ροής – κατεύθυνσης ροής

23 Απόφραξη: αναστροφή ροής

24 Απόφραξη αγγείου: παράπλευρα

25 Στένωση – ψευδής κορεσμός (aliasing)

26 Aliasing

27 Ασβεστοποιημένο αθήρωμα

28 Αρτηριακή ροή περιφερικών αγγείων (Ροή υψηλών περιφερικών αντιστάσεων)  Στενό εύρος  Απότομη συστολική αύξηση  Γρήγορη πτώση  Πρώιμη διαστολική ανάστροφη ροή (1/5 πρώιμου συστολικού επάρματος)  Όψιμη διαστολική ορθόδρομη ροή Stiegler et al. Ultrashall in Med, 2009

29 ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ

30

31 PSV αρτηριών κάτω άκρων Thrush, et al. Peripheral vascular Ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingston, London, 2005

32 Παράγοντες που επηρρεάζουν την αρτηριακή κυματομορφή  Λειτουργία καρδιακής αντλίας (καρδιακή ανεπάρκεια)  Κατάσταση βαλβίδων καρδιάς (στένωση / ανεπάρκεια αορτής)  Πορεία αγγείων (ελίκωση)  Περιφερικές αρτηριακές αντιστάσεις  Μείωση: άσκηση, λοίμωξη, θερμό άκρο  Αύξηση: ψυχρό άκρο, αγγειοσυσπαστικές διαταραχές Stiegler et al. Ultrashall in Med, 2009

33 Αύξηση / μείωση περιφερικών αντιστάσεων

34 Αρτηριακή μονοφασική ροή  Υπεραιμία (φυσιολογική PSV & φυσιολογική ταχύτητα ανόδου)  Άσκηση  Πυρετός  Φλεγμονή ή λοίμωξη άκρου πόδα  Tardus parvus κυματομορφή (χαμηλή PSV & μεγάλη ταχύτητα ανόδου)  Περιφερικά μεγάλης στένωσης ή απόφραξης

35

36 Αποτέλεσμα παράπλευρου δικτύου Καλό παράπλευρο Πτωχό παράπλευρο Απουσία παράπλευρου

37 Διαβάθμιση της PSV ως προς τη στένωση

38 PSV ratio: διαβάθμιση στένωσης Robbin et al. Ultrasound Clin, 2006

39 PSV ratio: διαβάθμιση στένωσης

40

41 Αξία διαγνωστικών μεθόδων Σύγκριση με DSA (gold standard) Collins R, BMJ, 2007

42 Ειδικές περιπτώσεις

43 Αρτηρίτιδα:Macaroni / halo sign Schaberle W. Ultrasonography in vascular diagnosis. Springe, Berlin, 2011

44 Νόσος Buerger: Corkscrew sign Fujii et al. J Am Cal Cardiol, 2011

45 Παγίδευση ιγνυακής – θέσεις παγίδευσης Stiegler et al. Ultraschall in Med, 2009

46 Παρακολούθηση μοσχευμάτων

47 Μοσχεύματα

48 Φλεβικά μοσχεύματα

49 Φυσιολογική ροή μοσχεύματος Φάση υπεραιμίαςΦάση σφυγμικότητας

50 Μόσχευμα: ταχύτητες ροής Φυσιολογική ροή: 45 – 180 cm/s AbuRahma et al. Noninvasive peripheral arterial diagnosis. Springer-Verlag, London, 2010

51 Στένωση μοσχεύματος

52

53 Σημαντική στένωση μοσχεύματος

54 Επικείμενη απόφραξη μοσχεύματος

55 Ανευρυσματική διάταση φλέβας

56 Αναστομωτικό ψευδοανεύρυσμα

57 Σέρομα Διαφορική διάγνωση:  Σέρομα  Αιμάτωμα  Λεμφοκήλη  Απόστημα

58 Λοίμωξη μοσχεύματος

59 Πρωτόκολλα παρακολούθησης μοσχευμάτων

60 Παρακολούθηση παρακάμψεων με έγχρωμο Dupplex Διεγχειρητικά Μετεγχειρητικά (1week, 4weeks, 3, 6, 12, 18, 24m μετά ανά έτος) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ??? Ιdu et al, J Vasc Surg, 1993 – Banduk et al, JACS, 2002 – Johnson et al, JVS, 2000 <3 % / έτος θρόμβωση των παρακάμψεων Με τον διεγχειρητικό έλεγχο Duplex, όταν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, η απόφραξη αφορά 1% στις 30 ημέρες και 1.5% στις 90 ημέρες σε σύγκριση με το 8 % και 30% όταν τα ευρήματα δεν είναι φυσιολογικά.

61 Διεγχειρητικός έλεγχος

62 Tinder & Bandyk. Semin Vasc Surg, 2009

63 Διαχείριση στένωσης Wixon et al, J Vasc Surg, 2000

64 Αντιμετώπιση στένωσης Berceli et al, PREVENT trial, J Vasc Surg, 2007

65 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΕΓΧΡΩΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Σ.ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’ 28-2-2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google