Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή.

2 2 Το διάνυσμα της ταχύτητας μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η διεύθυνσή του  μεταβάλλεται η διεύθυνσή του  μεταβάλλεται η φορά του μεταβάλλεται το μέτρο του.  μεταβάλλεται το μέτρο του.

3 3 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση λέμε την ευθύγραμμη κίνηση στην οποία το διάνυσμα της ταχύτητας μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό δηλαδή

4 4 Το διανυσματικό φυσικό μέγεθος που εκφράζει το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός σώματος ονομάζεται επιτάχυνση. Μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο SI είναι το

5 5 Το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχει την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα της μεταβολής της ταχύτητας, αλλά δεν έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα της ταχύτητας. Διανύσματα επιτάχυνσης και ταχύτητας Είδος κίνησης Το μέτρο της ταχύτητας ΟμόρροπαΕπιταχυνόμενηΑυξάνεται ΑντίρροπαΕπιβραδυνόμενηΜειώνεται Επιταχυνόμενη κίνηση Επιβραδυνόμενη κίνηση

6 6 Εξισώσεις κίνησης

7 7 Για t 0 =0 έχουμε υ = υ 0 + α.t Αν και υ 0 =0 έχουμε υ = α.t

8 8 Γραφικές παραστάσεις

9 9 Α. Γραφική παράσταση «επιτάχυνση – χρόνος» (α – t) α / t /st1t1 t2t2 α ΔΓ ΒΑ Τι υπολογίζεται από την γραφική παράσταση α – t ; Ε ΑΒΓΔ ΔυΔυΔυΔυ Το εμβαδόν Ε ΑΒΓΔ που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μεταβολή της ταχύτητας Δυ του κινητού στο χρονικό διάστημα Δt. 0 Επιταχυνόμενη κίνηση Δυ >0 υ τελ >υ αρχ

10 10 Επιβραδυνόμενη κίνηση α / t /s 0 t1t1 -α-α t2t2 Δυ < 0 υ τελ <υ αρχ ΔυΔυΔυΔυ

11 11 Β. Γραφική παράσταση «ταχύτητα – χρόνος» (υ – t) υ = α.t υ0υ0 υ = υ 0 +α.t t1t1 υ1υ1 t1t1 υ1υ1 Επιταχυνόμενη κίνηση Επιβραδυνόμενη κίνηση υ0υ0 t1t1 υ1υ1 υ = υ 0 -α.t t /s 0 υ / 0 t /s 0 υ /

12 12 υ t0 υ0υ0 1. Τι υπολογίζεται από την γραφική παράσταση (υ – t) ; t1t1 t2t2 υ1υ1 υ2υ2 Α Β Γ φ ΔtΔt ΔυΔυ Από την κλίση της ευθείας ως προς τον άξονα του χρόνου έχουμε: Η κλίση της ευθείας στη γραφική παράσταση υ – t αριθμητικά είναι ίση με το μέτρο της επιτάχυνσης.

13 13 υ t0 υ0υ0 2. Τι υπολογίζεται από την γραφική παράσταση (υ – t) ; t υ Β Α Γ Δ Ε ΑΒΓΔ ΔxΔxΔxΔx Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μετατόπιση Δx του κινητού στο χρονικό διάστημα Δt.

14 14 υ t 0 υ0υ0 t υ Β Α Γ Δ Ε ΑΒΓΔ ΔxΔxΔxΔx Δx=E (ΑΒΓΔ) Αν x 0 =0, τότε: Αν επιπλέον υ 0 =0, τότε: Υπολογισμός της μετατόπισης του κινητού

15 15 Γ. Γραφική παράσταση «θέση – χρόνος» (x – t) α) Επιταχυνόμενη κίνηση t1t1

16 16 β) Επιβραδυνόμενη κίνηση


Κατέβασμα ppt "1 Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη λέμε μια κίνηση κατά τη διάρκεια της οποίας η ταχύτητα (ως διάνυσμα) δε μένει σταθερή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google