Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέση και μετατόπιση x2=8 Δx=8-3=5 x1=3 x1=-2 x2=3 Δx=3-(-2)=5

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέση και μετατόπιση x2=8 Δx=8-3=5 x1=3 x1=-2 x2=3 Δx=3-(-2)=5"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέση και μετατόπιση 3 2 1 x2=8 Δx=8-3=5 x1=3 x1=-2 x2=3 Δx=3-(-2)=5
x2=8 x1=3 Δx=8-3=5 x1=-2 x2=3 Δx=3-(-2)=5 Η θέση εξαρτάται από τον παρατηρητή Δx=8-3=5, Δy=0 4 3 2 1 Η μετατόπιση δεν εξαρτάται από τον παρατηρητή (x1=3, y1=3) (x2=8, y2=3)

2 Ταχύτητα 9 1 8 2 7 3 6 4 5 cm Δx1=80-40=40cm Δt=5s v=40/5=8cm/s Δx2=70-10=60cm Δt=5s v=60/5=12cm/s 1 Δx3=60-0=60cm Δt=4-1=3s v=60/3=20cm/s

3 Διανυσματική πρόσθεση
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή Το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό Η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρονικού διαστήματος της κίνησης Διανυσματική πρόσθεση

4 Διανυσματική πρόσθεση
Ορίζω αυθαίρετα θετική φορά π.χ δεξιά Ότι κοιτάζει δεξιά «διώχνω» το βελάκι και βάζω Ότι κοιτάζει αριστερά «διώχνω» το βελάκι και βάζω - Αντικαθιστώ στις σχέσεις μόνο τα μέτρα των μεγεθών u =2m/s +3 X(m) +1 +2 -1 -2 u =2m/s +3 X(m) +1 +2 -1 -2

5 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου Μια ευθεία παράλληλη στον άξονα του χρόνου Το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της γραφ. και του άξονα t είναι η μετατόπιση

6 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Γραφική παράσταση θέσης - χρόνου Μια ευθεία Η κλίση της ευθείας είναι η ταχύτητα

7 Διαγράμματα - Παρατηρήσεις
Η κλίση στο διάγραμμα θέσης χρόνου δίνει την ταχύτητα κίνησης. x t Το εμβαδόν στο υ διάγραμμα ταχύτητας χρόνου, δίνει την μετατόπιση. Κλίση κ=Δx/Δt Ε 7η - 8η ερώτηση (συνολική εφαρμογή της θεωρίας της Ε.Ο.Κ.).

8 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
x(cm) 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 v = 10cm/s t (sec) x (cm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

9 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
1 v1=120/8=15m/s v2=120/12=10m/s v3=120/6=20m/s 2 3

10 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
1 2

11 PHET : The moving man


Κατέβασμα ppt "Θέση και μετατόπιση x2=8 Δx=8-3=5 x1=3 x1=-2 x2=3 Δx=3-(-2)=5"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google