Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου. Θ έ σ η Χρόνος (Ι)(ΙΙ)(ΙΙΙ)(IV)(V) ταχύτητα επιτάχυνση (Α) Ι, ΙΙ και ΙV (Β) Ι και ΙΙΙ (Γ) ΙΙ και V (Δ) ΙV μόνο (Ε) V μόνο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου. Θ έ σ η Χρόνος (Ι)(ΙΙ)(ΙΙΙ)(IV)(V) ταχύτητα επιτάχυνση (Α) Ι, ΙΙ και ΙV (Β) Ι και ΙΙΙ (Γ) ΙΙ και V (Δ) ΙV μόνο (Ε) V μόνο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου

2 Θ έ σ η Χρόνος (Ι)(ΙΙ)(ΙΙΙ)(IV)(V) ταχύτητα επιτάχυνση (Α) Ι, ΙΙ και ΙV (Β) Ι και ΙΙΙ (Γ) ΙΙ και V (Δ) ΙV μόνο (Ε) V μόνο Ταχύτητα Χρόνος 0 (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. (Β) το σώμα κινείται με επιτάχυνση που ελαττώνεται ομοιόμορφα (Γ) το σώμα κινείται με ταχύτητα που αυξάνει ομαλά (Δ) το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα (Ε) Το σώμα δεν κινείται (Γ) ΙΙ και V (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. έχουμε τη γραφική παράσταση της κίνησης ενός σώματος. Ποια φράση δίνει την καλύτερη ερμηνεία; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα: Ποιες από αυτές τις γραφικές παραστάσεις αντιπροσωπεύουν μια κίνηση με σταθερή μη μηδενική επιτάχυνση; Παρατηρούμε ότι το διάγραμμα θέσης θα πρέπει να είναι παραβολή ενώ το διάγραμμα ταχύτητας θα πρέπει να είναι ευθεία ενώ της επιτάχυνσης α= σταθερή

3 Ταχύτητα Χρόνος 0 (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. (Β) το σώμα κινείται με επιτάχυνση που ελαττώνεται ομοιόμορφα (Γ) το σώμα κινείται με ταχύτητα που αυξάνει ομαλά (Δ) το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα (Ε) Το σώμα δεν κινείται (Α) το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση. έχουμε τη γραφική παράσταση της κίνησης ενός σώματος. Ποια φράση δίνει την καλύτερη ερμηνεία; Η β αποκλείεται γιατί θα έπρεπε το διάγραμμα της ταχύτητας να είναι μια καμπύλη Η γ αποκλείεται γιατί αν η ταχύτητα αυξάνει ομαλά θα έπρεπε να έχει κλίση προς τα πάνω. Η δ αποκλείεται γιατί θα έπρεπε να είναι το διάγραμμα μια παράλληλη γραμμή και η ε αποκλείεται γιατί το διάγραμμα θα ήταν στο μηδέν. Στην Α έχουμε σταθερή μεταβολή της ταχύτητας στη μονάδα του χρόνου, δηλ. σταθερή επιτάχυνση

4 Η ταχύτητα στο 2ο δευτερόλεπτο είναι: Α) 0,4 m/sec Β) 2,0 m/sec Γ) 2,5 m/sec Δ) 5,0 m/sec Ε) 10,0 m/sec H γραφική παράσταση δείχνει την ταχύτητα ως συνάρτηση του χρόνου για ένα αυτοκίνητο που έχει μάζα 1.5 x 103 Kg. Πόση είναι η επιτάχυνση στη στιγμή 30 s; Α) 10 m/s² Β) -5 m/s² Γ) 1,5 m/s² Δ) 1 m/s² Ε) 25 m/s²

5 Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν; α) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά βρίσκονται στην ίδια θέση. β) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα. Γ) Να σχεδιάσετε την ταχύτητα ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά. Δ) Να σχεδιάσεις την επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά. Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν; Για να έχουμε επιτάχυνση μηδέν θα πρέπει η ταχύτητα να μη μεταβάλλεται. Για το κινητό Α δεν υπάρχει δυσκολία καθώς το κινητό έχει σταθερή ταχύτητα άρα έχει συνεχώς επιτάχυνση μηδέν. Το κινητό Β ξεκινά με ταχύτητα μηδέν και τελικά καταλήγει με ταχύτητα μηδέν. Δηλαδή στην αρχή αυξάνει η ταχύτητα του όμως μετά ελαττώνεται. Αυξάνει από t=0 μέχρι 16 και ελαττώνεται μετά το 22, δηλ. στο t=16 μέχρι 22 είναι σταθερή

6 Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν; α) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά βρίσκονται στην ίδια θέση. β) Τη στιγμή (ή τις στιγμές) που τα δύο κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα. Γ) Να σχεδιάσετε την ταχύτητα ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά. Δ) Να σχεδιάσεις την επιτάχυνση ως συνάρτηση του χρόνου για τα δύο κινητά. Στο διάγραμμα, κοντά σε ποιες χρονικές στιγμές έχουμε επιτάχυνση μηδέν; Για να έχουμε επιτάχυνση μηδέν θα πρέπει η ταχύτητα να μη μεταβάλλεται. Για το κινητό Α δεν υπάρχει δυσκολία καθώς το κινητό έχει σταθερή ταχύτητα άρα έχει συνεχώς επιτάχυνση μηδέν. Το κινητό Β ξεκινά με ταχύτητα μηδέν και τελικά καταλήγει με ταχύτητα μηδέν. Δηλαδή στην αρχή αυξάνει η ταχύτητα του όμως μετά ελαττώνεται. Αυξάνει από t=0 μέχρι 16 και ελαττώνεται μετά το 22, δηλ. στο t=16 μέχρι 22 είναι σταθερή

7

8 Θέση κατά μήκος της τροχιάς Ταχύτητα κατά μήκος τηςτροχιάς Χρόνος tAtA tBtB tDtD tAtA tBtB tDtD


Κατέβασμα ppt "Τεστ κινηματικής 11 Οκτωβρίου. Θ έ σ η Χρόνος (Ι)(ΙΙ)(ΙΙΙ)(IV)(V) ταχύτητα επιτάχυνση (Α) Ι, ΙΙ και ΙV (Β) Ι και ΙΙΙ (Γ) ΙΙ και V (Δ) ΙV μόνο (Ε) V μόνο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google