Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH

2 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Η χειρουργική των καρωτίδων (CEA ή CAS) απαιτεί συνδυασμό -υψηλού επιπέδου θεωρητικής κατάρτισης -τεχνικής αρτιότητας -είναι πεδίο μηδενικού λάθους -ενεργητική προστασία: επιλογή ασθενούς για τη μέθοδο, υλικών, χρησιμοποιούμενης τεχνικής -παθητική προστασία: διεγχειρητική προστασία εμβολισμού -επαρκής περιεγχειρητική κάλυψη (2 αντιαιμοπεταλιακά) -ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Parlani G et al. Safety of Carotid Stenting (CAS) is Based on Institutional Training pe than Individual Experience in Large-volume Centres. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2013 May;45(5):424-30. Timaran CH et al; CREST Investigators. Differential outcomes of carotid stenting and endarterectomy performed exclusively by vascular surgeons in the Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial (CREST). J Vasc Surg. 2013 Feb;57(2):303-8.

3 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εισαγωγείς - Άμεση τεχνική (οδηγό καθετήρα) -μήκος 11εκ. – εύρος 6-8Fr -25 – 35εκ./υποστήριξη (ελίκωση/στένωση λαγονίων) - Τηλεσκοπική τεχνική (μακρύ θηκάρι) -Μήκος 90εκ. – εύρος 6-8Fr

4 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εισαγωγείς - Άμεση τεχνική (οδηγό καθετήρα) -μήκος 11εκ. – εύρος 6-8Fr -25 – 35εκ./υποστήριξη (ελίκωση/στένωση λαγονίων) - Τηλεσκοπική τεχνική (μακρύ θηκάρι) -Μήκος 90εκ. – εύρος 6-8Fr

5 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Οδηγά σύρματα -Υδρόφιλο σύρμα 0.035΄΄, μαλακό (π.χ. soft Terumo), κεκαμμένου και εύκαμπτου άκρου -αποφυγή τραυματισμού στο τόξο -Άμεση τεχνική: το σύρμα σταματά αυστηρά πριν τον καρωτιδικό διχασμό και προωθείται ο οδηγός καθετήρας -Τηλεσκοπική τεχνική ή δολίχωση κοινής καρωτίδας: το σύρμα προωθείται στην έξω καρωτίδα και εναλλάσσεται με σκληρό (π.χ. Stiff Terumo) ή υπέρσκληρο οδηγό (π.χ. super stiff Amplatz) σύρμα ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη υποστήριξη για προώθηση του θηκαριού ή οδηγού καθετήρα -Εκλεκτικός καθετηριασμός έσω καρωτίδας: 0.014΄΄ (κατά προτίμηση extra support)

6 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός (1.5 – 2% κίνδυνος ΙΑΕΕ) -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ - ΤΥΠΟΣ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ (pigtail; δυναμική; διεπίπεδη;) - σχήμα /καμπυλότητα - βόειος τύπος; - βαθιά/οπίσθια έκφυση - επασβέστωση/ πλάκες - στένωση εκφύσεων

7 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ - ΤΥΠΟΣ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ (pigtail; δυναμική; διεπίπεδη;) ΤΥΠΟΙ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ I II III IV

8 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Άμεση τεχνική: -Πλεονεκτήματα οδηγού καθετήρα 80 – 90cm: -μαλακό άκρο με προδιαμορφωμένο σχήμα και σκληρότερο σώμα (αλλά λιγότερο σκληρό από το θηκάρι) -κατευθυντικότητα του άκρου -Tόξο τύπου Ι ή ΙΙ Headhunter 40 ο ή multipurpose - 8Fr; -Τόξο τύπου ΙΙΙ -Βόειο/ Bovine Hockey stick - 8Fr;

9 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική: -Πλεονεκτήματα: -ο αγγειογραφικός καθετήρας (4 – 5Fr, 120cm) έχει πιο μαλακό/ατραυματικό άκρο -η προώθηση του θηκαριού (7Fr – 90cm) με το διαστολέα του είναι πιο ατραυματική από το πέρασμα οδηγού καθετήρα -Tόξο τύπου Ι ή ΙΙ -Headhunter, Vertebral -Simmons 1, JB1 -Τόξο τύπου ΙΙΙ -Βόειο/ Bovine -Simmons 1, JB 2

10 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

11 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

12 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

13 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

14 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -Εκλεκτικός καθετηριασμός -ROADMAP -Τηλεσκοπική τεχνική:

15 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΑΜΕΣΗ Ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη σε ανατομικές δυσκολίες Ασφαλής και αποτελεσματική σε εύκολους καθετηριασμούς Καλύτερη μεταφορά αξονικής ενέργειας στην εναλλαγή/προώθηση υλικών Σε βαθύ τόξο είναι πιθανή η δυσκολία εναλλαγής/προώθησης υλικών Απαιτείται πάντα 0.035΄΄σύρμα στην ECA 0.035΄΄σύρμα στην ECA μόνο στην μετατροπή σε“push and pull” ομοαξονική τεχνική Είναι πιθανή η κεφαλική αναδίπλωση δολιχωμένης καρωτίδας - «ψευδοβλάβη» 7 Fr – Χωρίς κατευθυντικότητα άκρου; 8Fr – Εξαιρετική κατευθυντικότητα άκρου

16 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΑΜΕΣΗ Ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη σε ανατομικές δυσκολίες Ασφαλής και αποτελεσματική σε εύκολους καθετηριασμούς Καλύτερη μεταφορά αξονικής ενέργειας στην εναλλαγή/προώθηση υλικών Σε βαθύ τόξο είναι πιθανή η δυσκολία εναλλαγής/προώθησης υλικών Απαιτείται πάντα 0.035΄΄σύρμα στην ECA 0.035΄΄σύρμα στην ECA μόνο στην μετατροπή σε“push and pull” ομοαξονική τεχνική Είναι πιθανή η κεφαλική αναδίπλωση δολιχωμένης καρωτίδας - «ψευδοβλάβη» 7 Fr – Χωρίς κατευθυντικότητα άκρου; 8Fr – Εξαιρετική κατευθυντικότητα άκρου Morph (Biocardia) PITON

17 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΑΜΕΣΗ Ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη σε ανατομικές δυσκολίες Ασφαλής και αποτελεσματική σε εύκολους καθετηριασμούς Καλύτερη μεταφορά αξονικής ενέργειας στην εναλλαγή/προώθηση υλικών Σε βαθύ τόξο είναι πιθανή η δυσκολία εναλλαγής/προώθησης υλικών Απαιτείται πάντα 0.035΄΄σύρμα στην ECA 0.035΄΄σύρμα στην ECA μόνο στην μετατροπή σε“push and pull” ομοαξονική τεχνική Είναι πιθανή η κεφαλική αναδίπλωση δολιχωμένης καρωτίδας - «ψευδοβλάβη» 7 Fr – Χωρίς κατευθυντικότητα άκρου; 8Fr – Εξαιρετική κατευθυντικότητα άκρου PITON (Medtronic/ Invatec)

18 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - Ομοαξονική τεχνική/ χρήση αγγειογραφικού καθετήρα (120cm) -Προώθηση σύρματος και αγγειογραφικού καθετήρα στην έξω καρωτίδα -Οδηγό σύρμα 0.035΄΄στην κοινή καρωτίδα -“Buddy wire” δεύτερο σύρμα 0.014΄΄στην έξω καρωτίδα -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ -ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ -ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ -ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ 10΄ -ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ; -ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ;

19 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΣΩ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΛΑ Β. ΓΥΜΝΟ 0.0014” Γ. ΓΥΜΝΟ 0.0014” + “Buddy wire ” στην έσω Αφαίρεση ή τουλάχιστον μερική απόσυρση του δεύτερου σύρματος για να ελεγχθεί η πλήρης επαφή του φίλτρου στο καρωτιδικό τοίχωμα

20 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΣΩ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ/ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΣΤΕΝΩΣΗ > 80% ή ΕΞΕΛΚΩΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ J ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΙΧΩΜΑ Αλλαγή γωνίας/προβολής ακτινοσκόπησης Προσοχή να μην απωθηθεί ο καθετήρας/θηκάρι στο τόξο ΠΡΟΔΙΑΣΤΟΛΗ;

21 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ -P ERCU S URGE G UARD W IRE ( M EDTRONIC ) -μπαλόνι φορτωμένο σε 0.014΄΄σύρμα -συνολική εξωτερική διάμετρος 0.036’’= 0.91mm -σύρμα ακτινοσκιερό, διαμορφώσιμο, κατευθυνόμενο -συσκευή πλήρωσης μπαλονιού από 3 – 6mm -συσκευή αναρρόφησης ≈ 15 ml (monorail) -1 – 3 αναρροφήσεις

22 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -A NGIOGUARD ( C ORDIS) τύποςπροφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ ομόκεντρο με οκτώ σύρματα διάμετρος καθετήρα3.2 – 3.9 Fr διάμετρος φίλτρου4 – 7mm υλικό/ πόροιπολυουρεθάνη/ 100μm

23 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -E MBOSHIELD N AV6 ( A BBOT V ASCULAR ) τύποςανεξάρτητο σύρμα 0.014΄΄ ομόκεντρο με γυμνά σύρματα διάμετρος καθετήρα2.8 – 3.2 Fr διάμετρος φίλτρου2.5 – 4.8mm, 4 – 7mm υλικό/ πόροινάιλον-υδρόφιλο- αντιθρομβωτικό/ 120μm

24 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -RX A CCUNET ( A BBOT V ASCULAR ) τύποςπροφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ ομόκεντρο δίκην stent διάμετρος καθετήρα3.5 – 3.7 Fr διάμετρος φίλτρου4.5, 5.5, 6.5, 7.5mm υλικό/ πόροιπολυουρεθάνη/ 125μm

25 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -F ILTER W IRE EZ ( B OSTON S CIENTIFIC ) τύποςπροφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ έκκεντρο με nitinol δακτύλιο διάμετρος καθετήρα3.2 Fr διάμετρος φίλτρου3.5 – 5.5mm υλικό/ πόροιπολυουρεθάνη/ 110μm

26 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΠΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΦΙΛΤΡΑ -S PIDER ( EV3 – C OVIDIEN ) τύποςΑνεξάρτητο σύρμα 0.014΄ και εναλλαγή σε έκκεντρο καλάθι προφορτωμένο σε σύρμα 0.014΄΄ διάμετρος καθετήρα2.9 Fr διάμετρος φίλτρου3, 4, 5, 6, 7mm υλικό/ πόροιnitinol δικτυωτό/ έως 50μm

27 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΕΓΓΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗΣ) -ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -N EUROPROTECTION S YSTEM ( G ORE) -2 ανεξάρτητα διατεινόμενα μπαλόνια σε θηκάρι 9Fr -συνεχής παθητική ή ενεργητική ανάστροφη ροή της έσω & χορήγησή του με θηκάρι 6Fr (μηριαία φλ. – φίλτρο 180μm) -ενεργός αναρρόφηση μετά από κάθε χειρισμό & στο πέρας -συνδυασμός με φίλτρο;

28 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΕΓΓΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗΣ) -ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -M O M A ( M EDTRONIC) 7.2 cm -2 ανεξάρτητα διατεινόμενα μπαλόνια 13mm & 6mm(έξω) -θηκάρι 100cm – 8/9Fr με αυλό 5/6Fr -ενεργός αναρρόφηση μετά από κάθε χειρισμό & 60ml στο πέρας -συνδυασμός με φίλτρο;

29 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ‘Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ; -ΦΙΛΤΡΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ (ετερόπλευρη απόφραξη & απλασία Willis) -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ/ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΘΗΡΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟ (ανηχοϊκή πλάκα, crescendo TIAs)

30 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ‘Ή ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ; ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΕΚΡΟΥ/ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΥΘΥ ΤΜΗΜΑ (π.χ. ΕΞΩΚΡΑΝΙΑ ΜΟΙΡΑ) -ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΟΛΙΧΩΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΦΩΝΙΟ

31 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. -ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΓΓΥΣ ‘Ή ΑΠΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ; -ΑΠΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝ Η ΑΝΗΧΟΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΘΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ -ΕΓΓΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ -ΑΝ Η ΑΝΗΧΟΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΛΙΧΩΣΗ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ -ΣΕ ΥΦΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ (ΣΕ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ)

32 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΡΟΔΙΑΣΤΟΛΗ; - ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ - ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΓΓΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ - ΣΕ ΥΦΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ (ΕΠΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ) ΜΠΑΛΟΝΙ 30mm / 2.5 – 4mm/ 6 – 8 Bar/Atm 1 Bar = 0.986923267 Atm CUTTING BALLOON;

33 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT Τεχνικά χαρακτηριστικά COBALT mesh NITINOL Open cell NITINOL Close cell Βράχυνση>15%<15% Ευπλαστότητα+++- Προσαρμογή++++ Κάλυψη+++ Ακτινική δύναμη+++ Ακτινική αντοχή+++

34 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ -μακρές και ανηχοϊκές ή μικτές βλάβες -ευθειασμό μακρών και δολιχωμένων βλαβών -δυσκολίες προώθησης/υποστήριξης Carotid Wallstent - Boston - NITINOL -βραχείες (<15mm) και επασβεστωμένες βλάβες -διατήρηση ανατομίας -ακριβέστερη τοποθέτηση

35 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΑΝΟΙΚΤΗΣ ή ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Open Close Hybrid

36 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΑΝΟΙΚΤΗΣ ή ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - Ανοικτή για δολιχωμένες & επασβεστωμένες βλάβες - Κλειστή για ανηχοϊκές και μικτές βλάβες - Μικτή για συνδυασμό Open cellClose cellOpen & close Acculink (Abbot)Xact (Abbot)Cristallo Ideale (Invatec- Medtronic) Ανοικτή εγγύς και άπω & κλειστή στο μέσο τμήμα Precise (Cordis)Adapt (Boston) Protege (ev3-Covidien) Sinus-Carotid (Optimed) Zilver 518RX (Cook) Vivexx (Bard)

37 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT -ΕΥΘΥ ή ΚΩΝΙΚΟ -Ευθύ για μικρές εστιακές βλάβες έσω ή κοινής ή για βλάβες διχασμού με μικρή διαφορά διαμέτρων έσω/κοινής -Κωνικό για βλάβες για βλάβες διχασμού με μεγάλη διαφορά διαμέτρων έσω/κοινής (>4mm) -προοδευτική κωνικότητα - Acculink, Xact (Abbot), Sinus-carotid (Optimed) - διζωνικό - Protege (ev3)

38 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ STENT - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ -NITINOL -ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (max oversizing 1mm) -ΜΗΚΟΣ (5mm above & below) -COBALT MESH (βράχυνση) -30-50mm μεγαλύτερο μήκος

39 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ STENT - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (8Fr;) ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ

40 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (κίνδυνος εμβολισμού - βραδυκαρδίας) -Μήκος μπαλονιού 20mm -Διάμετρος μπαλονιού <55mm -Διαστολή μόνο μέσα σε stent -Μία φορά αρκεί & 15% υπολειμματική στένωση αποδεκτή -Ταχεία συμπίεση – αποπίεση / ονομαστική πίεση (8Atm) -Στροβίλωση σε εξέλκωση εκτός stent αφήνεται ως έχει -Στένωση / ελάττωση ροής στην έξω αφήνεται ως έχει -Atropine (0.5 – 1 mg) -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (απόσυρση μπαλονιού)

41 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (κίνδυνος εμβολισμού - βραδυκαρδίας) -Μήκος μπαλονιού 20mm -Διάμετρος μπαλονιού <55mm -Διαστολή μόνο μέσα σε stent -Μία φορά αρκεί & 15% υπολειμματική στένωση αποδεκτή -Ταχεία συμπίεση – αποπίεση / ονομαστική πίεση (8Atm) -Στροβίλωση σε εξέλκωση εκτός stent αφήνεται ως έχει -Στένωση / ελάττωση ροής στην έξω αφήνεται ως έχει -Atropine (0.5 – 1 mg) -ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ (απόσυρση μπαλονιού)

42 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩ Ή ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ; - ΣΠΑΣΜΟΣ (συνήθως από μετακίνηση του φίλτρου που λύεται μετά την απόσυρσή του/ 100-400μg Nitro) - ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ  αναρρόφηση με καθετήρα μέχρι να εξέρχεται καθαρό αίμα και μετά απόσυρση - ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (πιθανό και από τις δύο όψεις)  συσκευή αναστροφής ροής και μετά απόσυρση -ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ; -ΥΠΟΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΡΙΝΗΣ; -ΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ STENT; - HIT; Stotts G et al. Acute stent occlusion due to heparin induced thrombocytopenia and thrombosis during carotid artery stenting. J Neurointerv Surg. 2012 Nov;4(6):e34.

43 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΕΛΑΤΤΩΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩ; - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ STENT -συνήθως χωρίς μείωση ροής/ επέκταση stent - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ -διατήρηση σύρματος στον αληθή αυλό/ μπαλόνι;

44 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΩΝΙΩΣΗ STENT Ή ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΥΨΕΛΗ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ (fish scaling phenomenon)  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ & ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  ΕΥΘΕΙΑΣΜΟ STENT & ΑΓΓΕΙΟΥ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΜΕΤΑΔΙΑΣΤΟΛΗ; ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΡΑΥΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ  ΑΛΙΕΥΣΗ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ;

45 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΠΙΠΕΔΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΗΚΑΡΙΟΥ/ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗ (20΄) ΕΠΙΔΕΣΗ

46 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (εκτός ΙΑΕΕ & έσω καρωτίδας) - Σημείο πρόσβασης - Διάτρηση κλάδου έξω καρωτίδας (γλωσσική) - Εμβολισμός οφθαλμικής ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ  covered stent  βατότητα;

47 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

48 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

49 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

50 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

51 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

52 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

53 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

54 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

55 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

56 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

57 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

58 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.

59 CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.


Κατέβασμα ppt "CAROTID STENTING: TEXNIKH CAROTID STENTING: TEXNIKH Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. CAROTID STENTING:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google