Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης emalex@elke.uoa.gr

2 Γενικά  Δομή Ύλης (Πετράκης, 2007) –Α’ Μέρος - Βασικές έννοιες –Β’ Μέρος - Επιχειρηματίας και Περιβάλλον –Γ’ Μέρος – Επιχειρηματική βιωσιμότητα και Ανάπτυξη –Ειδικά θέματα: χρηματοδότηση επενδύσεων, καινοτομία, εταιρικοί τύποι  Δικτυκός τόπος του Τμήματος Οικονομικών www.econ.uoa.gr –Βοηθήματα για συνεργασία με Ομάδα στην Κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου  Εργασία - Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου

3 Γενικά ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Παρασκευή 12:30 – 13:30 Σταδίου 5, Γραφείο 407 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Γραπτή Εξέταση (60 %)  Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (40 %)

4 Ύλη που συνοδεύει τις διαλέξεις  Πετράκης, 2007 –Γ’ Μέρος –Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη 2 η Ενότητα – Τα πρώτα βήματα μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (σελ. 224-244)

5 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  θα πληροφορηθείτε για τους διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί ο ενδοαφερόμενος για να ιδρύσει επιχείρηση ενός από αυτούς τους τύπους.

6 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Κάθε τύπος επιχείρησης έχει ειδικά χαρακτηριστικά και η επιλογή του εξυπηρετεί ορισμένη οικονομική σκοπιμότητα. Έτσι, μία επιχείρηση μπορεί να είναι :

7 .  Ατομική επιχείρηση: Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

8  Εταιρική επιχείρηση: Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τους εταίρους, που συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους, την εταιρική, που καθορίζεται ανάλογα με το είδος της εταιρείας. Βασικές μορφές της εταιρικής επιχείρησης είναι: ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

9 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στις ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλοι οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με όλη τους την περιουσία για τη δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρείας. Επιπλέον υπόκεινται σε προσωπική κράτηση όταν βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους.

10 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Στις ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) ένας τουλάχιστον εταίρος είναι υπεύθυνος με όλη του την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκειται σε προσωπική κράτηση για τη μη εξόφλησή τους.

11 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες διαθέτει. Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει. Στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει τόσους ψήφους όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους.

12 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας. Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες.

13 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Επιπλέον πληροφορίες για τις εταιρικές επιχειρήσεις, τα βασικά τους χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ίδρυσής τους μπορείτε να βρείτε στη σελίδα ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

14 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) –Προϋποθέσεις Ίδρυσης –Βασικά Χαρακτηριστικά  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) –Προϋποθέσεις Ίδρυσης –Βασικά Χαρακτηριστικά  Ετερόρρυθμη Εταιρεία –Προϋποθέσεις Ίδρυσης –Βασικά Χαρακτηριστικά  Ομόρρυθμη Εταιρεία –Προϋποθέσεις Ίδρυσης –Βασικά Χαρακτηριστικά

15 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΡΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ

16 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΕΣ = ΤΑΣΕΙΣ = ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

17 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  Τί εταιρικό τύπο προτείνετε;  Για ποιό λόγο;

18 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ  Καταλαβαίνουμε γιατί κάποιος άλλος δεν έχει προσφέρει, μέχρι στιγμής, την λύση που θέλουμε να προσφέρουμε;

19 Προφίλ Κινδύνου/Επένδυσης Κίνδυνος Επένδυση Αρχικό Στάδιο Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Στάδια Επένδυσης

20 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΝΩΣΗ / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥ  ΤΙ ΣΕ ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΕΙ  ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΕΘΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

21 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ


Κατέβασμα ppt "Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google