Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ ΑΡΓΥΡΩ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

2  Έννοια  Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι ένα σύστημα πληροφόρησης που αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και άλλες πηγές.

3  Σκοπός Οι βασικοί σκοποί της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων, ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων είναι τρεις:  Μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης  Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης  Πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης

4  Εισαγωγή στην ανάλυση  Ανάλυση αριθμοδεικτών

5  Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο χωριό Θερμά Νιγρίτας και ιδρύθηκε το 1996.  Την ιδέα της παραγωγής σπιρουλίνας συνέλαβαν οι επιχειρηματίες Ζουλουμίδης Μιχάλης και Κουλτσιάκης Βαγγέλης το 1992 μετά από μία 10ετή έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης από το τμήμα Γεωλογίας – Γεωθερμίας και του Ινστιτούτου Γεωμεταλλευτικών Ερευνών.  Η επένδυση πραγματοποιήθηκε το 1997 όταν εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LEADER και βραβεύτηκε ως η πιο καινοτόμα ιδέα στην Ελλάδα για το 1998.

6  Από το 2000 η παραγωγή είναι πιστοποιημένη από την TUV AUSTRIA με ΕΝ-ISO 9002.  Από τo 2005, η μοναδική ευρωπαϊκής παραγωγής σπιρουλίνα, είναι πιστοποιημένη ως βιολογικό προϊόν (organic) από έναν από τους πιο διακεκριμένους οργανισμούς πιστοποιήσεων, την BCS-ΟΕΚΟ GARANTIE Γερμανίας.

7 ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΈΝΑΝ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΜΜΑΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

8  ΜΕΣΩ ΑΝΕΣΕΡ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΦΟΡΕΣ, (1996-1998-2008), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 140.000 ΕΥΡΩ  ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

9 Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αποτελούνται από τους εξής: Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης προς πωλήσεις

10 ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗ200720082009 ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ.458.463,88586.326,9692.676,50 ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.405.347,07551.192,0242.450,31 ΕΤΗ201020112012 ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ.279.926,39256.425,321.056.044,33 ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.206.755,59300.246,70624.177,23 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

11 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗ200720082009 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. (φορές) 1,131,062,181,45 ΤΑΣΗ 100%93,80%192,92% ΕΤΗ201020112012 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. (φορές) 1,350,851,691,30 ΤΑΣΗ 119,46%75,22%149,55% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

12 ΕΤΗ200720082009 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 100.057,93122.580,2223.794,88 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 405.347,07551.192,0242.450,31 ΕΤΗ201020112012 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 185.974,18121.051,06873.504,13 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 206.755,59300.246,70624.177,23 ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

13 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗ200720082009 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. (φορές) 0,250,220,560,34 ΤΑΣΗ 100%88,00%224,00% ΕΤΗ201020112012 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. (φορές) 0,900,401,400,9 ΤΑΣΗ 360,00%160,00%560,00%

14 Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας αποτελεσματικότητας είναι οι εξής: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης μέσης περιόδου είσπραξης απαιτήσεων

15 ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗ200720082009 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 624.492,57902.577,25673.521,50 ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ. 558.523,09678.884,55177.800,27 ΕΤΗ201020112012 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 595.344,63543.605,82561.385,66 ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓ. 342.956,17445.151,531.268.495,98

16 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΤΗ200720082009 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. (φορές) 1,121,333,792,08 ΤΑΣΗ 100%118,75%338,39% ΕΤΗ201020112012 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. (φορές) 1,741,220,441,13 ΤΑΣΗ 155,35%108,93%39,28%

17 Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι εξής: Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους Αριθμοδείκτης συντελεστή απόδοσης λειτουργίας

18 ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗ200720082009 ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 56.641,3646.511,0414.453,49 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 153.176,02127.692,53135.349,96 ΕΤΗ201020112012 ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 17.478,6411.499,8220.355,68 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 136.200,57144.904,83641.419,73

19 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΗ200720082009 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. 36,97%36,42%10,67% 28,02% ΤΑΣΗ 100%98,51%28,86% ΕΤΗ201020112012 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. 12,83%7,93%3,17% 7,97% ΤΑΣΗ 34,70%21,44%8,57%

20 Οι αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας είναι οι παρακάτω: Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια

21 ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗ200720082009 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 153.176,02127.692,53135.349,96 ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛ. 558.523,09678.884,55177.800,27 ΕΤΗ201020112012 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 136.200,57144.904,83641.419,73 ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛ. 342.956,16445.151,531.268.495,98

22 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗ200720082009 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. 27,42%18,80%76,12%40,78% ΤΑΣΗ 100%68,56%277,61% ΕΤΗ201020112012 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. 39,71%32,55%50,56%40,94% ΤΑΣΗ 144,82%118,71%184,39%

23 ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗ200720082009 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 153.176,02127.692,53135.349,96 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 405.347,07551.192,0242.450,31 ΕΤΗ201020112012 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 136.200,57144.904,83641.419,73 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 206.755,59300.246,70624.177,23

24 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗ200720082009 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. 0,380,233,191,26 ΤΑΣΗ 100%60,53%839,48% ΕΤΗ201020112012 M/O ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔ. 0,660,481,030,72 ΤΑΣΗ 173,68%126,32%271,05%

25  Η χρηματοοικονομική ανάλυση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των επιχειρήσεων αφού μέσω αυτής μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη χρηματοοικονομική πορεία αλλά και γενικότερα τον κύκλο ζωής της κάθε επιχείρησης.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. και την ανάλυση της κάθε ομάδας αριθμοδεικτών από τις δημοσιευμένες της χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συμπεραίνουμε τα εξής:

26  Για τους αριθμοδείκτες ρευστότητας σημειώνουμε ότι θεωρούνται μια καλή ομάδα για την επιχείρηση ΑΛΓΗ ΑΕ.Γ.Ε. με εξαίρεση τον αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης που κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια λόγω ανεπάρκειας διαθέσιμων να καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Η ομάδα των αριθμοδεικτών δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας κυμαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα πράγμα που οφείλεται στις μεγάλες πωλήσεις τα έτη πριν την οικονομική κρίση.

27  Η ομάδα αριθμοδεικτών αποδοτικότητας παρουσιάζει μικτή συμπεριφορά. Οι δείκτες μικτού και καθαρού κέρδους θεωρούνται σημαντικοί, αλλά παρατηρείται μια σταδιακή μείωση αυτών. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έχει αρχικά πολύ ικανοποιητικά ποσοστά, όμως η οικονομική κρίση φαίνεται να επηρέασε την επιχείρηση τα τρία τελευταία χρόνια που μελετάμε.  Στην κατηγορία των αριθμοδεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης παρατηρούμε ότι ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια, μόνο το 2009 και 2012 είναι ικανοποιητικός, αφού φτάνει στα 76,12% και 50,56% αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι δύο αριθμοδείκτες της ομάδας έχουν μια ικανοποιητική συμπεριφορά και ποσοστά.

28 Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η εταιρεία ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. θεωρείται πρωτοποριακή για την ιδέα και σημαντική για την προσφορά της στον άνθρωπο αφού το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες κτλ. Είναι επίσης αρκετά κερδοφόρα γι’ αυτήν και τους εταίρους της. Φυσικά υπάρχουν μικρές και λογικές λόγω της οικονομικής κρίσης διακυμάνσεις των κερδών, έχοντας μεγάλα εισοδήματα λόγω των καλών πωλήσεων της και της καλής διαχείρισης της.Αυτό το παρατηρούμε μέσα από τους αριθμοδείκτες που έχουμε αναλύσει παραπάνω. Είναι γενικά μια πολύ καλή εταιρεία που προσφέρει πολλά και σ’ αυτήν και ακόμα περισσότερα στον άνθρωπο.

29 ΓΓια την προσοχή σας και ΤΤην υπομονή σας!!! Αργυρώ-Αθανασία


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google