Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11- 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  Ανάλυση Ευαισθησίας –Ανάλυση Νεκρού Σημείου –Προσομοίωση Monte Carlo  Επιχειρησιακή Ευελιξία, Επιχειρηματικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11- 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  Ανάλυση Ευαισθησίας –Ανάλυση Νεκρού Σημείου –Προσομοίωση Monte Carlo  Επιχειρησιακή Ευελιξία, Επιχειρηματικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11- 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  Ανάλυση Ευαισθησίας –Ανάλυση Νεκρού Σημείου –Προσομοίωση Monte Carlo  Επιχειρησιακή Ευελιξία, Επιχειρηματικά Δικαιώματα (Real Options) και Δένδρα Αποφάσεων

2 11- 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis) αναλύονται οι επιδράσεις μεταβολών στις πωλήσεις τα κόστη κλπ στην αξία ενός Ε.Σ. Ανάλυση Σεναρίου (Scenario Analysis) αναλύεται η μεταβολή στην αξία ενός σχεδίου υπό το καθεστώς εναλλακτικών υποθέσεων. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Εύρεση του επιπέδου των πωλήσεων ή άλλης μεταβλητής στο οποίο τα κέρδη είναι μηδέν.

3 11- 3 Sensitivity Analysis Παράδειγμα έστω οι εκτιμήσεις για τις ταμειακές ροές της Otobai Motor για το ΕΣ Scooter. Να υπολογίσετε την ΚΠΑ του ΕΣ για κάθε μεταβολή στις συνιστώσες των ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας σαν κόστος κεφαλαίου 10%. Υποθέστε ότι όλες οι άλλες μεταβλητές μένουν σταθερές εκτός αυτής που μεταβάλλεται ( μία κάθε φορά).

4 11- 4 Sensitivity Analysis OTOBAI SCOOTER NPV= 3.43 billion Yen

5 11- 5 Sensitivity Analysis OTOBAI Πιθανά Αποτελέσματα

6 11- 6 Sensitivity Analysis Example - continued NPV για το Αισιόδοξο Σενάριο για το Μέγεθος της Αγοράς NPV= +5.7 bil yen

7 11- 7 Sensitivity Analysis Πιθανά NPV (Δις Yen)

8 11- 8 NPV Break Even Analysis  Σημείο στο οποίο NPV=0 Scooter, 000’s PV Δις (Yen) 400 200 19.6 85 200 Break even NPV=0 PV Εισροών PV Εκροών

9 11- 9 Break Even Analysis  Το λογιστικό νεκρό σημείο είναι μικρότερο αλλά λάθος. Γιατί; Πωλήσεις scooter 000’s Λογιστικά έσοδα και κόστη (Yen) Billions 60 40 20 60 200 Break even Κέρδη =0 Πωλήσεις Κόστη

10 11- 10 Προσομοίωση Monte Carlo  Βήμα 1: Μοντελοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου  Βήμα 2: Προσδιορισμός Πιθανοτήτων για τα Λάθη των Προβλέψεων  Βήμα 3: Υπολογισμός της κατανομής των Ταμειακών Ροών και της ΚΠΑ Διαδικασία Μοντελοποίησης

11 11- 11 Monte Carlo Simulation

12 11- 12 Δένδρα Αποφάσεων, Επιχειρηματικά (Πραγματικά) Δικαιώματα και η Ευελιξία στα Επενδυτικά Σχέδια Δένδρα Αποφάσεων – Διαγράμματα συνδεδεμένων αποφάσεων και πιθανά αποτελέσματα.  Τα Δ.Α. βοηθούν τις επιχειρήσεις στον καθορισμό των κομβικών επιλογών τους (Options) συνδέοντας τις με τα πιθανά αποτελέσματα.  Η επιλογές (Options) για αποφυγή ζημίας ή τον προσπορισμό μεγαλύτερου κέρδους έχουν αξία για την επιχείρηση.  Η δυνατότητα για δημιουργία επιλογών (ευελιξίας) εμπεριέχει αξία που αποτιμάται στην αγορά.

13 11- 13 Δένδρα Αποφάσεων NPV=0 ΟΧΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ( ΕΠΕΝΔΥΣΗ $200,000) ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ NPV=$2million ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NPV=0

14 11- 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΕΠΙΛΟΓΗ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 4.ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

15 11- 15 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) +150(.6) +30(.4) +100(.6) +50(.4) -550 NPV= ? -250 NPV= ? -150 0 or Turboprop Piston

16 11- 16 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) +150(.6) +30(.4) +100(.6) +50(.4) -550 NPV= ? -250 NPV= ? -150 0 or 812 456 660 364 148 Turboprop Piston

17 11- 17 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) +150(.6) +30(.4) +100(.6) +50(.4) -550 NPV= ? -250 NPV= ? -150 0 or 812 456 660 364 148 Turboprop Piston

18 11- 18 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) -550 NPV= ? -250 NPV= ? -150 0 or 812 456 660 364 148 +150(.6) +30(.4) +100(.6) +50(.4) *450 331 Turboprop Piston

19 11- 19 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) -550 NPV= ? -250 NPV= ? -150 0 or 812 456 660 364 148 +150(.6) +30(.4) +100(.6) +50(.4) NPV=444.55 NPV=888.18 NPV=550.00 NPV=184.55 *450 331 Turboprop Piston

20 11- 20 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) 812 456 660 364 148 +150(.6) 710.73 +30(.4) +100(.6) 403.82 +50(.4) -150 0 *450 331 or NPV=444.55 NPV=888.18 NPV=550.00 NPV=184.55 -550 NPV= ? -250 NPV= ? Turboprop Piston

21 11- 21 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) 812 456 660 364 148 +150(.6) 710.73 +30(.4) +100(.6) 403.82 +50(.4) -550 NPV=96.12 -250 NPV=117.00 -150 0 *450 331 or NPV=444.55 NPV=888.18 NPV=550.00 NPV=184.55 Turboprop Piston

22 11- 22 Decision Trees 960 (.8) 220(.2) 930(.4) 140(.6) 800(.8) 100(.2) 410(.8) 180(.2) 220(.4) 100(.6) 812 456 660 364 148 +150(.6) 710.73 +30(.4) +100(.6) 403.82 +50(.4) -550 NPV=96.12 -250 NPV=117.00 -150 0 *450 331 or NPV=444.55 NPV=888.18 NPV=550.00 NPV=184.55 Turboprop Piston

23 11- 23 Web Resources www.jaxworks.com www.decisioneering.com www.kellogg. northwestern.edu/ Click to access web sites Internet connection required


Κατέβασμα ppt "11- 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  Ανάλυση Ευαισθησίας –Ανάλυση Νεκρού Σημείου –Προσομοίωση Monte Carlo  Επιχειρησιακή Ευελιξία, Επιχειρηματικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google