Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

30 Οκτωβρίου 2007 Παρουσίαση μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Ψηφιακή ετοιμότητα των Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών Νίκος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "30 Οκτωβρίου 2007 Παρουσίαση μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Ψηφιακή ετοιμότητα των Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών Νίκος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 30 Οκτωβρίου 2007 Παρουσίαση μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Ψηφιακή ετοιμότητα των Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών Νίκος Κάκαρης Γενικός Διευθυντής Όλγα Φωτίου Ερευνήτρια ICT FORUM

2 1 3 2 4 1 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Τα αποτελέσματα της μελέτης Ευρυζωνικότητα και προοπτικές ανάπτυξης Το αντικείμενο της μελέτης 1 5 Το site του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

3 2 Τι είναι το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ  Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  Συνεποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση ς 2 eEurope - i2010 (ΕΠΚτΠ) Οι τομείς ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου είναι αντίστοιχοι με αυτούς των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών eEurope - i2010 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ)

4 3 3 2 4 1 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Τα αποτελέσματα της μελέτης Ευρυζωνικότητα και προοπτικές ανάπτυξης Το αντικείμενο της μελέτης 3 5 Το site του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

5 4 Ο σκοπός και το αντικείμενο του έργου  Yφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, υποδομών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων ΤΠΕ στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ  Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον  Βέλτιστες πρακτικές  Δεξιότητες ανθρωπίνου δυναμικού των Περιφερειών και των ΟΤΑ στη χρήση ΤΠΕ  Σύστημα δεικτών  Επίπεδο ωρίμανσης/ ετοιμότητας των φορέων για εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ Περίοδος Έρευνας: 11/2006-3.2007 4

6 5 Μεθοδολογία έρευνας Υλοποιήθηκαν 6 έρευνες πεδίου 1. Συγκέντρωση μελετών και κειμένων στρατηγικής Είδος Έρευνας: Συνδυασμός τηλεφωνική έρευνας & έρευνας γραφείου διαδικτύου Δείγμα: Απογραφική για Περιφέρειες και Νομαρχίες, δείγμα 168 Δήμων με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά NUTS II, Πληθυσμό Δήμου και Μέγεθος Φορέα. 2. Καταγραφή έργων ΤΠΕ υπό υλοποίηση και υπό σχεδιασμό 3. Καταγραφή συστημάτων & εφαρμογών backoffice καθώς και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Είδος Έρευνας: Συνδυασμός τηλεφωνικής έρευνας & έρευνας γραφείου/ διαδικτύου Δείγμα: Απογραφική για Περιφέρειες και Νομαρχίες, δείγμα 173 Δήμοι/Κοινότητες με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά NUTS II, Πληθυσμό Δήμου και Μέγεθος Φορέα. 4. Αποτύπωση δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ των στελεχών πληροφορικής Είδος Έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα Δείγμα: 249 Στελέχη Πληροφορικής Στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά NUTS II, Πληθυσμό Δήμου και Μέγεθος Φορέα Στατιστικό Σφάλμα: ±2,17% 5. Αποτύπωση δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ των τελικών χρηστών Είδος Έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα Δείγμα: 1576 Τελικοί Χρήστες με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά NUTS II, Πληθυσμό Δήμου και Μέγεθος Φορέα Στατιστικό Σφάλμα: ±2,38% 6. Αποτύπωση του επιπέδου ετοιμότητας των φορέων για εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ Είδος Έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα Δείγμα: Απογραφική για Περιφέρειες και Νομαρχίες, Δείγμα 246 Δήμοι με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά NUTS II, Πληθυσμό Δήμου και Μέγεθος Φορέα 5

7 6 3 2 4 1 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Τα αποτελέσματα της μελέτης Ευρυζωνικότητα και προοπτικές ανάπτυξης Το αντικείμενο της μελέτης 6 5 Το site του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

8 7  Οι ΟΤΑ δεν έχουν καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους σε τοπική δικτύωση.  Σχεδόν πλήρης κάλυψη στις Περιφέρειες Χαμηλά ποσοστά ευρυζωνικής σύνδεσης στα κτίρια των Περιφερειών & και των ΟΤΑ. Αξιοποίηση της πληροφορικής - Δικτυακή υποδομή * Στοιχεία 11/2007-3/2007. Πλήθος έργων τόσο κεντρικών όσο και περιφερειακών υλοποιούνται και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 1ο εξάμηνο του 2008. Η προβλεπόμενη εικόνα το 2ο εξάμηνο του 2008 εκτιμάται εξαιρετικά βελτιωμένη, στοιχείο όμως που εξαρτάται κατά πολύ τόσο από την επιτυχία των ίδιων των έργων όσο και από την αποδοχή τους από τους χρήστες.Πλήθος έργων τόσο κεντρικών όσο και περιφερειακών 7

9 8 Χαμηλά ποσοστά στους Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο είτε αυτόνομα είτε μέσω του τοπικού δικτύου Αξιοποίηση του διαδικτύου Στους Δήμους και τις Κοινότητες το 2,31% δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. 8

10 9 Αξιοποίηση του διαδικτύου Χαμηλά ποσοστά χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικά για τους ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού. 9

11 10 Στελεχιακή υποδομή υποστήριξης Σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης στις υπηρεσίες πληροφορικής κυρίως των Περιφερειών (απασχολούν από μηδέν έως πέντε εργαζομένους) Το 46% των ΟΤΑ α’ έχουν εξωτερικό συνεργάτη αντί για εσωτερική υπηρεσία ενώ το 17% δεν διαθέτουν ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική υπηρεσία. 10

12 11 Περιφέρειες  Δεν εντοπίζεται ενιαία προσέγγιση. Αυτόνομες εφαρμογές στις βασικές διεργασίες λειτουργίας και επικοινωνίας, την οικονομικοδιοικητική λειτουργία.  Αισιοδοξία στις αρχές του 2007 (Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Περιφερειών: αρχιτεκτονική Client-Server πολλαπλών επιπέδων). Νομαρχίες  Ανομοιογένεια: Εφαρμογές DOS, εφαρμογές με ιδιο- ανάπτυξη σε βάσεις δεδομένων, αλλά και πακέτα σύγχρονης τεχνολογίας.  Τα έργα της ΚτΠ Α.Ε. διατηρούν τις σύγχρονες εφαρμογές και δημιουργούν ένα ομοιογενές και λειτουργικό περιβάλλον εφαρμογών. Δήμοι/ Κοινότητες  Υψηλό έλλειμμα κάλυψης αναγκών στους μικρούς ΟΤΑ  Μέτρια ποσοστά κάλυψης σε βασικές εφαρμογές (αυτοματισμός γραφείου, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο).  Ικανοποιητικά ποσοστά κάλυψης σε εφαρμογές διαχείρισης πόρων (λογιστικό σύστημα, μισθοδοσία, κλπ). Μαζική απουσία ΟΠΣ Διαχείρισης Πόρων.  Μέτρια ποσοστά κάλυψης στις ειδικές λειτουργίες με εξαίρεση τους Εκλογικούς Καταλόγους, το Δημοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων. Λογισμικό εφαρμογών 11

13 12 Διασυνδεσιμότητα Εφαρμογών  Καμία διασυνδεδεμένη εφαρμογή: > 50% των φορέων Λογισμικό εφαρμογών Συνδεδεμένες εφαρμογές: Αλλοδαπών Οικονομικής Διεύθυνσης ΟΠΣ Εργόραμα e-ΚΕΠ Εκλογικοί Κατάλογοι Δημοτολόγιο Μητρώο Εργαζομένων στους ΟΤΑ 12

14 13 Τα υπό ανάπτυξη έργα ΤΠΕ Περιφέρειες: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών (σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2007). Νομαρχίες Έργα από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε ΟΤΑ α’: - ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου. - Εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσίες διασύνδεσης ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο. - Ηλεκτρονική πύλη της ΚΕΔΚΕ, για τη δημιουργία ενιαίου διαδικτυακού περιβάλλοντος - Δημοτικά και διαδημοτικά πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών Δημοτικές Διαδικτυακές πύλες Δήμων πληθυσμού κάτω των 20.000 κατοίκων  Σειρά άλλων κεντρικών αλλά και περιφερειακών έργων συμπληρώνουν την υποδομή back-office και δημιουργούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους φορείς.  Υποστηρικτικές παρεμβάσεις για τα έργα του ΕΠΚτΠ (Εκπαίδευση-κατάρτιση, αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμός διαδικασιών): - ΥΠΕΣΔΔΑ μέσω του προγράμματος Πολιτεία - ΕΚΔΔΑ & ΚΕΔΚΕ με έργα του Μ2.5 του ΕΠΚτΠ. Βασικά έργα υποδομής: 1. Υποδομή Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Πολιτών & Επιχειρήσεων - «ΕΡΜΗΣ». 2. Υποδομή Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης χρηστών Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» (PKI). 3. Υποδομή Διαλειτουργικότητας «ΕΡΜΗΣ». Ευρυζωνική διασύνδεση: 1. «Σύζευξις» 2.Μητροπολιτικά Δίκτυα σε 75 Δήμους 3.Ασύρματα δίκτυα σε 120 Δήμους και 20 ΤΕΔΚ 4.Mini ΣΥΖΕΥΞΙΣ 5.Υποδομή εξυπηρέτησης φορέων απομακρυσμένων περιοχών με τη χρήση του Hellas Sat 13

15 14 Διαδικτυακή παρουσία & ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Οι Περιφέρειες δεν προσφέρο υν ηλεκτρονικές υπηρεσίες  Οι Νομαρχίες και οι Δήμοι προσφέρουν μερικές βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών 1 ο επίπεδο: Π ληροφοριακές Υ πηρεσίες Η πλειοψηφία των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 2 ο επίπεδο -Επικοινωνιακές Υπηρεσίες Χαμηλό ποσοστό προσφερόμενων υπηρεσιών  Δικτυακό τόπο διαθέτουν όλες οι Περιφέρειες, το 96% των Νομαρχιών και το 66% των Δήμων  Το 22% των δικτυακών τόπων των Δήμων του δείγματος (49 Δήμοι) δεν λειτουργούσε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας (Νοέμβριος 2006) 14

16 15 Διαδικτυακή παρουσία & ηλεκτρονικές υπηρεσίες Οι επίσημοι δικτυακοί τόποι των δήμων και των νομαρχιών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (18%) από τους χρήστες του διαδικτύου που έχουν χρησιμοποιήσει το μέσο για τουριστικούς σκοπούς. 15 Ιστοσελίδες που επισκέπτονται περισσότερο, Βάση: Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει το Internet για τουριστικές υπηρεσίες (Ν=509)

17 16 Ποιότητα και λειτουργικότητα ιστοκόμβων Περιεχόμενο Τα θέματα που συναντούνται συχνότερα στους δικτυακούς τόπους των φορέων είναι:  ο τουρισμός  ο πολιτισμός  η τοπική ιστορία 16

18 17 Ποιότητα και λειτουργικότητα ιστοκόμβων Θετικά στοιχεία όσον αφορά στην πλοήγηση, την ομοιομορφία των ιστοσελίδων, τις δυνατότητες επικοινωνίας με τον φορέα. 17 Ωστόσο υπολείπονται σε θέματα σχετικά με: Μηχανές αναζήτησης Προσβασιμότητα Πολυγλωσσικότητα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

19 18 Αξιολόγηση ιστοκόμβων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Διακρίνονται... Γενικά Χαρακτηριστικά: Περιφέρειες Περιεχόμενο: Περιφέρειες Υπηρεσίες: Νομαρχίες Ηλεκτρονική Συμμετοχή: Δήμοι 18

20 19 Εμπόδια – προβλήματα εκσυγχρονισμού / αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων Εμπόδια εκσυγχρονισμού πληροφοριακών συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήσης τους από το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις  Η έλλειψη εξειδικευμένου-καταρτισμένου προσωπικού (Δήμοι, Νομαρχίες)  Η έλλειψη πόρων (Δήμοι, Νομαρχίες)  Τα οργανωτικά γραφειοκρατικά προβλήματα και η έλλειψη προγραμματισμού (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες)  Η απροθυμία και η δυσκολία για εκμάθηση νέων τεχνολογιών (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες). 19

21 20 Δεξιότητες Ανθρωπίνου Δυναμικού – Στελέχη Πληροφορικής  Στις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες τα στελέχη διαθέτουν παρεμφερείς με την Πληροφορική τίτλους σπουδών.  Τα στελέχη των Δήμων καλύπτουν τις γνώσεις τους με αυτό-εκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ κατέχει μόλις το 31.84%. 20

22 21 Δεξιότητες Ανθρωπίνου Δυναμικού – Στελέχη Πληροφορικής  Ικανοποιητικές γνώσεις των στελεχών πληροφορικής  Ανάγκες περαιτέρω εκπαίδευσης, ιδίως στα στελέχη των ΟΤΑ α’ βαθμού και κυρίως στους μικρότερους φορείς Η πλειονότητα των στελεχών συμφωνούν στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης καταρχήν των τελικών χρηστών και στη συνέχεια των ιδίων. 21

23 22 Δεξιότητες Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τελικοί Χρήστες Επίπεδο εκπαίδευσης  Απόφοιτοι πανεπιστημίου (42,4%)  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (37,6%) Χαμηλά ποσοστά κατοχής πιστοποιητικού γνώσης υπολογιστών (18-28%)  Δεν έχουν λάβει μέρος σε σεμινάρια εκπαίδευσης ΤΠΕ (60,2%)  Για το 85,8% των ερωτηθέντων δεν έχει διοργανωθεί από την υπηρεσία τους κάποιο σεμινάριο Η/Υ κατά το 2005-2006  Η επιπλέον εκπαίδευση σε ΤΠΕ είναι από αρκετά έως εντελώς απαραίτητη για την αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία τους (85,9%) 22

24 23 Επίπεδο ωριμότητας / ετοιμότητας Με εξαίρεση τις Περιφέρειες, από τους Δήμους/Κοινότητες και τις Νομαρχίες δεν υπάρχει καταγεγραμμένη Στρατηγική στον τομέα των ΤΠΕ.  Δεν δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στα έργα ΤΠΕ αν και δεν διαφωνούν ωστόσο, ότι η Πληροφορική είναι αναγκαίο υποστηρικτικό εργαλείο.  Οι αρμόδιοι των Δήμων/Κοινοτήτων σε μεγάλο βαθμό, αλλά και των Νομαρχιών/Περιφερειών σε μικρότερο, δηλώνουν άγνοια ή χαμηλό βαθμό ενημέρωσης  για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές και κατευθύνσεις των φορέων πολιτικής σχετικά με τις ΤΠΕ.  τα έργα της περιοχής τους και τα έργα σε ανάλογους φορείς (γειτονικοί Δήμοι) 23

25 24 3 2 4 1 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Τα αποτελέσματα της μελέτης Ευρυζωνικότητα και προοπτικές ανάπτυξης Το αντικείμενο της μελέτης 24 5 Το site του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

26 25 Εξέλιξη Διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου Πηγή: ΕΕΤΤ 25 Όμως σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης η διείσδυση είναι σε χαμηλότερα επίπεδα 25 Σημερινά Επίπεδα Ευρυζωνικής Διείσδυσης

27 26 Προοπτικές Εξέλιξης της Ευρυζωνικής Διείσδυσης Αισιόδοξο Σενάριο Συντηρητικό Σενάριο Μέσο Σενάριο Εκτίμηση περιοχής σύγκλισης της Ελλάδας με την ΕΕ-25 Η Ελλάδα μέχρι σήμερα ικανοποιεί τις απαιτήσεις ταχείας σύγκλισης (σενάρια 1 & 2) με την ΕΕ-25 Βραχυπρόθεσμες Προοπτικές Ευρυζωνικής Διείσδυσης Το πρώτο δίμηνο του β’ εξαμήνου επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του Παρατηρητηρίου για τα επίπεδα διείσδυσης στα τέλη του έτους. 26

28 27 Φορείς και Πεδία Ενδιαφέροντος Δημόσιος Τομέας, Πολίτες, Επιχειρήσεις Πάροχοι Υπηρεσιών Πάροχος Πρόσβασης Παροχή Υπηρεσιών Υποδομές Πρόσβασης Υποδομές Δικτύου Διαχείριση Υποδομών Σενάριο 1 ο : Κατοχή Δικτύου από Δήμο, Ένας πάροχος/διαχειριστής πρόσβασης και υπηρεσιών Σενάριο 2 ο : Εταιρεία του Δήμου πάροχος/διαχειριστής σε δίκτυο, πρόσβαση και υπηρεσίες Σενάριο 3 ο : Εταιρεία του Δήμου πάροχος/διαχειριστής σε δίκτυο και πρόσβαση. Ανταγωνισμός εταιρειών στην παροχή υπηρεσιών. Σενάριο 4 ο : Συνεργατικές Ενέργειες Δήμου με Ιδιώτες σε όλα τα επίπεδα Σενάριο 5 ο : Πλήρης Ανταγωνισμός σε Πρόσβαση και Υπηρεσίες, Κατοχή Δικτύου από Δήμο Μοντέλα Ευρυζωνικότητας

29 28 Διεθνές περιβάλλον – Βέλτιστες Πρακτικές Στο πλαίσιο της μελέτης «Η χρήση ΤΠΕ στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ» έγινε αναζήτηση και συγκεντρώθηκαν πάνω από 100 καλές πρακτικές στον τομέα χρήσης των ΤΠΕ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η πλειοψηφία των καλών πρακτικών αφορούν:  πύλες πληροφόρησης  ηλεκτρονικές υπηρεσίες  ηλεκτρονική δημοκρατία/συμμετοχή Γενικά αφορούν πρακτικές που ως έργα έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ελλάδα. Η στόχευση φαίνεται να προσανατολίζεται:  στην αποτελεσματική εφαρμογή  στη χρήση των υπηρεσιών των έργων  στην επίτευξη των ωφελειών των καλών πρακτικών 28

30 29 Διεθνές περιβάλλον – Βέλτιστες Πρακτικές  Σαφής η σημαντικότητα που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων Ελάχιστες αναφορές σε δείκτες στο διεθνές υλικό. Στη παρούσα μελέτη: Προτείνεται αρχικό σύστημα δεικτών Μέτρηση δείκτη «διαδικτυακής επιτήδευσης – online sophistication»  Στοχευμένη τοπική στρατηγική εντοπίζεται σε χώρες με έντονα αποκεντρωμένη διοικητική δομή (Γερμανία, Αυστρία, ΗΒ, ΗΠΑ), με επενδύσεις στις ΤΠΕ γενικότερα (Κορέα) με καλλιεργημένη ηλεκτρονική κουλτούρα στην κοινωνία (Σουηδία, Φινλανδία) όπου το κράτος είναι είτε πολύ μεγάλο (ΗΠΑ) είτε πολύ μικρό (Μάλτα) 29

31 30 Πλαίσιο προτάσεων - κατευθύνσεων Στρατηγικός Σχεδιασμός  Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της χρήσης ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 1ο βάθμια τοπική αυτοδιοίκηση  Επικαιροποίηση στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης της χρήσης ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφερειακή διοίκηση και τη 2’βάθμια τοπική αυτοδιοίκηση  Ενημέρωση για την εθνική στρατηγική, τις πολιτικές και τις ωφέλειες της αξιοποίησης των ΤΠΕ από την κεντρική διοίκηση προς την περιφερειακή και τοπική διοίκηση Εσωτερική Οργάνωση Φορέων  Προώθηση πιστοποιημένης διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών για έργα ΤΠΕ σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας ή ειδικά εθνικά ή διεθνή πρότυπα  Ωρίμανση της εκμετάλλευσης ευέλικτων και σύγχρονων μορφών υλοποίησης και λειτουργίας έργων ΤΠΕ (πχ. ΣΔΙΤ) Εκπαίδευση  Ενίσχυση δεξιοτήτων στελεχών των φορέων στη διαχείριση και υλοποίηση έργων ΤΠΕ  Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού των Περιφερειών και των ΟΤΑ Περιεχόμενο  Περαιτέρω ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  Προώθηση στους αποδέκτες και ενίσχυση της ζήτησης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες Σύστημα Δεικτών  Ανάπτυξη και διαρκής εφαρμογή τεκμηριωμένου συστήματος με δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης της εφαρμογής της στρατηγικής και της επίτευξης των στόχων 30

32 31 Συμπεράσματα  Με εξαίρεση τις Περιφέρειες, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν υπάρχει καταγεγραμμένη στρατηγική στον τομέα των ΤΠΕ.  Έλλειμμα στην οργανωτική, οργανωσιακή και στελεχιακή ευθυγράμμιση των οργανισμών της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης με την εθνική στρατηγική και τις ευρωπαϊκές πολιτικές  Έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας και προώθησης του στρατηγικού σχεδίου στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ.  Έλλειμμα δεξιοτήτων διαχείρισης έργων ΤΠΕ και ανάγκη ενίσχυσης επάρκειας.  Ικανοποιητική παρουσία στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 31

33 32 Ερωτήματα - Προβληματισμοί  Είναι έτοιμοι οι φορείς της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την 4 η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013;  Έχουν προβλεφθεί δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων;  Προσανατολίζονται προς τον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων μέσω συνεργειών με γειτονικούς φορείς (region);  Ποιο μοντέλο συνεργασίας προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην προσπάθεια ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας; 32

34 33 Δράσεις του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ Σχετική δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ  Μέτρηση Δεικτών eEurope/ i2010 (σε επίπεδο Περιφέρειας)  Μελέτη για τη χρήση ΤΠΕ σε Περιφέρειες και ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού  Μελέτη για τη χρήση ΤΠΕ στον κλάδο του Τουρισμού (σε επίπεδο Περιφέρειας)  Σχέδιο προτάσεων ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  Αξιολόγηση σε συνεργασία με εταιρεία του κλάδου και πιλοτικούς ΟΤΑ της αποδοτικής εκμετάλλευσης των ευρυζωνικών υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης  Δείκτες μέτρησης της προόδου που έχει επιτελεστεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής  Μελέτη για τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών  Υλοποίηση σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων – συναντήσεων στις Περιφέρειες της χώρας 33

35 34 3 2 4 1 Περιεχόμενα Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Τα αποτελέσματα της μελέτης Ευρυζωνικότητα και προοπτικές ανάπτυξης Το αντικείμενο της μελέτης 34 5 Το site του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

36 35 www.observatory.gr Ελεύθερη πρόσβαση σε eData-Bank με μελέτες για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη χρήση ΤΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πληροφορίες για προσεχείς εκδηλώσεις, σεμινάρια και συναντήσεις που σχετίζονται με τους τομείς ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών παρατηρητηρίων που κάνουν μελέτες για την Κοινωνία της Πληροφορίας Newsletter με τις δραστηριότητες του παρατηρητηρίου 35

37 36 stats.observatory.gr Online Στατιστικά  Εργαλείο για την περαιτέρω επεξεργασία στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών  Ελεύθερη πρόσβαση  Παραγωγή πινάκων & γραφημάτων 36

38 37 Διάχυση της γνώσης από το διεθνές περιβάλλον www.observatory.gr Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Βέλτιστων Πρακτικών 37

39 www.observatory.gr 30 Οκτωβρίου 2007 ICT FORUM


Κατέβασμα ppt "30 Οκτωβρίου 2007 Παρουσίαση μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Ψηφιακή ετοιμότητα των Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών Νίκος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google