Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΞΗ 1 η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΞΗ 1 η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΞΗ 1 η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΜΗ ΝΈΟ ΤΜΗΜΑ

2 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΞΗ 2 η ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, Η/ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

3 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΞΗ 3 η ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ.

4 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (1) Ε Ε 13 Ε 2 Ε 2α Ε 2ε Ε 2δ Ε 2γ Ε 2β Ε 2στ Ε 1 Ε 1α Ε 1β Ε 1β2 Ε 1β1

6 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2) ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Ε1 Ε 11 Ε 10 Ε8Ε8 Ε9Ε9 Ε6Ε6 Ε5Ε5 Ε 13 Ε 12 Ε2Ε2 Ε4Ε4 Ε3Ε3 Ε7Ε7

7 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (3) ΑΡΧΗΤΕΛΟΣ Ε2ε Ε2α Ε2β Ε2στ Ε2γ Ε2δ

8 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΞΗ 4 η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.

10 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11 Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Κατέβασμα ppt "Κονταράτος, Α.Ν. 1992. Η Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. (Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΞΗ 1 η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google